رسانه
رسانه

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن: به توافق سوئد پایبند هستیمرئیس کمیته عالی انقلاب یمن: به توافق سوئد پایبند هستیم

درخواست حذف اطلاعات
رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تاکید کرد که انصارالله به توافق آتش بس سوئد پایبند است و باید طرف مقابل نیز آن را اجرا کند.