رسانه
رسانه

آ ین جزئیات مربوط به مذاکرات صلح یمن/ توافق تبادل اسراءآ ین جزئیات مربوط به مذاکرات صلح یمن/ توافق تبادل اسراء

درخواست حذف اطلاعات
مذاکرات صلح سوئد میان طرفهای یمنی در حالی در استکهلم آغاز شد که فرستاده ویژه سازمان ملل از دستی به توافق میان آنها در خصوص تبادل اسیران خبر داد.