رسانه
رسانه

تل آویو دست به دامن سامانه پر هزینه لیزری ضد موشکی می شودتل آویو دست به دامن سامانه پر هزینه لیزری ضد موشکی می شود

درخواست حذف اطلاعات
بعد از ناکارآمدی سامانه موشکی «گنبد آهنین» رژیم صهیونیستی به دنبال دست ی به سامانه لیزری ضد موشکی است.