رسانه
رسانه

جایگاه جهانی ایران در توسعه فناوری اطلاعات/ رتبه در امنیت سایبریجایگاه جهانی ایران در توسعه فناوری اطلاعات/ رتبه در امنیت سایبری

درخواست حذف اطلاعات
جایگاه جهانی ایران از منظر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی امنیت سایبری توسط اتحادیه جهانی مخابرات اعلام شد. درشاخص اول ایران رتبه ۸۱ و درشاخص دوم رتبه ۶۰ را از آن خود کرد.