رسانه
رسانه

ثبت نام رایگانثبت نام رایگان

درخواست حذف اطلاعات
توجه توجه

به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار روز 24 آبان ماه 1395 از تمامی مراجعه کنندگان عزیز که مدارک لازم را در دست داشته باشند ثبت نام رایگان به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم : کارت ملی یا شناسنامه + یک قطعه ع + مبلغ 5000 ریال بابت صدور کارتمنبع: http://moslem-eslamshahr. /