رسانه
رسانه

پولس در یتپولس در یت

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان عزیز

پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست

حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم

تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته

البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس

1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها

کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1

2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود

کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3

3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست

کتاب اعمال رسولان بصورت کلی

ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند

و......

انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /