رسانه
رسانه

نیروی انتظامی اقدام کور تروریستی چابهار را محکوم کردنیروی انتظامی اقدام کور تروریستی چابهار را محکوم کرد

درخواست حذف اطلاعات
نیروی انتظامی ایران در واکنش به حادثه تروریستی چابهار، متن پیامی صادر کرد.