رسانه
رسانه

توافق اولیه اوپک برای کاهش تولیدات / میزان کاهش مشخص نشدتوافق اولیه اوپک برای کاهش تولیدات / میزان کاهش مشخص نشد

درخواست حذف اطلاعات
دو منبع آگاه از درون اوپک خبر دادند که اعضای این گروه امروز به توافق اولیه ای برای کاهش تولید نفت خود دست یافته اند اما برای تعیین میزان دقیق کاهش تولید منتظر روسیه می مانند.