رسانه
رسانه

تعلل در اجرای spv به تقویت روابط ایران با چین و روسیه کمک می کندتعلل در اجرای spv به تقویت روابط ایران با چین و روسیه کمک می کند

درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بازنده اصلی تعلل در اجرای spv شرکت های اروپایی هستند چرا که در آن شرایط روابط ما با کشورهای چین و روسیه گسترده تر خواهد شد.