رسانه
رسانه

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

درخواست حذف اطلاعات

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی


معرفی رشته:

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت پیشگیری ازعوارض مواد غذایی از جمله غذاهای صنعتی که ازمواد نگهدارنده وکنسرواتیو استفاده میکنند و آثار سوئی برسلامتی افراد داشته ، تدوین شده است.

هدف از این رشته تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند با درک ایمنی و بهداشت مواد غذایی زمینه را برای بازرسی و نظارت مواد غذایی فراهم ساخته و در ارتقاء سلامت مواد غذایی موثر باشند.

ویژگی بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی دو منظوره بودن آن است زیرا علاوه بر بازار کار صنایع غذایی در زمینه مواد غذایی آماده (انجام پژوهش های مرتبط) نیز کاربرد دارد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاری به دنبال شغل و استخدام هستند.
اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، های دارای رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، معرفی رشته های ای بهداشت و ایمنی مواد غذایی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.


رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی بر اساس دفترچه کنکور ارشد 94 عبارتند از:

کارشناسی علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتی، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، می ولوژی، علوم آزمایشگاهی، ی کشاورزی گرایش صنایع غذایی، ی شیمی گرایش شیمی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، بهداشت و بازرسی گوشت، ای پزشکی عمومی، داروسازی و دامپزشکی و ای حرفه ای علوم آزمایشگاهی


برنامه درسی (سر فصل) بهداشت و ایمنی مواد غذایی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 31 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 22 واحد
دروس اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 6 واحد


هایی که در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

علوم پزشکی اصفهان علوم پزشکی بقیت اله

علوم پزشکی تبریز

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی زنجان

علوم پزشکی قزوین

علوم پزشکی شیراز

علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی همدان علوم پزشکی یزد


رشته های ای بهداشت و ایمنی مواد غذایی (بر اساس دفترچه کنکور ای تخصصی علوم پزشکی 95-94):

فارغ حصیلان کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی می توانند در رشته های زیر در آزمون مقطع ای حوزه علوم پزشکی شرکت کنند:

  • علوم و صنایع غذایی

  • سیاست های غذا و تغذیه

  • انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

  • مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)

  • گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)منبع: http://mnd1. /