رسانه
رسانه

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده

تا اینکه به خاتم رسیده ایم

ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان

که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند

اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود

1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3)

2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3)

  1. مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7)
  2. برتری مردان بر زن همچون برتری بر کلیسا: «شوهر سر زن است چنانکه نیز سر کلیساست» (افسسیان 5/23)
  3. ن برای مردان آفریده شده­اند (قرنتیان 11/9)
  4. زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدائیم (افسسیان 5/22)
  5. فروختن دختر به عنوان کنیز (سفر وج 21/7)
  6. زن بعد از دوبار طلاق ناپاک می­شود (تثنیه 24/4)منبع: http://mohabaat17. /