رسانه
رسانه

سه دلیل بی توجهی ترامپ به اروپایی ها/ افول جایگاه قاره سبزسه دلیل بی توجهی ترامپ به اروپایی ها/ افول جایگاه قاره سبز

درخواست حذف اطلاعات
همزمان با ادامه اختلاف نظرها میان اتحادیه اروپا و ، ت ترامپ موقعیت و جایگاه دیپلمات های اروپایی شاغل در ایالات متحده را کاهش داده است.