رسانه
رسانه

نادر سبحانی معاون اجرایی دبیرستانغیبت موجه و غیبت غیر موجه

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

در طول س حصیلی ممکن است برخی دانش آموزان در طول س حصیلی یا سر جلسه امتحان غیبت داشته باشند این غیبت ممکن است موجه یا غیر موجه باشد .

غیبت غیر موجه

به غیبتی گفته می شود که دانش آموز هیچ دلیلی برای غیبت خود ندارد و نمرات این نوع غیبت در سیستم 98 وارد شده و 98 به منزله نمره صفر در سوابق فرد اعمال می گردد

غیبت موجه

به غیبتهایی که دانش آموز بنا بر اثر دلایلی مثل بیماری -تصادف -بستری شدن و .... امکان حضور در مدرسه و جلسه امتحانی را نداشته است گفته می شود

وقتی برای فردی که غیبت موجه کرده است عدد((97)) را اعمال می نماییم بدین منظور می باشد که سیستم نمره این درس در این دوره حساب نمی کند و در معدل فرد در این دوره به حساب نمی آورد و باعث افت معدل فرد نمی گردد وقتی کارنامه ای برای فرد چاپ می گردد در مقابل دروسی که غیبت موجه خورده عبارت((حذف)) مشاهده خواهید کرد که با دیدن این عبارت فکر نکنید شما در انجام مرحله ای خطایی انجام داده اید بلکه سیستم با درج عبارت ((حذف)) به فرد نشان می دهد که در معدل فرد این درس دخیل نبوده است

یک نکته:برای فردی که برای درس یا دروسی غیبت موجه درج گردد تا مشخص شدن تکلیف این درس برایش امکان فارغ حصیلی وجود ندارد

تشخیص نوع غیبت

طبق تبصره ماده 81 آیین نامه آموزشی تشخیص نوع غیبت در امتحانات داخلی بر عهده شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص منطقه و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه تصحیح پس از هماهنگی با مدیر مدرسه می باشد.

هر دانش آموزی چه در طول س حصیلی و چه در جلسه امتحان حضور نداشته باشد برای غیبت خود باید مدرک ارائه نماید و این مدرک بر حسب نوع امتحان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

غیبت در طول س حصیلی

اگر دانش آموزی به دلیل غیبت موجه نمره مستمر نداشته باشد بر اساس ماده 80 آیین نامه آموزشی نمرات پایانی وی به عنوان نمره مستمر درج می گردد .

غیبت در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم

اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت اول و دوم غیبت داشته باشد در صورت غیر موجه بودن برایش در برنامه دانش آموزی 98 و در صورت موجه بودن برایش 97 درج می گردد

برای غیبتهای موجه نوبت اول هیچ آزمون مجددی گرفته نمی شود و نمرات نوبت دوم توسط سیستم برای نوبت اول محاسبه می گردد.

و برای غیبتهای موجه دروس داخلی و هماهنگ امتحانات نوبت دوم و شهریور در صورت درخواست ولی دانش آموز مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا دو هفته پس از آ ین امتحان در دروس داخلی و هماهنگ آزمون مجدد اخذ خواهد شد

یک نکته:اگر فردی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد از این فرد آزمون مجدد اخذ نمی شود و این فرد باید در دوره بعدی امتحانات نهایی شرکت نماید

یک نکته: طبق ماده 78 آیین نامه آموزشی اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریوماه در همه درسها غیبت موجه داشته باشد واحدهای وی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب می شود در این صورت ضروری است که توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش آموز قید شود.

تشخیص غیبت موجه دروس داخلی

وقتی فردی در دروس داخلی شرکت نکرده و مدرکی برای موجه بودنش ارائه کرد شورای مدرسه تشکیل می یابد و اگر رای بر موجه بودنش داده شد فرم(( برگ رای شورای مدرسه)) در سه صفحه تنظیم می گردد که یکی در مدرسه و یکی در پرونده دانش آموز و یکی هم به اداره ارسال می گردد

جهت برگ شورای مدرسه روی ع زیر کلیک کنید


در این فرم در قسمت مربوطه اینطور نوشته شود:

((بر اساس رای صادره در .........(شماره جلسه) شورای مدرسه..............(نام مدرسه) تاریخ.............اجازه داده می شود که دانش آموز................بر اساس مدارک ارائه کرده برای غیبتهای دروس...................که توسط این شورا موجه تشخیص داده شد در آزمون غائبین موجه این دروس شرکت نماید رای مذکور با توجه به وضعیت تحصیلی نامبرده به صورت موردی صادر شده و قابل تسری به سایر دانش آموزان نمی باشد

تشخیص غیبت موجه دروس هماهنگ

دروس هماهنگ برای دانش آموزان پایه ششم و نهم می باشد اگر فردی در این دروس غیبت داشته باشد مدرک خود را به مدرسه ارائه می دهد تصمیم گیری در مورد دروس هماهنگ داخلی در اختیارات شورای مدرسه نمی باشد و باید کمیسیون خاص منطقه در این مورد تصمیم گیری نماید بدین منظور فرم 1 کمیسیون پر و به اداره ارسال می گردد جهت فرم شماره 1 روی ع زیر کلیک کنید


در این فرم قسمت مشخصات را پر کرده و در قسمت شرح مختصری خواهید نوشت

((دانش آموز فوق به علت ....... به استناد مدارک پیوستی در امتحانات هماهنگ دروس ......... شرکت نکرده است ))

سپس در پایین در قسمت اظهار نظر شورای مدرسه خواهید نوشت

((با توجه به اینکه مورد فوق از اختیارات شورای مدرسه نمی باشد لذا جهت طرح در کمیسیون خاص منطقه ارسال می گردد.پیشنهاد می شود به استناد بند 27ماده 4 آیین نامه وظایف و اختیارات کمیسیون خاص با درخواست نامبرده موافقت گردد.))

بعد از تکمیل و امضا قسمتهای مربوطه این فرم به همراه مدارک دانش آموز به اداره فرستاده می شود و در آنجا بعد از طرح در کمیسیون منطقه رای صادره به مدرسه ارسال می گردد اگر موجه تشخیص داده شود این فرد مجاز خواهد بود که در امتحانات غائبین موجه شرکت نماید

تشخیص غیبت موجه دروس نهایی

اگر دانش آموزی در دروس نهایی غیبت داشته باشد و مدرکی دال بر موجه بودن داشته باشد این مدرک به مدیر مدرسه خواهد داد و مدیر مدرسه این مدرک را به رئیس حوزه تصحیح امتحانات نهایی منطقه خواهد داد در مناطقی که حوزه تصحیح ندارند و اوراق نهایی جهت تصحیح به مناطق جوار ارسال می گردد مدیر مدرسه مدرک را به امتحانات منطقه داده و آنها این مدرک را به حوزه تصحیح خواهند فرستاد

اعمال نوع غیبت در ریز نمرات

بعد از اینکه نوع غیبت دانش آموز برای دروس هماهنگ و داخلی مشخص شد نوبت اعمال این نوع غیبت در ریز نمرات می باشد دبیر مربوطه فقط در مقابل این دانش آموز برای نمره مستمر یا کتبی فقط عبارت((غ یا غایب)) خواهد نوشت و همکار اجرایی موقع ورود نمره بر اساس نوع تشخیصی که برای این فرد صورت گرفته است ((97 برای موجه و 98برای غیر موجه)) در سیستم درج خواهد کرد.

