رسانه
رسانه

کتاب خوان ماه تیرکتاب خوان ماه تیر

درخواست حذف اطلاعات

کتاب خوان ماه تیر

منابع منتخب برای تیر ماه:

ردیف

عنوان

مولف

ناشر

1

کلت 45

حسام الدین مطهری

آرما

2

هفت روایت خصوصی

حبیه جعفریان

سپیده باوران

3

بچه های کشتی رافائل

محمدرضا مرزوقی

کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

4

نامه های بلوغ

عین صاد

لیله القدر
منبع: http://moslem-eslamshahr. /