رسانه
رسانه

عملیات اجرایی ۳ طرح زیربنایی در بندر چابهار آغاز شدعملیات اجرایی ۳ طرح زیربنایی در بندر چابهار آغاز شد

درخواست حذف اطلاعات
چابهار - عملیات اجرایی ۳ طرح زیربنایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی در بندر چابهار آغاز شد.