نمرات نهایی در اختیار حوزه تصحیح منطقه است و کاربر حوزه تصحیح این کارها را انجام خواهد داد.

ورود نمرات غائبین موجه

یک نکته:این مورد برای امتحانات نوبت اول نمی باشد چون از غائبین موجه نوبت اول آزمونی اخذ نمی شود

حال برای دانش آموزی که به علت تشخیص غیبت موجه اش و به درخواست اولیای دانش آموز آزمون مجدد از دروس مربوطه گرفته شده است دبیر مربوطه برای این مورد بعد از اخذ آزمون در ریز نمره در مقابل این دانش آموز در قسمت ملاحضات ریز نمره ،نمره اخذ شده را نوشته و عبارت((غائب موجه)) نوشته و تاریخ نوشته و امضا نماید این نمره توسط همکار اجرایی در سیستم عدد97 را حذف و نمره را وارد خواهد کرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همکاران محترم جهت داشتن فایل پی دی اف و گرفتن نسخه پرینت از مطالب بالا روی ع زیر کلیک کنید
پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
سلام خسته نباشیدسابقه تحصیلی یکی از دانش آموزان در سال 91-92 کلا حذف شده حتی در اداره هم نیست فقط کارنامه در دفتر امتحانات موجود است سی دی ذخیره اون سال باز نمیشه و ذخیره های دیگر را هم باز اسم این دانش آموز نبود لطفا راهنمایی بفرمائید چه کار کنم متشکرم((اکبرزاده))

با سلام خدمت همکار محترم
اگر بودن اطلاعات این فرد ضروری می باشد و دفتر امتحانات مستند دارید که سوابق این فرد در آن سال وجود دارد در صورت تمایل و صلاح دانستن از دفتر امتحانات این فرد ذخیره گرفته و به همراه آ ین ذخیره برای من ارسال نمایید که این کار را انجام دهم و برایتان ذخیره ارسال نمایم کار بر روی ذخیره هزینه دارد راههای ارتباطی را در بالای وبلاگ مشاهده می کنید که بهترین راه ارتباط به تلگرام می باشد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 0:35 توسط:ابراهیم قبله از اردبیل
با سلام و احترام خدمت همکاران محترم و زحمتکش ، در خصوص سوال همکارمان که پرسیدند : ((آیا سیستم دانا قابل نصب شدن روی ویندوز8 را دارد یا خیر؟؟)) به اطلاع می رساند با توجه به اینکه بنده با شرکت پشتیبان کننده برنامه های امتحانات ارتباط داشتم و چندین بار پیگیری که جواب دادند این برنامه ها بغیر از سون 32 و 64 در سیستم عامل ها 8 و 10 قابلیت اجرایی ندارند .
با تشکر


با سلام خدمت همکار محترم

نظر همکار محترمان را در مورد نصب برنامه های دانش آموزی در ویندوز 8 مشاهده می کنید از لطف این بزرگوار کمال تشکر و قدردانی را داریم

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 11:37 توسط:سمانه . ع
ا سلام خدمت سبحانی . برای ارسال اطلاعات و سوابق تحصیلی دانش اموزان پایه دوازدهم به امین ایا احتیاجه این کارو بعد از وارد تمام نمره های امتحانات نویت اول انجام بدیم ؟و اینکه تا کی مهلت داریم توی بخشنامه ذکر نشده


با سلام خدمت همکار محترم

این مربوط به بازه زمانی می باشد که شاید مناطق در اختیار شما قرار می دهند و منظور از انجام اینکار ارسال سوابق به منطقه و گرفتن تاییدیه می باشد که معمولا هر ماه یکبار لااقل انجام می دهیم مهم چک مشخصات شناسنامه ای و برطرف مغایرتهای احتمالی می باشد که برای این کار مطلبی آماده و منتشر خواهم کرد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 12:31 توسط:ستایش
با سلام وخسته نباشید خدمت شما همکار محترم
آیادروس فیزیک شیمی زیست وریاضی رشته های فنی وحرفه ای به صورت پودمانی می باشد ؟
چون که هنوز لیست نمرات در سناد به صورت عمومی می باشد .


با سلام خدمت همکار محترم

هر چند در بخشنامه ارزشی این دروس به پودمانی بودن تمام این دروس اشاره شده است ولی فعلا درس ریاضی دوزادهم در سناد به صورت پودمانی می باشد هر گاه تغییراتی در بقیه دروس هم اعمال شد مجبوریم طبق آن عمل نماییم انتقال سوابق فنی به سناد و سپردن کار به کارنابلد بزرگترین اشتباه وزارت بوده است و باید خدا خدا کنیم که نظری و کاردانش به سناد منتقل نشود خدا به داد همکارانی برسد که فنی کار می کنند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام و عرض خدا قوت خدمت گرامی در مورد سایت ساهت کمی توضیح دهید.آیا فرستادن اطلاعات دانش اموزان به این سایت وظیفه معاون اجرایی است؟اگر جواب مثبت است لطفا توضیح دهید.با تشکر(( م.م از یزد))


با سلام خدمت همکار محترم

سامانه ساهت از سامانه های امتحانات منطقه می باشد و از وظایفه معاونین اجرایی و مدارس نمی باشد مسئولین امتحانات اطلاعات را از مدارس دریافت و به سامانه ساهت ارسال می نمایند

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت: 8:59 توسط:باب
سلام
در پاسخ سوال همکارمان سمانه ع برای ارسال به امین دوازدهم :نیازی به کامل بودن یا نبودن نمرات نیست در این مرحله فقط هدف ارسال مشخصات سجلی به امین است تا همکاران اداره ای از این ارسال فایلی را به سازمان سنجش بفرستند تا دانش آموزان بتوانند در ماه بعد ثبت نام کنکور نمایندضمنا فقط ارسال کافی است و نیازی به زدت تیک شروع محاسبات نمی باشد

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت: 8:55 توسط:باب
با سلام و تشکر از زحمات جنابعالی
در پاسخ به سوالی که فرمودید در هنگام اصلاح مشخصات دانش آموز اتباع اگر ایراد کد ملی پدر را گرفت چکار کنیم؟ باید عرض کنم که برای دانش آموزان اتباع کد ملی پدر و مادر را نمایش نمی دهد که بخواهد ایراد بگیرد.و صفحه مشخصات این دانش آموزان با دانش آموزان عادی متفاوت است.

