رسانه
رسانه

رضایی: با سوزن خیاطی به جنگ فیل رفتن، نتیجه اش روشن استرضایی: با سوزن خیاطی به جنگ فیل رفتن، نتیجه اش روشن است

درخواست حذف اطلاعات
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حمله تروریستی چابهار، تصریح کرد: چابهار ای از وجود کوه پیکر ایران است، با سوزن خیاطی به جنگ فیل رفتن، نتیجه اش روشن است.