رسانه
رسانه

مصاف مدعیان با تیم های قعرنشین در هفته دوم دور برگشتمصاف مدعیان با تیم های قعرنشین در هفته دوم دور برگشت

درخواست حذف اطلاعات
در دیدارهای هفته دوم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان تیم های مدعی کار سختی در پیش نخواهند داشت.