رسانه
رسانه

جراحی موفقیت آمیز اسب قهرمان مسابقات کورس تبریز در کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی تبریزجراحی موفقیت آمیز اسب قهرمان مسابقات کورس تبریز در کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی تبریز

درخواست حذف اطلاعات

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی تبریز از جراحی موفقیت آمیز اسب قهرمان مسابقات کورس تبریز در کلینیک تخصصی دامپزشکی تبریز خبر داد و گفت: این اسب که حین تمرین دچار ش تگی شده بود، در کلینیک تبریز توسط اساتید این دانشکده مورد عمل جراحی قرار گرفته و سلامت خود را به دست آورد.

« سیامک کاظمی» با بیان اینکه اسبی با نام "پراغی" از نژاد دوخون به دلیل ش تگی روز گذشته به کلینیک تبریز آورده شد، اظهار کرد: این اسب شش بار قهرمانی مسابقات کشوری و هم چنین دو بار نائب قهرمانی این مسابقات را در کارنامه خود دارد. این اسب هفته گذشته در مسابقات کورس تبریز نیز به مقام قهرمانی رسیده است .

وی افزود: در حین تمرین برای انجام مسابقه سرعت، قطعه ای از کندیل استخوان metacarp دست سمت راست این اسب دچار ش تگی شده بود، تصاویر رادیوگرافی از نمای oblique (مورب)، lateral (جانبی) و dorso- palmar (قسمت پشتی کف دست) مشخص شد که ش تگی داخل مفصلی نبوده و سطح مفصلی درگیر نشده است .

وی ادامه داد: تصمیم گرفتیم برای فروکش شدت لنگش، این قطعه استخوانی را خارج کنیم، بقیه قطعات نیز به طور طبیعی ترمیم می شود، بعد از اینکه بیهوشی را داخل وریدی القا کردیم اسب را به پهلوی سمت راست خواب م قسمت medial (میانی) دام بعد از آماده سازی aseptic (اصل ضد عفونی) برش زده شد و بعد از dissect (تشریح) تاندون ها و لیگامنت های ناحیه و عروق خونی ناحیه قطعه ش تگی که به suspensory ligament (رباط نگهدارنده) اندام قدامی متصل بود، خارج شد .

کاظمی تاکید کرد: به دلیل اینکه تاندون های ناحیه فاقد آسیب بودند، امیدوار هستیم این اسب به زودی به فعالیت عادی ورزشی خود بازگردد .

عضو هیات علمی گروه دامپزشکی تبریز افزود: شرایط بعد از نگهداری عمل جراحی در این وضعیت مهم است و اگر موارد توصیه شده به دامدار رعایت شود و استراحت کافی به اسب داده شود، بعد از یک تا دو ماه اسب می تواند به فعالیت مسابقه ای خود بازگردد که این بازگشت تدریجی بوده و تا رسیدن به پرفورمنس ایده آل زمان لازم است .

وی در پایان با بیان اینکه در کلینیک تخصصی دامپزشکی تبریز کلیه خدمات جراحی مرتبط با دام های کوچک و بزرگ از جمله جراحی های الکتیو و اورژانسی توسط اعضای هیات علمی به صورت تخصصی ارائه می شود، خاطرنشان کرد: هم چنین با توجه به امکانات موجود در کلینیک تخصصی انواع جراحی های اورژانسی که در آن ها نیاز به رسیدگی سریع به وضعیت دام وجود دارد، انجام می پذیرد.

منبع: http://mnd1. /