رسانه
رسانه

انصاری فرد: به ویتنام فکر می کنیم نه به قهرمانی/هر بازی فینال استانصاری فرد: به ویتنام فکر می کنیم نه به قهرمانی/هر بازی فینال است

درخواست حذف اطلاعات
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: ما به هر بازی به چشم یک فینال نگاه می کنیم و در حال حاضر هم تمرکزمان بر روی بازی با ویتنام است که می تواند دومین فینال ما باشد.