رسانه
رسانه

مـــیـــم . عـــیــــنلذیذ

درخواست حذف اطلاعات

تو انار

دانه میکنی،

و چه شیرین

است، انار

نه، تو را به

هر بهانه ای

دید زدن ...
هستی

درخواست حذف اطلاعات

نفس

که باشی،

میلاد باشد

یا مبعث و

رحلت، اوّل

باید تو را

زیارت کرد ...
جانان

درخواست حذف اطلاعات

ی، غیر

تو بر سرِ

زبانم نیست،

تو در میان

جان نیستی،

تو خود جانی ...
صراط

درخواست حذف اطلاعات

زیباست،

زمین خوردن

در دنیایت،

یعنی هنوز

حواست به

راه رفتنم

هست ...
حریق

درخواست حذف اطلاعات

سوختنم،

اقتضای

پروانگی ام

است، امّا

به آن هنگام

هم، باز تو را

طواف کنم ...
شاعر

درخواست حذف اطلاعات

خواهی

بخند،

خواهی

اخم کن،

من برای

هر ح

ابروانت،

شعر دارم ...
الفت

درخواست حذف اطلاعات

ظرف را

بشکن،

اگر نبود،

دل را

بشکن،

تو فقط

بی اعتنا

نباش ...
توحید

درخواست حذف اطلاعات

صِبْغَةَ اللَّهِ

رنگ

چشمان

تو را

می گوید ...
خبیث

درخواست حذف اطلاعات

سعودی،

قاتل 85 هزار

کودک بیگناه

یمنی است،

بعضی هنوز

دنبال قاتل

بروسلی اند ...
وحشت

درخواست حذف اطلاعات

موضوع

های

ترسناک

دروغ است،

ترسناک

ی

است که

تو را ندارم ...
مسافر

درخواست حذف اطلاعات

می خواهم

مسافرتی

بدون برگشت

داشته باشم،

مقصدم

اعماق قلبت

هست ...
پوچ

درخواست حذف اطلاعات

یک کاغذ

سفید،

روایتگر

زندگی

بدون

توست،

هیچ ...
بی صدا

درخواست حذف اطلاعات

ای باران

کمی آرام

ببار، شاید

ی اینجا

تنها باشد ...
مشتبه

درخواست حذف اطلاعات

کم رُخ بنمای،

ضعف اعتقادی

دارم، شاید

تو را با خدا

اشتباه بگیرم ...
نفس

درخواست حذف اطلاعات

اگر

میخواهی

به آسم

مبتلایم

کنی، برو ...
عَنْبَر

درخواست حذف اطلاعات

اسیر رنگ و

عطر دنیایم،

راز نرسیدن

دلنوازی ات

به مشامم،

عاقبت روزی

رسوایم کند ...
پناه

درخواست حذف اطلاعات

عاقبت آن

لبخند های

ات

به پناهندگی

آغوشت

وادارم کند ...
گمراه

درخواست حذف اطلاعات

چشمان تو

نه تنها من را،

رقیب و عتید

را هم گمراه

کرده است ...
محال

درخواست حذف اطلاعات

از محالات

است، یکی

جمع اضداد

و دیگری

زندگی

بدون تو ...
آرزویم

درخواست حذف اطلاعات

به آرزوی

دور نمیشود

رسید امّا

تو آروزی

،

قلبم را

نگاه کن،

تو ...