رسانه
رسانه

درخواست از پلیس فرانسه برای پیوستن به اعتراضات جلیقه زردهادرخواست از پلیس فرانسه برای پیوستن به اعتراضات جلیقه زردها

درخواست حذف اطلاعات
اتحادیه پلیس فرانسه از اعضای خود خواسته است به اعتصابات و اعتراضات این کشور بپیوندند.