رسانه
رسانه

دستگیری شروری که کارتن خواب ها را در پارک ها آتش می زددستگیری شروری که کارتن خواب ها را در پارک ها آتش می زد

درخواست حذف اطلاعات
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی که در پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران اقدام به آتش زدن افراد و کارتن خواب ها می کرد خبر داد.