رسانه
رسانه

هیجان ویتنامی ها برای دیدار با ایران/ هواداران غافلگیر خواهند شد!هیجان ویتنامی ها برای دیدار با ایران/ هواداران غافلگیر خواهند شد!

درخواست حذف اطلاعات
یک خبرنگار ورزشی ویتنام معتقد است بازی با ایران برای اهالی فوتبالی کشورش هیجان زیادی دارد.