رسانه
رسانه

کارمندان تی در اعتراض به تعطیلی ت فدرالکارمندان تی در اعتراض به تعطیلی ت فدرال

درخواست حذف اطلاعات
صدها تن از کارمندان تی که به دلیل تعطیلی ت فدرال به مرخصی اجباری رفته اند، در یک اعتراضی به سمت کاخ سفید خواستار بازگشایی ت شدند.