با سلام خدمت همکار محترم

نظر همکار محترمان را در مورد دو سالی که در مورد اتباع و ارسال اطلاعات دوزادهم صورت گرفته بود را مشاهده می فرمایید از لطف این بزرگوار کمال تشکر و قدردانی کرده و منتظر نظرات و تجربیات سایر بزرگواران برای پربار شدن مطالب این وبلاگ هستیم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا سلام و خسته نباشید ((م ب املش))
سریال شناسنامه چند تا از دانش آموزان که از مدارس دیگر به این مدرسه انتقال یافتند در سیستم سناد اصلاح شدند و در دفتر آمار نیز سریال جدید ثبت شده است ولی در سیستم دانا سریال قدیمی این دانش آموزان ثبت می باشد آیا ارسال مشخصات این دانش اموزان به امین برای دریافت سوابق کنکور 99 - 98 مشکلی ایجاد نمیشود ؟ در صورت تغییر در دانا حتما باید اداره سند اصلاحیه بزند یا در مدرسه راه حلی وجود دارد ؟ ممنون

با سلام خدمت همکار محترم

ارسالی به امین نداریم بلکه همان ارسال اطلاعات به منطقه و گرفتن تاییدیه همان کاری که همیشه انجام می دهیم را انجام خواهیم داد در این مورد مطلبی به احتمال زیاد امشب منتشر خواهیم کرد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت: 13:56 توسط:نقشی از بروجرد
با سلام واحترام
یکی از دانش آموزان فارغ حصیل دو سال پیش که دیپلم سو هم برایش صادر شده محل صدور شناسنامه اش اشتباه است حال باید در سامانه امین چه کارهایی انجام دهم تا دیپلم جدید برابش صادر شود . سپاسگزارم

با سلام خدمت همکار محترم

وقتی برای فردی اصل گواهی نامه صادر شد گواهی نامه المثنی صادر نمی شود بلکه این فرد این گواهی نامه را به امتحانات اداره برده و در قسمتی از آن مورد صحیح توضیح داده و مهر و امضا خواهد شد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 19:23 توسط:محمود
بزرگوار سلام خدا قوت خطای فایل پی دی افی که در ارسال اطلاعات فارغ حصیلان به سامانه امین ایجاد می شود و حاوی این مطلب که سال ودوره فارغ حصیلی ، در فایل تاریخچه وجود ندارد واین مطلب برای تمامی دانش آموزان فارغ حصیل است چگونه حل میشود با سپاس ودرود


با سلام خدمت همکار محترم

شما ارسال سامانه امین را برای چه دوره ای انجام می دهید ؟؟؟ اگر برای دوره های قبل می باشد ابتدا باید در امین در دوره مربوطه سامانه امین باشد این سامانه دو قسمت سامانه امین و سامانه عملیات متوسطه دوم می باشد در ضمن برای دوره مورد نظر مراحل تهیه فایل را به ترتیب انجام داده اید؟؟؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام

در هنگام ارسال اطلاعات از دانا به امین خطایی با عنوان"44 پایه غلط" در شهریور 95/96رخ میدهدوفایل مورد بررسی cl room را نشان میدهد ودر این خصوص کد رشته وپایه ؛کد دروس را بررسی و کارشناس منطقه هم نتوانست خواشمند است راهنمایی بفرمایید/ممنون/((فداکار-پارس آبادمغان))

با سلام خدمت همکار محترم
این خطا چندا ن هم مهم نمی باشد و می توانید برای دوره مورد نظر کلاسها را از منوی سازماندهی و ثبت نام از منوی کلاسهای درس ایجاد کنید در ضمن صفحه مورد نظر را ببندید و ارسال بقیه سوابق را بزنید این مورد در امین مشکلی ایجاد نمی کند
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام دانش آموزی که قبل از نوبت اول سه ماه متوالی غیبت کند \ترک تحصیلی زده بشه و از لیست دبیر هم حذف بشه مشکلی پیش نمیاد((سعید))

با سلام خدمت همکار محترم
برای این مورد ترک تحصیل زده می شود و روال صحیح کار همین می باشد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب وتشکراززحمات شما دانش آموزپایه دهم فنی حرفه ای درتابستان سال تحصیلی 96-95به رشته برق صنعتی شاخه کاردانش که آموزش آن دوساله است تغییررشته داده 1-نمره مهارت برق داده شود ؟اگرجواب بله است د ایه یازدهم بجای آن چه درسی می توان داد درصورتیکه درس جایگزین ندارد(چون مدل نمره برق د ایه دهم جاری است ) 2-دروس افتاده ضمن سال هنرستان فنی حرفه ای راکه بایددرتابستان بذهد درهنرستان مبدابایدامتحان دهد یاهنرستان مقصد (حضوری یاغیرحضوری؟)باتشکرالطف شما((صبوری-خوزستان))

با سلام خدمت همکار محترم
وقتی فردی تغییر رشته می دهد در صورت قبولی و ثبت نام در رشته جدید از این به بعد تابع شرایط رشته جدید می باشد دروسی از رشته قبلی که با رشته جدید تطبیق داده شود تطبیق می خورد برخی دروس هم باید در تابستان یازدهم و دوزادهم فرد انتخاب و امتحان دهد و دروس افتاده دهم در رشته قبلی دیگر ارزش ندارد و این فرد باید برایش کارنامه کلی صادر و دروس افتاده از پایه های قبلی را در تابستان انتخاب و امتحان دهد
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام خدمت ارجمندم جناب آقای سبحانی ((یحیی سلیمانی))
امسال برای ما رشته تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی گذاشته اند
کددروس مربوطه در دانا را نمی دانم لطفا یک نمونه انتخاب واحد در این رشته برایم فراهم فرمایید
با تشکر سلیمانی


با سلام خدمت همکار محترم
ما این رشته را نداریم دروس این را از مسئول کاردانش منطقه بخواهید یا در برنامه دانا نیز می توانید از گزینه انتخاب واحد از گزینه کار اینکار را انجام دهید جلوی کاردانش تیک و رشته مورد نظر را انتخاب و دروسش را مشاهده نماییدتصحیح یک مطلب

درخواست حذف اطلاعات

امروز عصر مطلبی با عنوان ارسال مشخصات دوازدهم نظری ها در وبلاگ منتشر شد این مطلب با هماهنگی امتحانات منطقه تهیه و تنظیم شده بود که ظاهرا برداشت نادرست از مطالب مسئول مربوطه موجب وجود خطای آشکار در این مطلب شده است این مطلب از وبلاگ موقتا حذف و فردا بعد از هماهنگی و تست مراحل یاد شده تصحیح و دوباره منتشر خواهد شد همکارانی که این مطلب را مطالعه و فایل آن را کرده بودند لطفا فردا مطلب تصحیح شده را دوباره مطالعه و فایل آن را نمایند از اشتباهی که بوجود آمده است عذر خواهی نموده و در اولین فرصت کاری فردا تغییرات لازم صورت خواهد گرفت تا انتشار مطلب جدید همکاران صرفا بررسی مشخصات را انجام داده و برای بقیه مراحل منتظر مطلب مربوطه باشند
نگارش2-23متوسطه دوم دبیرستان به همراه جدیدترین هلپر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید

