رسانه
رسانه

نهمین «عمار» برگزیدگانش را شناخت/ کنایه مادر شهید به کلیدنهمین «عمار» برگزیدگانش را شناخت/ کنایه مادر شهید به کلید

درخواست حذف اطلاعات
آیین اختتامیه نهمین جشنواره مردمی «عمار» در حالی برگزار شد که بخشی از اظهارات برگزیدگان و مهمانان این رویداد به انتقاد از کارنامه اقتصادی ت اختصاص داشت.