رسانه
رسانه

کتابخانه عمومی مسلم بن عقیلجشنواره رضوی

درخواست حذف اطلاعات
کتابهای ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه مسلم بن عقیل شهر در معرض دید عموم قرار گرفت:

1- دوست مهربان کبوترها 1500 تومان

2- اعترافات غلامان 1500 تومان

3- علی بن موسی الرضا (ع) 6000 تومان

جمع آوری پاسخنامه ها تا تاریخ 95/4/20 امکان پذیر است .منبع: http://moslem-eslamshahr. /کتاب خوان ماه تیر

درخواست حذف اطلاعات

کتاب خوان ماه تیر

منابع منتخب برای تیر ماه:

ردیف

عنوان

مولف

ناشر

1

کلت 45

حسام الدین مطهری

آرما

2

هفت روایت خصوصی

حبیه جعفریان

سپیده باوران

3

بچه های کشتی رافائل

محمدرضا مرزوقی

کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

4

نامه های بلوغ

عین صاد

لیله القدر
منبع: http://moslem-eslamshahr. /ثبت نام رایگان

درخواست حذف اطلاعات
توجه توجه

به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار روز 24 آبان ماه 1395 از تمامی مراجعه کنندگان عزیز که مدارک لازم را در دست داشته باشند ثبت نام رایگان به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم : کارت ملی یا شناسنامه + یک قطعه ع + مبلغ 5000 ریال بابت صدور کارتمنبع: http://moslem-eslamshahr. /جشنواره رضوی

درخواست حذف اطلاعات
کتابهای ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه مسلم بن عقیل شهر در معرض دید عموم قرار گرفت:

1- دوست مهربان کبوترها 1500 تومان

2- اعترافات غلامان 1500 تومان

3- علی بن موسی الرضا (ع) 6000 تومان

جمع آوری پاسخنامه ها تا تاریخ 95/4/20 امکان پذیر است .منبع: http://moslem-eslamshahr. /کتاب خوان ماه تیر

درخواست حذف اطلاعات

کتاب خوان ماه تیر

منابع منتخب برای تیر ماه:

ردیف

عنوان

مولف

ناشر

1

کلت 45

حسام الدین مطهری

آرما

2

هفت روایت خصوصی

حبیه جعفریان

سپیده باوران

3

بچه های کشتی رافائل

محمدرضا مرزوقی

کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

4

نامه های بلوغ

عین صاد

لیله القدر
منبع: http://moslem-eslamshahr. /54 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن "سیزده آبان ماه روز دانش آموز"، بدین وسیله به اطلاع می رساند عضویت افراد متقاضی در کتابخانه های عمومی استان تهران در روز 13 آبان به صورت رایگان می باشدمنبع: http://moslem-eslamshahr. /