رسانه
رسانه

اروپا باید پیامی معقول، حکیمانه اما شوک آور دریافت کنداروپا باید پیامی معقول، حکیمانه اما شوک آور دریافت کند

درخواست حذف اطلاعات
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت: غربی ها باید با شوکی مواجه شوند که بدانند به هر قیمتی در تونل یک طرفه ⁩ کنونی نخواهیم ماند.