رسانه
رسانه

تلفات و آلودگی در مزارع میگو به دلیل غذای وارداتی آلودهتلفات و آلودگی در مزارع میگو به دلیل غذای وارداتی آلوده

درخواست حذف اطلاعات
رییس اتحادیه میگوپروران خوزستان از شیوع بیماری لکه سفید میگو در استان های خوزستان و بوشهر خبر داد و گفت: براساس بررسی ها و آزمایشات انجام شده عامل اصلی شیوع این بیماری، غذای آلوده بوده که بدون نظارت سازمان دامپزشکی به کشور وارد شده است. بیماری لکه سفید میگو

محمد معلم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از هفت سال پیش تقریبا شاهد بیماری لکه سفید میگو در مزارع استان های خوزستان و بوشهر نبودیم و اگر هم مشاهده می شد در سطح محدودی تحت کنترل قرار می گرفت امسال این بیماری در سطح مزارع پرورشی این دو استان شیوع پیدا کرد؛ به گونه ای که ۱۵ تا ۲۰ تولید خوزستان حدود ۶۰ درصد تولید بوشهر را از بین برد.

وی با بیان این که تشخیص بیماری برعهده سازمان دامپزشکی است، افزود: غذای وارداتی میگو که براساس آزمایشات انجام شده از آزمایشگاه های مرجعی مانند آزمایشگاه انگلستان آلوده بوده و عامل شیوع این بیماری در مزارع میگو شده است، بدون نظارت دستگاه های کنترل کننده به کشور وارد شد که نشان می دهد دستگاه های pcr و دیگر تجهیزات سازمان دامپزشکی در زمینه تست و تشخیص بیماری های آبزیان مناسب نبوده و نیاز به نوسازی دارند.

رییس اتحادیه میگوپروران خوزستان ادامه داد: هر سال باید دستگاه ها و تجهیزات مناسبی تهیه شود این در حالی است که سازمان دامپزشکی سال های سال از دستگاه هایی استفاده می کند که به روز نیستند و گواه آن عامل بیماری در غذاهای وارداتی میگو است که نتوانستند آن را تشخیص بدهند.

معلم گفت: در حال حاضر است های پرورشی خالی است و پرورش دهندگان در حال انجام مراحل ترمیم و آماده سازی هستند که البته در خوزستان با توجه به این که در سال گذشته نیز با بیماری لکه سفید میگو درگیر بودند دقت نظر بیشتری از سوی پرورش دهندگان صورت گرفت و شاهد آسیب کمتری به مزارع پرورشی بودیم.

وی اظهار کرد: پیش بینی ها در خوزستان مبنی بر برداشت ۱۶۰۰ تن میگو بود که امسال حدود ۱۲۵۰ تن برداشت انجام شد و به نظر می رسد کمتر از ۵۰ درصد میگوی استان بوشهر نیز قابل برداشت باشد.منبع: http://mnd1. /