رسانه
رسانه

سهم بازیگران زن های کمدی از سیمرغ/ اقبال در «فجر ۳۷» با کیستسهم بازیگران زن های کمدی از سیمرغ/ اقبال در «فجر ۳۷» با کیست

درخواست حذف اطلاعات
در تاریخچه جشنواره فجر نام سه بازیگر دیده می شود که به واسطه بازی در های کمدی برنده سیمرغ بلورین شده اند: فاطمه معتمدآریا، ویشکا آسایش و شبنم مقدمی.