رسانه
رسانه

چهارمین جاده زیبای جهان ۸۵ ساله شد/ جاده چالوس پیر نمی شودچهارمین جاده زیبای جهان ۸۵ ساله شد/ جاده چالوس پیر نمی شود

درخواست حذف اطلاعات
کرج - چهارمین جاده زیبای جهان با دنیایی از جاذبه های گردشگری، هشتاد و پنج ساله شد.