رسانه
رسانه

«مادورو» دور دوم ریاست جمهوری را باانتقاد از واروپاآغازکرد«مادورو» دور دوم ریاست جمهوری را باانتقاد از واروپاآغازکرد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور ونزوئلا همزمان با آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود، اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت و واشنگتن را به راه اندازی یک «جنگ جهانی امپریالیستی» علیه کشور بحران زده خود متهم ساخت.