رسانه
رسانه

توجه «علی اف» به استارت آپهای ایرانی/ سهم کم فاوا از صادرات منطقهتوجه «علی اف» به استارت آپهای ایرانی/ سهم کم فاوا از صادرات منطقه

درخواست حذف اطلاعات
ارتباطات با اشاره به توجه ویژه الهام علی اف رئیس جمهور کشور آذربایجان به استارت آپهای ایرانی حاضر در نمایشگاه فناوری اطلاعات باکو (باکوتل) گفت: سهم فاوای ایران از صادرات منطقه کم است.