رسانه
رسانه

مورالس از برای مبارزه با تروریسم تقدیر کردمورالس از برای مبارزه با تروریسم تقدیر کرد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور بولیوی از مواضع و خدماتی که ایران در حفظ صلح و امنیت بین الملل بویژه مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا داشته تقدیر کرد.