اگر قصد دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر را دارید و موقع دریافت نگارش و موقع دریافت نگارش با این پیام مواجه می شوید به دلیل قدیمی بودن هلپرتان می باشد

برای رفع این مورد کافی است که از هلپرهای جدید استفاده کنید اگر هلپر جدید ندارید در ادامه با کلیک بر روی ع زیر می توانید جدیدترین هلپر دبیرستان که به همراه این نگارش آمده است را نمایید کافیه بعد از این هلپر از دسکتاپ خود هلپر موجود را حذف و این هلپر را جایگزین آن نمایید


آ ین تغییرات نگارش برای دبیرستان

-رفع موارد گزارش شده

-تغییر در بخش ورود نمرات گزینه ورود نمرات امتحانات نهایی دی ماه در شهریور ماه سال تحصیلی قبلی بر طبق رای شورای عالی

-تغییر در ارسال به سامانه امین

-آ ین تغییرات در کارنامه کلی


نکته مهم :بعد از نصب نگارش حتما بخشب روزرسانی محتوای دروس از منابع داخلی سیستم دانادربخش دوم سیستم را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری ویکبار بعداز بروزآوری از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید

فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید

آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید

حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد

بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشد جهت روی عبارات زیر کلیک کنید

نگارش2-23 متوسطه دوم

برای دریافت نگارش جدید به صورت آفلاین دو روش وجود دارد

روش اول: یکی از روشها نگارش جدید می باشد که فایل شده همیشه به صورت زیپ شده(فشرده) می باشد که کافیه این فایل از فشردگی خارج کرده و محتویات آن را در پوشه program filr داخل پوشه پژوهش و در داخل این پوشه داخل مقطع مربوطه قرار دهید که چگونگی اینکار در آموزشی زیر نشان داده شده است

آموزشی اعمال نگارش جدید

یک نکته خیلی مهم قبل از مطالعه روش دوم: نگارشهای جدیدی که بارگذاری می گردد در دبیرستان با نام dana و در راهنمایی با نام rahnemaee ایجاد می گردند من برای اینکه شماره هر نگارش مشخص گردد اینها را تغییر نام داده و بعد از عبارت دانا و راهنمایی شماره نگارش را هم می نویسم مثلا dana20-4 یعنی این نگارش مربوط به دبیرستان و نگارش 20/4 می باشد در روش دوم مسیر فقط نام های اصلی را قبول می کند و هر گونه تغیر نام قابل دریافت نمی باشد بنابراین قبل از اجرای این مرحله نام نگارش را تغییر داده و شماره را حذف تا عبارت dana و rahnemaee به طور خالی باقی بماند

در روش دوم دریافت نگارش به صورت آفلاین کافیه فایل را کرده و از فشردگی اصلا خارج ننمایید و این فایل را داخل یک پوشه قرار دهید سپس از هلپر برنامه از گزینه ((بروز رسانی سیستم)) گزینه ((دریافت و نصب فایل نگارش جدید سیستم مدرسه الکترونیک)) را اجرا نمایید سپس از شما مسیری خواهد خواست شما مسیری که پوشه را ایجاد و فایل را در این پوشه قرار داده بودید انتخاب و روی پوشه کلیک خواهید کرددر شکل زیر من پوشه ای به نام new folder ایجاد کرده ام و نگارش جدید را بدون آنکه از فشردگی خارج کنم داخل این پوشه قرار داده ام

به هیچ وجه وارد پوشه نشده و فقط روی پوشه کلیک خواهید کرد

بعد از انتخاب پوشه ok و سپس ((تایید)) را خواهید زد با این کار نگارش جدید اعمال خواهد شد
بررسی مشخصات شناسنامه ای دوازدهم نظری ها

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

((این مطلب دوشنبه عصر با یک اشتباه برداشت از یکی از همکاران منتشر شد ضمن عذر خواهی از کلیه همکاران بابت این اشتباه صورت گرفته و تقدیر و تشکر از همکارانی که این مطلب را به بنده اطلاع دادند به اطلاع کلیه همکارانی که مطلب دیروز را مطالعه و تعداد 15 همکار آن را کرده بودند می رساند که اصلاحیه آن مطلب و فایل پی دی اف تصحیح شده در وبلاگ قرار می گیرد و همکاران فایل قبلی را حذف و فایل جدید را جایگزین نمایند در مطلب جدید مطالب ارسال به منطقه و گرفتن تاییدیه حذف و بجایش ارسال به سامانه عملیات متوسطه دوم جایگزین شده است ))

یک نکته:برای انجام این کار حتما از نگارش 23/2 که صبح دوشنبه در سرور قرار گرفته است استفاده نمایید

شرکت دانا پژوهان چندی پیش فایلی در کانال تلگرامی خود قرار دارد که عین مطلب بدین ترتیب می باشد

((روال ارسال مرحله اول (مشخصات دانش آموز) به سامانه ساهت:
1- ارسال اطلاعات مدرسه به سامانه متوسطه دوم ضمن سال و دی ماه 97-98
2- مشاهده و بررسی و اطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعات ارسالی توسط مدرسه
3- اطمینان از کامل بودن همه مدارس توسط منطقه
4- ارسال اطلاعات از متوسطه دوم از طریق گزینه "عملیات اصلی"، "دریافت فایل کنکور" توسط منطقه.))

که مدارسی که پایه دوزادهم نظری دارند باید اطلاعات شناسنامه ای دانش آموزان را چک کرده و به سامانه عملیات متوسطه دوم ارسال نمایند در مورد مطلب بالایی این نکات را به یاد داشته باشید:

-این پیام دانش آموزان دوازدهم متوسطه نظری را شامل می شود و کاردانش و فنی و حرفه ای را شامل نمی شود

-اجرای دو بند اولیه بر عهده مدارس و اجرای دو بند بعدی بر عهده امتحانات مناطق می باشد

ولی توصیه من این می باشد که مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای نیز عمل بررسی مشخصات شناسنامه ای را در فرصتی که دارند انجام دهند چون داد این دانش آموزان نیز فارغ حصیل خواهند شد و برایشان گواهی نامه فارغ حصیلی صادر خواهد شد که در آن زمان باید این موارد چک شده باشد ولی پیام شرکت دانا پژوهان دوازدهم نظری ها می باشد

احتمال دارد که در مشخصات شناسنامه ای دانش آموزان در برنامه های دانش آموزی با شناسنامه شان مغایرتهایی وجود داشته باشد و یا اینکه از زمان مهر تا حالا تغییراتی در نام یا فامیل خود داده اند و ...برای بررسی این مورد باید اطلاعات دانا و سناد باهم همخوانی داشته باشد پس برای بررسی از دانا شروع می کنیم برای اینکار از دانا از منوی سازماندهی و ثبت نام گزینه مشخصات فردی و پرونده دانش آموز را اجرا کنید

و در صفحه مشاهده شده جستجو را بزنید و روی یکی از دانش آموزان پایه دوزادهم دابل کلیک کرده و در صفحه مقابل از روی شناسنامه موارد را چک کنید

اگر در هر یک از موارد ((نام-نام خانوادگی-نام پدر-شماره شناسنامه-محل صدور-تاریخ تولد-محل تولد- ت)) مغایرتی با شناسنامه مشاهده گردید موارد را یاد داشت و ابتدا در سناد تصحیح خواهید کرد

یک نکته :علت اینکه توصیه می کنیم تصحیح ابتدا در سناد و سپس در دانا اعمال شود و از طریق سند اصلاحیه این مورد صورت نگیرد این هست که اگر در سناد تغییری صورت نگیرد و صرفا با سند اصلاحیه صورت گیرد اگر یک موقع نیاز به دریافت اطلاعات از سناد داشتید در آن زمان دوباره اطلاعات قبلی جایگزین خواهد شد

نکته:بررسی اطلاعات حتما از روی جدیدترین کپی شناسنامه دانش آموز باشد و نسبت به سریال شناسنامه حساسیتی نشان ندهید

حال اگر در مشخصات دانش آموزان هیچ مغایرتی مشاهده نشد با خیال راحت ارسال اطلاعات به سامانه عملیات متوسطه دوم را انجام دهید ولی اگر در هر یک از مواردی که در بالا اشاره مغایرتی مشاهده شد ابتدا باید در سناد این موارد را تصحیح نمایید

تصحیح مشخصات شناسنامه ای در سناد

برای تصحیح مشخصات دانش آموزی از منوی ((مدیریت دانش آموزان)) گزینه((لیست دانش آموزان)) را اجرا می کنیم

با این لیست دانش آموزان ثبت نامی مشاهده خواهد گشت فرد مورد نظر را پیدا کرده و روی اسمش کلیک می کنیم تا به صفحه بعد منتقل شویم بر روی علامت ذره بین کلیک می کنیم تا مشخصات شناسنامه ای این فرد نمایش داده شود.

در مشخصاتی که نمایش داده می شود به دو دسته تقسیم می گردند :

-مشخصاتی که به صورت پررنگ هستند و برای تغییرشان باید ((لغو تایید ثبت احوال)) کنیم که شامل سه گزینه ((نام-نام خانوادگی-وضعیت حیات-تاریخ تولد)) می باشد یعنی اگر فردی نام یا فامیلش یا بنا به دلایلی تاریخ تولدش را تغییر داده باشد ابتدا باید روی (( لغو تایید ثبت احوال)) کلیک کنیم با این کار تایید ثبت احوال این فرد لغو می گردد و اگر تغییراتی صورت گیرد باید منتظر تایید ثبت احوال گردیم و اگر در عرض یک هفته ثبت احوال تایید نکرد فرد یا اولیای فرد به نزدیک ترین ثبت احوال فرستاده تا تایید لازم بزنند

همچنین اگر دانش آموزانی دارید که منتظر استعلام هستند و تا حالا انجام نشده است فرد یا اولیای ایشان را نیز به نزدیک ترین ثبت احوال بفرستید تا تایید نمایند

-مشخصاتی از شناسنامه که نیاز به تایید ثبت احوال نمی باشد و این تغییرات بلافاصله در سیستم اعمال می گردد این مشخصات شامل(( ت-وضعیت زندگی-وضعیت جسمی-نام پدر-شغل پدر-کد ملی پدر و مادر-شماره شناسنامه -سریال و حرف و عدد سری شناسنامه -محل تولد -محل صدور)) می شود و هر کدام از این موارد تغییر یافته باشد تغییر می دهیم و از پایین((ثبت و ادامه)) را می زنیم .

یک نکته خیلی خیلی مهم: گزینه لغو تایید ثبت احوال را فقط و فقط زمانی خواهید زد که قصد تغییر ((نام-نام خانوادگی-تاریخ تولد)) را دارید در بقیه موارد به هیچ وجه گزینه لغو تایید ثبت احوال را اجرا نکنید

برخی موارد در مقابل کد ملی پدر و مادر حروف انگلیسی وجود دارد که این حروف باعث ایجاد خطا می گردد اگر این حروف وجود داشتند آنها را حذف و سپس ثبت ادامه را می زنیم .

در برخی موارد احتمالا پیامی مبنی بر اینکه کد ملی پدر و مادر شناخته نشد بدهد در اینصورت جلوی کد ملی پدر و مادر روی ذره بین کلیک کنید و در صفحه باز شده فقط ثبت و ادامه را بزنید دیگر این خطا را نخواهد داد

یک نکته: برخی دانش آموزان که شناسنامه خود را تعویض یا ع دار می نمایند سریال شناسنامه حتما تغییر می کند و شاید در این تعویض برخی چیزها را هم تغییر دهند بهتر است به دانش اموزان اعلام نماییم هر موقع شناسنامه خود را تغییر یا ع دار د یک کپی به مدرسه تحویل داده و طبق این کپی در سناد تغییرات احتمالی را انجام دهید

انتقال اطلاعات تصحیح شده از سناد به دانا

برای این کار از منوی ((سازماندهی و ثبت نام)) منوی ((دریافت اطلاعات مشخصات دانش آموزان و ثبت نام از سامانه سناد)) را اجرا کنید در صفحه باز شده رمز سناد را در جای خود کپی کنید

در سناد رمز سناد در صفحه اول به محض ورود مشاهده نمی گردد و در سمت چپ سناد جایی که نام و کد مدرسه هست اگر منو را بزنید گزینه((دریافت رمز سرویس )) را مشاهده خواهید کرد با زدن این گزینه رمز مشاهده می گردد آن را کپی کنید و در جای خودش قرار دهید

سپس از پایین جلوی((دریافت سوابق مربوط به مدارس عادی یا بزرگسال دارای پایه دهم)) تیک بزنید

عملیات دریافت اطلاعات از سناد به دانا در این روزها با مشکل خاصی روبر نمی باشد بنابراین اطلاعات جدید در دانا دریافت و جایگزین اطلاعات قبلی خواهد شد در این مرحله عملیات انتقال ثبت نامیها از سناد به دانا پایان می پذیرد.

حالا که مطمئن شدید کلیه اطلاعات درست است نوبت ارسال اطلاعات به سامانه امین می باشد

تهیه فایل وجی از دانا برای دریافت در عملیات متوسطه دوم

برای اینکار در دانا باید در ضمن سال 98-97 و مدارس بزرگسال و راه دور در نیم سال اول 98-97 قرا داشته باشند سپس در برنامه دانا از منوی ((نقل و انتقال سروری)) گزینه ((ارسال سوابق به سامانه امین)) را اجرا کنید

گزینه ((ارسال سوابق به سامانه امین )) را اجرا کنید این بار شما با پیامی مواجه خواهید شد که ((آیا محاسبه کارنامه صورت گیرد)) به صورت پیش فرض بر محاسبه نشود قرار دارد شما فقط ((تایید)) را بزنید

احتمال دارد بعد از این مرحله با این خطا مواجه شوید

اگر با خطای بالا مواجه شدید این پیام را نادیده گرفته و این صفحه را بسته و در پیام بعدی((yes )) را بزنید تا سوابق بدون این خطاهای مشاهده شده ارسال گردد

بعد از این کار در مرحله بعدی فقط یک روش برای تهیه فایل وجود دارد مسیر را در دسکتاپ یا یکی از درایوها مشخص کرده و ((شروع )) را می زنیم با این کار فایلی تهیه می گردد

فایل تهیه شده دارای اطلاعات زیر می باشد (کد مدرسه-تاریخ تهیه فایل - مشخصات دوره))

در اینجا فایل وجی را مشاهده می کنید که کد مدرسه و تاریخ تهیه و مشخصات دوره را مشاهده می کنید در مشخصات دوره ابتدا دو رقم سال و دورقم بعدی مربوطه به دوره می باشد که 01 برای داد و 02 برای شهریور و 03 برای دیماه می باشد

گام دوم:اعمال فایل وجی از دانا در سامانه عملیات متوسطه دوم

بعد از اینکه فایل تهیه شد به سامانه امین می رویم جهت ورود به سامانه امین روی عبارت سامانه امین کلیک کنید سامانه امین

نام کاربری که شامل حرفs کوچک انگلیسی و کد مدرسه می باشد و رمز هر مدرسه را خود همکار می داند

((یک نکته اگر تا حالا رمز سیستم را تغییر نداده اید و از همان رمز پیش فرض اداره که برای کلیه مدارس داده است استفاده می نمایید سریعا رمز خود را تغییر دهید

اگر رمز خود را فراموش کرده اید یا با زدن چندین بار رمز اشتباه سیستم پیام قفل شدن را می دهد با مسئول امتحانات تماس گرفته تا برایتان رمز جدید داده و در کد شما را در این سامانه فعال نماید))

برای این کار از منوی ((کاربران)) گزینه((ویرایش اطلاعات کاربر)) استفاده نمایید و در صفحه باز شده رمز قبلی و رمز جدید را وارد و ذخیره را بزنید این رمز در اختیار هیچ قرار ندهید و اگر یک موقع رمز فراموش کردید با مسئول امتحانات تماس گرفته تا رمز پیش فرض برای شما بدهد و شما بالافاصله از گرفتن رمز پیش فرض دوباره رمز تغییر بدهید

وقتی وارد برنامه شدید برای اینکه به سامانه عملیات مدرسه متوسطه دوم وارد شوید در منوی((انتخاب دوره)) از پایین جلوی گزینه((عملیات مدرسه متوسطه دوم)) و از منوی دوره برای مدارس روزانه داد ماه سال 98-97و برای مدارس بزرگسال دیماه 98-97 را انتخاب و از پایین ذخیره را می زنیم با این کار شما به سامانه عملیات متوسطه دوم وارد شده اید

در بالای سایت هم این عبارت مشاهده خواهید کرد حالا فایلی که از دانا آماده کرده بودیم در اینجا از منوی ((عملیات اصلی )) گزینه اول((ارسال فایل از مدرسه به سامانه)) را اجرا خواهیم کرد

با زدن این منو صفحه ای باز می شود از مسیر روی ((browse)) کلیک کرده و مسیری که فایل را قبلا در آنجا ذخیره کرده بودیم مشخص و روی فایل مورد نظر کلیک کرده و ((ذخیره)) را می زنیم و اسامی کلیه دانش آموزان در پایین صفحه مشاهده خواهد شد در این مرحله کار ما به اتمام می رسد و نیازی به انجام محاسبه کارنامه و کارهای دیگر نداریم

سپس برای اطمینان از تعداد افراد ارسال شده از ستون گزارشهای سیستمی منوی آمار دانش آموزان را مشاهده و کنترل نمائید.و می توانید از کشوی پایه تعداد دانش آموزان را کلاس به کلاس چک کنید


یک نکته: اگر با زدن ذخیره با این پیام مواجه شدید به منزله این هست که شما از مننجر استفاده می کنید و مننجر با مرورگری که کار می کنید مشکل دارد

برای رفع این مشکل مننجر را باز کرده و از ((تنظیمات )) منوی((عمومی)) را خواهید زد با این کار مرورگرهایی که در سیستم خود از آن استفاده می نمایید مشاهده می گردد تیک مرورگرهایی که با آن وارد سامانه امین شده اید را بردارید و از پایین(( ok ))در شکل زیر من با مرورگر موزیلا وارد سامانه امین شده ام و تیک این مرورگر را در مننجر برداشته ام

گام بعدی اطلاع رسانی به دانش آموزان

وقتی که ارسال اطلاعات به سامانه عملیات متوسطه دوم صورت گرفت و امتحانات منطقه این اطلاعات را وارد سامانه ساهت کرد از این لحظه به بعد دانش آموزان می توانند به

سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی

(جهت وارد شدن به سامانه مذکور روی عبارت رنگی بالا کلیک کنید) رفته و اطلاعات خود را مشاهده و تایید و کد بگیرند اطلاع رسانی در این مورد از وظایف ما می باشد و همکاران می توانند در صورت داشتن وقت و امکانات در مدرسه برای دانش آموزان انجام داده و یا اینکه به دانش آموزان اطلاع رسانی نموده تا تاریخ 1397/11/10 (این بازه زمانی توسط اتوماسیون به مدارس مرند ارسال گردیده شاید مناطق شما بازه زمانی دیگری برایتان ارسال کرده اند) از طریق سایت http://dipcode.medu.ir فقط اطلاعات مربوط به مشخصات فردی را تائید نموده و کد تائید سوابق خود را دریافت نمایند ؛ ضمناً مرحله دوم ارسال اطلاعات که شامل نمرات نیز خواهد بود پس از امتحانات نهایی داد98 انجام میشود.

وقتی وارد سامانه دیپکد شدید اطلاعات خواسته شده را وارد می کنید و وارد صفحه اطلاعات دانش آموز می شوید

در این مرحله فقط مشخصات سجلی قابل مشاهده هست و هیچ درسی نمایش داده نمی شود اگر در هر یک از موارد مشاهده مغایرتی مشاهده نشد تایید اطلاعات را زده و کد سوابق خود را توسط سیستم مشاهده و یادداشت خواهد کرد ولی اگر در هر یک از موارد مغایرتی مشاهده کرد عدم تایید را خواهد زد و مورد مغایرت را مشخص خواهد کرد و با هماهنگی امتحانات اداره این مورد رفع خواهند کرد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همکاران محترم جهت داشتن فایل پی دی اف مطالب بالا روی ع زیر کلیک نمایند
پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات

سلام

در هنگام ارسال اطلاعات از دانا به امین خطایی با عنوان"44 پایه غلط" در شهریور 95/96رخ میدهدوفایل مورد بررسی cl room را نشان میدهد ودر این خصوص کد رشته وپایه ؛کد دروس را بررسی و کارشناس منطقه هم نتوانست خواشمند است راهنمایی بفرمایید/ممنون/((فداکار-پارس آبادمغان))

با سلام خدمت همکار محترم
این پیام را نادیده بگیرید و صفحه را ببندید و ارسال بقیه سوابق را انجام دهید
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام دانش آموزی که قبل از نوبت اول پایه یازدهم و دوازدهم ترک تحصیل بخوره و از لیست حذف بشه.احتیاج هست در ستون نمران مستمر 1و2 و پایانی 1و2 98 و یا 97 بزنیم.یاخیر
دانش آموز پایه دهم قبل از نوبت اول ترک تحصیل زده بشه نیاز هست در ستون نمرات براش 97 یا 98 بزنیم.یا همون ترک تحصیل از قسکت وضعیت در دانا کافی هست. ((سعید))


با سلام خدمت همکار محترم
در متوسطه دوم دبیرستان برای فردی که قبل از نوبت اول ترک تحصیل زده شود و از منوی نقل و انتقال اطلاعات گزینه اصلاح اتوماتیک اجرا شود اسامی این افراد در ریز نمرات و منوی ورود نمره مشاهده نمی شود
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام خسته نباشبن((حسن))بنده بعد از ارسال اطلاعات از دانا به امین وقتی از قسمت وضعیت مدرسه محاسبه کارنامه رو میرنم عملیات پیشرفت نمیکنی و کارنامه ها کماکان در ح برسی نشده باقی موندن! ممنون میشم بفرمایین مشکل از کجاست؟


با سلام خدمت همکار محترم
این مشکل سراسری می باشد و مربوط به سایت امین می باشد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۲۵ دی ۱۳۹۷ ساعت: 12:9 توسط:سمیه . ن
با سلام و خسته نباشید
بعد از دریافت نگارش جدید برنامه دانا در هنگام ورود به سایت این سوال پرسیده می شود .... در سوابق مربوط به این مدرسه درس های 2 نمره ای وجود دارد که در دوره ضمن سال برای آنها به جای 2 نمره 4 نمره وارد شده است مثل درس هنر . آیا مایل هستید که سیستم به طور اتوماتیک نمرات مستمر آنها را حذف کند ؟
چه باید کرد؟


با سلام خدمت همکار محترم
متاسفانه نظام جدید به صورت یکپارچه و برنامه ریزی شده به اجرا در نیامد و اول اجرا د و به مرور زمان که ایرادات مشخص می شود دست به اصلاح ان می زنند این پیام مربوط به درس هنر می باشد که دارای دو نمره می باشد ولی آن زمان چهار نمره برایش وارد می شد شما از سیستم ذخیره بگیرید و اجازه بدهید سیستم این عملیات را انجام دهد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۲۵ دی ۱۳۹۷ ساعت: 9:36 توسط:ض - اصفهان
با سلام و عرض ادب

سوال : درشناسنامه در قسمت محل تولد دانش آموز اینگونه نوشته:

شهرستان بویراحمد
شهر یاسوج
حال کدام را بعنوان محل تولد در نظر بگیریم ؟ ممنون


با سلام خدمت همکار محترم
در محل تولد از نظر تقسیمات کشوری کوچکترین مد نظر می باشد و در سوال شما یاسوج صحیح است
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۲۵ دی ۱۳۹۷ ساعت: 9:8 توسط:محمد
اقای سبحانی ب
نام دانش اموز ی که فوت کرده وبرای وی فوت ثبت شده ( در دانا ) در لیست ها می اید چه باید کرد یا روال همین است ؟ با سپاس فراوان


با سلام خدمت همکار محترم
متاسفانه در این مورد برنامه های دانش آموزی مثل دانش آموز ترک تحصیل کرده عمل نمی نمایند برای این دو راه حل وجود دارد ریز نمرات را چاپ و قبل از تحویل به دبیر مربوطه جلوی نمرات این فرد خط تیره کشیده شود تا همکار دچار اشتباه نشود یا اینکه راه غیر قانونی انجام شود و برایش ترک تحصیل یا انتقال زده شود که در این صورت در سناد فوتی ثبت گردد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت: 23:44 توسط:خدابنده-قزوین
با عرض سلام و خدا قوت خدمت همکار عزیز جناب آقای سبحانی
متاسفانه چه در سامانه سناد و چه در برنامه دانا به نظرم هیچ چک لیست وجی کاملی برای همه دانش آموزان به تفکیک رشته وجود ندارد که معاونین عزیز اجرایی بتواند با چاپ آن لیست ها در اسرع وقت مشخصات و اطلاعات دانش آموزان مدرسه خود را چک نمایند(هیچ کدام از لیست ها ی این سامانه ها تمامی اطلاعات دانش آموزان را در بر نمی گیرد).بنده این موضوع را چندین بار به سنجش و فناوری منطقه منع نموده ام. آیا را اری وجود دارد؟


با سلام خدمت همکار محترم
متاسفانه در دفتر آمار تهیه شده از دانا و سناد محل تولد درج نمی گردد و تنها راه حل بررسی از روی کپی شناسنامه می باشد
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت: 11:51 توسط:محمد رضایی مرند
با سلام و تشکر فراوان از زحمات بی وقفه اتان
با توجه به تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید توسط برخی دانش آموزان بخصوص پایه دوازدهم سریال شناسنامه تغییر یافته است که در سامانه سناد نیز مطابق آ ین تغییرات شناسنامه ای مشخصات دانش اموز اصلاح شده است ولی با وجود دریافت جدید مشخصات دانش آموزان از سناد در سیستم دانا، مشخصات شناسنامه ای همان مشخصات قدیمی نمایش داده می شود با توجه به ارسال اطلاعات پایه دوازدهم از دانا به امین تکلیف درباب این موضوع چیست؟


با سلام خدمت همکار محترم
سریال شناسنامه از جمله مواردی می باشد که به آن حساسیت نشان نخواهید داد چون در سامانه دیپکد که دانش آموزان مشخصات خود را بررسی و تایید و کد سوابق خواهند گرفت این مورد وجود ندارد
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت: 0:44 توسط:محمود
سلام در خصوص ارسال اطلاعات پایه دوازدهم و قبل از آن به سامانه امین بخشنامه مرکز سنجش به تاریخ 97/10/17به شماره 46/211226صادر گردیده ومطلب را روشن نموده
است مورد دوم در جو ه حضرتعالی در خصوص ارسال اطلاعات فارغ حصیلان به سامانه امین این دوره دیماه98-97 و مربوط به پیش ی بزرگسال می باشد و کلیه موارد مراخل انجام فارغ حصیلی بطور صحیح انجام شده است ولی با توجه به ارسال در زمانهای مختلف باز هم این خطا در سامانه امین داده میشود و در مدارس دیگر نیز مشابه این امر وجود دارد با سپاس بیکران


با سلام خدمت همکار محترم
از اطلاع رسانی جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم به مناطق اعلام شده بود که ارسال به امین با نگارش 23/2 صورت گیرد که فکر کنم این مورد رفع شده باشد در مورد بحث اولی مطلب منتشر شده تصحیح و دوباره منتشر شدپاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت: 14:32 توسط:صادق
با سلام و عرض خسته نباشید .
آیا وقتی هنوز نمرات نوبت اول کامل وارد نشده است برای ارسال به امین مشکلی ایجاد نمی شود یا امروز ارسال اطلاعات به سامانه امین و نمرات نوبت اول تغییر کنید و بخواهیم دوباره در داد ارسال اطلاعات کنیم مشکلی پیش نمی آید ؟
ممنون از وقت و پاسخگویی . صادق از تنکابن

