رسانه
رسانه

بخشودگی جرایمبخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات
ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند برابر موافقت به عمل آمده،

جرایم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه

تا پایان ماه مبارک رمضان اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار می گیردمنبع: http://moslem-eslamshahr. /