رسانه
رسانه

قطر حمله تروریستی چابهار را به شدت محکوم کردقطر حمله تروریستی چابهار را به شدت محکوم کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه قطر حمله تروریستی صبح امروز شهر چابهار را به شدت محکوم کرد.