رسانه
رسانه

هشتمین نشست کتابخوان کتابخانه عمومی مشکات شهر لامرد ویژه کودک و نوجوانهشتمین نشست کتابخوان کتابخانه عمومی مشکات شهر لامرد ویژه کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

(اسامی ارائه دهندگان)

1395/8/20

1-زینب غلامی-کتاب مدرسه کج و کوله

2-محدثه علوی-کتاب حضرت فاطمه س

3-زهراحیاتی-کتاب سوگ ایرج

4-آناهیتا سیمین-کتاب هیچ جراتش را ندارد

5-فاطمه م ژده-کتاب ده کتاب ننه سکینه

(تشکر ویژه از سرکار خانمها دیدون و مژده)منبع: http://meshkatlamerdpl. /