رسانه
رسانه

ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شودایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود

درخواست حذف اطلاعات
نفت پیش از آغاز به‎کار رسمی نشست ۱۷۵ اوپک، بار دیگر تاکید کرد که ایران به هیچ توافقی مبنی بر کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود.