رسانه
رسانه

بانک مرکزی ورش تگی یکی از بانک ها را تکذیب کردبانک مرکزی ورش تگی یکی از بانک ها را تکذیب کرد

درخواست حذف اطلاعات
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای، انتشار مطلبی مبنی بر ورش تگی یکی از بانک های کشور را تکذیب کرد.