رسانه
رسانه

تحقیرتحقیر

درخواست حذف اطلاعات
من در برابر تحقیر همیشه خلع سلاحم.

اگه ی میخواد منو تو یه بحث یا دادگاه ش تم بده میتونه تحقیرم کنه. همون لحظه از خودم دفاعی ندارم. چون معمولا بهانه اش خیلی زود جور میشه و من با یه منطق ظاهری هم می پذیرمش. اما همون لحظه تاثیر نداره چون از موضعم دفاع میکنم و قصد ندارم از خودم و شخصیتم دفاع کنم. اما اگه بحث یا قضاوت تو چند جلسه انجام بشه من بینشون خودم رو میبازم.منبع: http://mostaraheroohani. /