رسانه
رسانه

کاهش تولید اوپک از ۱.۳ میلیون بشکه در روز فراتر می رودکاهش تولید اوپک از ۱.۳ میلیون بشکه در روز فراتر می رود

درخواست حذف اطلاعات
چند اوپک روز پنج شنبه خبر دادند که اوپک کاهش تولید نفت خود را که از قبل برنامه ریزی کرده بود، عملا منوط به مشارکت روسیه کرده است.