رسانه
رسانه

عشق.دین.محبتپولس در .. یت (4)

درخواست حذف اطلاعات
از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. یت میکند

که در با تعالیم عیسی در کتاب مقدس در تضاد است

مثل ایاتی که انجام شریعت عیسی را لازم میداند در برابر پولس

که صرف ایمان را کافی ندانسته

آیاتی که عیسی را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد

مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1

ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22

د رحالی که عیسی علیه السلام در انجیل میگوید

مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7منبع: http://mohabaat17. .. /آیا خدای .. یان به راستی خدای محبت است؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا خدای .. یان به راستی خدای محبت است؟

مبلغان .. ی در شبکه های .. ای با حرص تمام دم از محبت میزنند

اما بد بختانه خ .. که در کتاب مقدس معرفی میشود

هم دچارآ .. ایمر میشود مثل اینکه به گناه ادم همه بشریت گناه کار شدند

بعد به جرم این کار ادمئ قرار شد .. ن در د زایمان و مردان با عرق جبین نان بدست اوررند

عیسی پسرش فداشد و قرار شد خدا همه گناهان عهد عتیق را ببخششد اما

گویا خدا فراموش کرده همچنان درد زایمان و عرق جبین باقیست

خ .. که کتاب مقدس معرفی میکند،

فرمان به کشتار انسانها و حتی .. ن و حتی ک ن و حتی حیوانات میدهد:

" یَهُوَه صبایوت چنین میگوید: آنچه عمالیق به .. کرد، بخاطر داشته ام که چگونه هنگامی که از مصر برمیآمد، با او در راه مقاومت کرد. پس الان برو و عمالیق را ش .. ت داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز، و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و .. و .. و شتر و الاغ را بکش"

(اول سموئیل15: 3و2)

"اما از .. ای این امت هایی که یَهُوَه ، خدایت ، تو را به ملکیت می دهد، هیچ ذی نفس را زنده مگذار. بلکه ایشان را، یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فَرِزّیان و حِوّیان و یبوسیان را، چنانکه یَهُوَه ، خدایت ، تو را امر فرموده است ، بالکل هلاک ساز."

(تثنیه20: 17-16)

و هزاران جنایت دیگر که فعلا وقتش نیست

ضمنا این پست ادامه دارد در جواب دوستی که بگوید در .. هم جهاد هست ؟منبع: http://mohabaat17. .. /حسین علیه السلام نماد محبت واقعی که در مکاشفات میتوان وصفش را یافت

درخواست حذف اطلاعات

در عاشورا حتی اسب حسین اب نخورد

از وصف دوست داشتن

یا سگ اصحاب کهف مثل اونا زنده شد چرا که محبت دوستان خدارا داشت

حسین به طرف شخصی در میدان جنگ میرود و او فرار میکن

دذ نهایت جایی ر میکند ماس میکند که من را نکش

اما ناگهان میبیند دست در همیانش کرد و 2 انگشتر به او داد

در راه سفر کربلا به دخترت قول انگشتر دادی این را ب ر بده به دخترت

قلب نازنین اما حسین اینقدر مهربان هست

با اینکه گرفتار لشکر جهل شده و حتی به شش ماهه اش رحم نکرده .

شش ماهه از فرط تشن میمرد

اما باز هم مهربانی در وجودش سرازیر میشود

اما در مکاشقات یوحنا

بحث اینکه

جنازه هایی سه روز در زمین ماندهاند

اینکه تمام دنیا عزاداری میکنند

اینکه مذبح شهید میشود

اینکه نهر آب فرات را میبندند

اینکه 10 روز تا جنتگ مانده

اگر عمری بود بعدا توضیح میدهم ربط این موترد رامنبع: http://mohabaat17. /انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده

تا اینکه به خاتم رسیده ایم

ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان

که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند

اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود

1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3)

2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3)

 1. مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7)
 2. برتری مردان بر زن همچون برتری بر کلیسا: «شوهر سر زن است چنانکه نیز سر کلیساست» (افسسیان 5/23)
 3. ن برای مردان آفریده شده­اند (قرنتیان 11/9)
 4. زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدائیم (افسسیان 5/22)
 5. فروختن دختر به عنوان کنیز (سفر وج 21/7)
 6. زن بعد از دوبار طلاق ناپاک می­شود (تثنیه 24/4)منبع: http://mohabaat17. /زن لیاقت حمل فرزند را داشت ونه مرد

درخواست حذف اطلاعات

در یت زن به خودى خود و « فى حد ذاته» مجرم است

خنده دار اینکه رنج‏ و درد زایمان کفاره گناه زن در فریب ادم تلقى مى‏شود

تا زن به فلاح و رستگارى نائل شود.

اما در آیین مقدس ، زن فى حد ذاته پاک است

و هنگامى که باردار مى‏شود ثواب مجاهد فى سبیل اللَّه را دارد

و وعده آمرزش گناهان به او داده شده است

.اما نه آمرزش گناه ناکرده مادرش حوا،

بلکه که گناهان خودش در مقام یک انسان.

