رسانه
رسانه

تکلیف اعطای شماره نظام پزشکی به دانشجویان phd بالینی با پایه دامپزشکی تا دو هفته دیگر مشخص می شودتکلیف اعطای شماره نظام پزشکی به دانشجویان phd بالینی با پایه دامپزشکی تا دو هفته دیگر مشخص می شود

درخواست حذف اطلاعات

« حجت الله مقیمی» افزود: این کمیته در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان ای دامپزشکی برای شرکت در رشته تغذیه جلسه ای هم تشکیل داده است و تا دو هفته آینده وضعیت این رشته ها که حدود 34 رشته است، مشخص می شود ...

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: تا دو هفته آینده تکلیف وضعیت دانشجویان معترض به مصوبه سازمان نظام پزشکی توسط کمیته ای که برای رسیدگی تشکیل شده است، مشخص می شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، « حجت الله مقیمی» افزود: این کمیته تا دو هفته آینده وضعیت این رشته ها را روشن می کند، در صورتی که صلاحیت ادامه تحصیل در این رشته ها و دریافت شماره نظام پزشکی در این کمیته اعلام شود، شماره نظام پزشکی به آن ها اعطا می شود.

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: رشته های phd ای که از سال 92 تا 94 در وزارتخانه های علوم یا بهداشت آموزش دیده اند، خواهان دریافت شماره نظام پزشکی و ورود به عرصه پزشکی هستند.

وی ادامه داد: اعتراض این افراد به نامه اخیر سازمان نظام پزشکی بود که تاکید داشت دانشجویان رشته های متعددی که کارشناسی یا کارشناسی ارشد خود را از وزارت علوم و مدرک ی را از وزارت بهداشت دریافت کرده اند، حق دریافت شماره نظام پزشکی و تأسیس آزمایشگاه ها و مطب های مرتبط با رشته تخصصی خود را نخواهند داشت و این مخالفت با تاکید بر حفظ منافع بیماران است.

مقیمی گفت: دانشجویان معترض معتقدند نامه اخیر سازمان نظام پزشکی به سازمان سنجش پزشکی در آستانه کنکور ای تخصصی وزارت بهداشت مبنای علمی نداشته و به نوعی باعث محرومیت دانشجویان های وابسته به وزارت علوم از حقوق قانونی و بی عد ی آموزشی است.

وی با بیان اینکه اغلب این افراد در رشته هایی همچون دامپزشکی، زیست شناسی، فن آوری پزشکی، ی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، علوم دامی، دامپروری هستند، ادامه داد: با توجه به مصوبه وزارت بهداشت و درمان و گذراندن دروس پیش نیاز، برخی از این افراد اجازه ی تحصیل در مقطع ph.d رشته های بالینی همچون علوم تغذیه، ژنتیک پزشکی، پزشکی مولکولی، ایمنی شناسی پزشکی و بیوشیمی بالینی را دارند و خواستار شماره نظام پزشکی اند.

مقیمی گفت: این کمیته متشکل از چهار تا پنج نفر از اعضای شورای عالی و نمایندگانی از معاونت های آموزشی، بهداشت، توسعه و درمان وزارت بهداشت است و تاکنون در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان ای دامپزشکی برای شرکت در رشته تغذیه که مورد اعتراض این داوطلبان بود، جلسه ای هم تشکیل داده است و به نظر می رسد تا دو هفته آینده وضعیت این رشته ها که حدود 34 رشته است مشخص شود.

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: در صورتی که صلاحیت ادامه تحصیل در این رشته ها و دریافت شماره نظام پزشکی در این کمیته اعلام شود شماره نظام پزشکی به آن ها داده خواهد شد.

وی در پایان گفت: حدود 110 رشته پزشکی در کشور داریم که تنها 10 رشته آن شماره نظام پزشکی دارند و بدون مشکل کار خود را در حوزه سلامت ادامه داده اند، برای مثال رشته جنین شناسی علیرغم ارتباط تنگاتنگ با پزشکی تحقیقاتی است و سالیان سال است که شماره نظام پزشکی ندارند.

یکی دو هفته گذشته جمعی از دانشجویان رشته های مختلف های وزارت علوم در اعتراض به عدم اختصاص شماره نظام پزشکی به برخی رشته های phd در مقابل وزارت بهداشت د، هنوز هم این های اعتراضی ادامه دارد تاجایی که پنج شنبه گذشته جمعی از این افراد خودشان را به مقابل سازمان نظام پزشکی منتقل د.


منبع: http://mnd1. /