رسانه
رسانه

دومین روز رزمایش فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی آغاز شددومین روز رزمایش فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی آغاز شد

درخواست حذف اطلاعات
دومین روز از مرحله نهایی و عملیاتی رزمایش اقتدار فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی از صبح امروز با حضور دریادار حبیب الله سیاری آغاز شد.