رسانه
رسانه

انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر کابل باطل اعلام شدانتخابات پارلمانی افغانستان در شهر کابل باطل اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات
نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر کابل، پایتخت این کشور باطل اعلام شد.