و زن موجود لطیف و پاکی بود که لیاقت حمل فرزند را پیدا کرد

اما مرد اینگونه نبود و مرد باید در محیط بیرون که سخت و خشن هست مشغول فعالیت شود

رسول خدا (ص) به همسرش ام سلمه فرمود: زمانىمنبع: http://mohabaat17. /پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان عزیز

پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست

حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم

تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته

البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس

1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها

کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1

2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود

کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3

3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست

کتاب اعمال رسولان بصورت کلی

ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند

و......

انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس

عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید

"کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19

از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود

که بله پطرس جانشین هست

ولی برای یهودیانی که به یت میل پیدا میکنند

و نه شامل غیر یهودیان

پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست

انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید "

انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات
اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند

او ادعا میکند که به الهام شده

اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند

دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم

مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید

من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری)

یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم

کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39

یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم

که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش

لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی)

در هر حال بطور کلی نمیتوان مستند مهمی پیدا کرد در مورد جانشینی و اعتقاداتی که رواج میدهد

توماس میشل در کتاب کلام ی میگوید زمان نگارش نامه های پولس از همه عهد جدید جلوتر هست صفحه 54

در پست بعدی اعتقادات پولس و تع ت با کتاب مقدس و آموزه های عیسی پرداخته میشودمنبع: http://mohabaat17. /حسین علیه السلام نماد محبت واقعی که در مکاشفات میتوان وصفش را یافت

درخواست حذف اطلاعات

در عاشورا حتی اسب حسین اب نخورد

از وصف دوست داشتن

یا سگ اصحاب کهف مثل اونا زنده شد چرا که محبت دوستان خدارا داشت

حسین به طرف شخصی در میدان جنگ میرود و او فرار میکن

دذ نهایت جایی گیر میکند ماس میکند که من را نکش

اما ناگهان میبیند دست در همیانش کرد و 2 انگشتر به او داد

در راه سفر کربلا به دخترت قول انگشتر دادی این را بگیر بده به دخترت

قلب نازنین اما حسین اینقدر مهربان هست

با اینکه گرفتار لشکر جهل شده و حتی به شش ماهه اش رحم نکرده .

شش ماهه از فرط تشنگی میمرد

اما باز هم مهربانی در وجودش سرازیر میشود

اما در مکاشقات یوحنا

بحث اینکه

جنازه هایی سه روز در زمین ماندهاند

اینکه تمام دنیا عزاداری میکنند

اینکه مذبح شهید میشود

اینکه نهر آب فرات را میبندند

اینکه 10 روز تا جنتگ مانده

اگر عمری بود بعدا توضیح میدهم ربط این موترد رامنبع: http://mohabaat17. /انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده

تا اینکه به خاتم رسیده ایم

ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان

که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند

اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود

1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3)

2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3)

 1. مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7)
 2. برتری مردان بر زن همچون برتری بر کلیسا: «شوهر سر زن است چنانکه نیز سر کلیساست» (افسسیان 5/23)
 3. ن برای مردان آفریده شده­اند (قرنتیان 11/9)
 4. زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدائیم (افسسیان 5/22)
 5. فروختن دختر به عنوان کنیز (سفر وج 21/7)
 6. زن بعد از دوبار طلاق ناپاک می­شود (تثنیه 24/4)منبع: http://mohabaat17. /زن لیاقت حمل فرزند را داشت ونه مرد

درخواست حذف اطلاعات

در یت زن به خودى خود و « فى حد ذاته» مجرم است

خنده دار اینکه رنج‏ و درد زایمان کفاره گناه زن در فریب ادم تلقى مى‏شود

تا زن به فلاح و رستگارى نائل شود.

اما در آیین مقدس ، زن فى حد ذاته پاک است

و هنگامى که باردار مى‏شود ثواب مجاهد فى سبیل اللَّه را دارد

و وعده آمرزش گناهان به او داده شده است

.اما نه آمرزش گناه ناکرده مادرش حوا،

بلکه که گناهان خودش در مقام یک انسان.

و زن موجود لطیف و پاکی بود که لیاقت حمل فرزند را پیدا کرد

اما مرد اینگونه نبود و مرد باید در محیط بیرون که سخت و خشن هست مشغول فعالیت شود

رسول خدا (ص) به همسرش ام سلمه فرمود: زمانىمنبع: http://mohabaat17. /پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان عزیز

پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست

حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم

تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته

البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس

1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها

کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1

2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود

کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3

3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست

کتاب اعمال رسولان بصورت کلی

ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند

و......

انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس

عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید

"کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19

از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود

که بله پطرس جانشین هست

ولی برای یهودیانی که به یت میل پیدا میکنند

و نه شامل غیر یهودیان

پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست

انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید "

انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات
اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند

او ادعا میکند که به الهام شده

اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند

دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم

مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید

من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری)

یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم

کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39

یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم

که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش

لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی)

در هر حال بطور کلی نمیتوان مستند مهمی پیدا کرد در مورد جانشینی و اعتقاداتی که رواج میدهد

توماس میشل در کتاب کلام ی میگوید زمان نگارش نامه های پولس از همه عهد جدید جلوتر هست صفحه 54

در پست بعدی اعتقادات پولس و تع ت با کتاب مقدس و آموزه های عیسی پرداخته میشودمنبع: http://mohabaat17. /