رسانه
رسانه

کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

درخواست حذف اطلاعات

کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی


معرفی رشته:

می ولوژی یا میکروب شناسی دانشی است که درباره میکروارگانیسم ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می کند. جاندارانی که در می ولوژی بیشتر بررسی می شوند شامل پروکاریوتها ، باکتری ها، ویروسها، و یوکاریوت هایی مانند قارچ و تک سلولی ها یا پروتوزوآها می باشد.

رشته می ولوژی مواد غذایی شاخه ای از میکروب شناسی است که به موضوعاتی از قبیل نحوه نگهداری مواد غذایی، شناخت آلودگی و فساد مواد غذایی و شناخت عفونت های ایجاد شده از میکرو ارگانیسم ها می پردازد.

بشر همواره در پی یافتن عوامل بیماریزایی بوده است که از طریق مواد غذایی و توسط میکرو ارگانیسم ها منتقل می شوند. از اینرو مطالعه این موجودات ریز و خصوصیات ژنتیکی آنها با هدف کنترل و نابودی آنها از گذشته تا کنون ادامه داشته است. رس اصلی این رشته نیز همین موضوع یعنی مطالعه و بررسی میکرو ارگانیسم های بیماریزاست.

می ولوژی مواد غذایی قبلاً و پیش از راه اندازی این رشته، تنها به صورت یک درس در رشته علوم و صنایع غذایی تدریس می شد، لیکن با توجه به اهمیت مباحث مطروحه، امروزه به صورت رشته ای مستقل در آمده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاری به دنبال شغل و استخدام هستند.
اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، های دارای رشته ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، معرفی رشته های ای میکروب شناسی مواد غذایی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.


رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به این رشته بر اساس دفترچه کنکور ارشد 94 عبارتند از:

کارشناسی میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، بیوشیمی، زیست شناسی (گرایشهای می ولوژی، بیوشیمی،ژنتیک)، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مواد غذایی، ای عمومی پزشکی ، داروسازی و دامپزشکی


برنامه درسی (سر فصل) ارشد میکروب شناسی مواد غذایی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اختصاصی اجباری: 22 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 5 واحد
پایان نامه : 5 واحد


هایی که در رشته ارشد میکروب شناسی مواد غذایی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی زنجان

رشته های ای میکروب شناسی مواد غذایی(بر اساس دفترچه کنکور ای تخصصی علوم پزشکی 95-94):

فارغ حصیلان کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی می توانند در رشته های زیر در آزمون مقطع ای وزارت بهداشت شرکت کنند:

  • باکتری شناسی پزشکی

  • تو ین های می

  • علوم و صنایع غذایی

  • انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)

  • گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)منبع: http://mnd1. /