رسانه
رسانه

حمله تروریستی چابهار عملیاتی کور بود/ تعداد ۲ نفر استحمله تروریستی چابهار عملیاتی کور بود/ تعداد ۲ نفر است

درخواست حذف اطلاعات
چابهار- فرمانده نیروی زمینی گفت: تعداد ی حادثه تروریستی چابهار دو نفر است و تمامی مجروحان به غیر از یک نفر به صورت س ایی مداوا شده اند.