رسانه
رسانه

اعزام ناو جنگی به دریای سیاه همزمان باتنش روسیه با اوکرایناعزام ناو جنگی به دریای سیاه همزمان باتنش روسیه با اوکراین

درخواست حذف اطلاعات
در حال آماده سازی اعزام یک ناو جنگی به دریای سیاه همزمان با افزایش تنش میان روسیه و اوکراین است.