با سلام خدمت همکار محترم

در ارسال اطلاعات شناسنامه ای دانش آموزان به سامانه عملیات متوسطه دوم فقط مشخصات شناسنامه ای ارسال می شود و هیچ نمره ای نه نیاز هست وارد بشود و نه نمره ای ارسال می شود و در این کار محاسبه کارنامه زدن هم نیاز نمی باشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: 19:55

توسط:شیما
ب خدمت گرامی امیدوارم ایام به کامتان باد
عزیز دررشته ای که وابسته به وزارت ارشاد است دردروس مهارتی دانش آموزان نیازی به پر فرم هامثل سابق است ؟ونمره های عملی نظری درورود نمرات دردانا یکی است ؟جون بعضی از دانش آموزان این رشته موقعی که دراین فرم نمراتشان قرارمیگیرد مردود اعلام میشوندمثلا اگرنمره نظری 10.5باشدونمره عملی 15باشد دراین فرمها مردود اعلام میشوندخواهشمندم راهنمایی بفرمایید .

با سلام خدمت همکار محترم

در استان آذربایجان شرقی در فرم ا لی که به مدارس ارسال شده است فرم مهارتهای ارشاد و فنی متفاوت می باشد و برای مهارتهای ارشاد نمره نظری و عملی نمره متفاوت توسط این فرم داده می شود ولی در مهارتهای فنی برای هر واحد نظری و عملی یک نمره داده می شود نمی دانم از کدام استان هستید و آیا فرم ا ل شما همان فرمی است که در اختیار ما هست یا نه؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: 18:42 توسط:مسعودی از آران و بیدگل
با سلام و سپاس فراوان از شما ارجمند
لیست ریزنمرات نوبت اول را پرینت گرفتم و در اختیار همکاران قرار دادم تا امضا کنند اما تاریخ امضا را با مستمر و پایانی دست نویس ی ان زده اند و از دوستان شنیده ام لیست کامپیوتری باید تاریخ امضاها ی ان و پس از مشاهده باشد
ضمنا برخی از همکاران در لیست دست نویس قسمت تاریخ کمی خدشه دار شده (اول برج ۱۰ زدند و بعد تغییر دادند به ۹) آیا نیاز است لیست تعویض شود؟

با سلام خدمت همکار محترم

نمرات مستمر معمولا دو هفته قبل از شروع امتحانات به دفتر مدرسه تحویل داده شود ولی اگر خودمانی حرف بزنیم این مورد در اکثر مدارس رعایت نمی شود و همکاران نمرات کتبی با مستمر را همزمان می دهند اگر اینطور هم باشد تاریخ را درست بنویسند و اگر هم تاریخ همزمان زده شد بستگی به نظر بازدید کننده دارد که این مورد را ایراد بگیرد یا نه؟؟در مورد سوال دومی ریز نمرات باید بدون قلم خوردگی و لاک زدگی باشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت: 1:9 توسط:سعیدی از ورامین
با سلام و احترام
ارجمند دانش آموزی داریم که جز اتباع و در پایه ی یازدهم است چون ثبت نام میان پایه بودند به طور اتوماتیک در سیستم ثبت نام شده بود و سیستم ایرادی نگرفته بود و بنده ی تازه کار الان متوجه شدم که کبر سن دارد با توجه به اینکه دفتر آمار هم پلمپ شده نیازی هست که درخواست کمیسیون ثبت کنم
ممکن است مشکلی ایجاد شود ؟
یا فعلا کاری نکنیم تا ثبت نام سال آینده

با سلام خدمت همکار محترم

هر چند وقت اینکار گذشته است ولی اقدام کنید بهتر است تا بعدا به مشکل برنخورید

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت: 12:48 توسط:مرتضی سرور - نوشهر
با سلام خدمت آقای سبحانی

1- آیا نحوه ثبت نمره دروس مهارتی رشته پرورش درخت مانند رشته های ارشاد است؟ (نظری10 و عملی14)

2- ما یک دانش آموز داریم که نام خانوادگی اش عوض شده و شناسنامه را هم تعویض کرده اما تا الآن چند بار در سناد اصلاح مشخصات شناسنامه زدم اما تایید نشد
با توجه به اینکه از زمان تعویض شناسنامه بیشتر از یک سال گذشته و الان پایه یازدهم هست
به نظر شما مشکل از کجاست؟

ممنون

با سلام خدمت همکار محترم

این رشته را ما در منطقه نداریم اگر جلوی کد این مهارت عبارت((ف-ه)) نوشته شده است یعنی مهارت ارشاد و اگر هیچ حرفی نیست و فقط عدد است مهارت فنی است اگر مهارت فنی باشد نمره هر دو واحد نظری و عملی 14 به بالا قبولی محسوب می شود

در مورد اصلاح نام خانوادگی ابتدا باید لغو تایید ثبت احوال شده باشد تا بتوان نام خانوادگی را تغییر داد در فواصل زمانی مختلف در سناد اینکار را ید چون چند روز پیش من موردی داشتم از شانس همان روز انجام گرفت

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام ((حسنی-مازندران))

وقتی برای اصلاحیه محل تولد ومحل صدور در سناد با وارد کد ملی پدر و مادر عمل میکنیم پیام میدهد :مشحصات واردشده یافت نشد.در واقع اصلاحیه انجام نمیشود.لطفا راهنمایی بفرمایید با سلام خدمت همکار محترم در مطلب مربوط به ارسال سوابق دوازدهم به سامانه عملیات متوسطه به این مورد کاملا اشاره کرده ام که اگر برای پدر و مادر چنین پیامی داد ابتدا اطلاعات آنها را از منوی مدیریت دانش آموزان گزینه مدیریت اطلاعات شناسنامه ای وارد کنید تا این خطا را ندهد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام خسته نباشید.((محمد-خوزستان))

در سناد ببرای کاردانش زده که تربیت بدنی ۳ فقط نمره مستمر وارد شود.یعنی در دانا فقط نمره مستمر وارد نماییم؟ برای درس ریاضی ۲ هم زده نحوه ورود نمرات تغییر کرده .چه تغییری انجام شده؟ یعنی در دانا باید نحوه ورود نمرات تغییر کند؟ آیا در کاردانش نمره دروس پودمانی را در سناد باید حتما وارد نماییم؟ تشکر از شما با سلام خدمت همکار محترم معیار کارهای ما برای کاردانش دانا می باشد و نه سناد و اگر این تغییرات در دانا اعمال شد این چنین عمل خواهیم کرد والا فعلا با روال فعلی پیش خواهیم رفت

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام((حسینی-زنجان))

در چاپ کارنامه نوبت اول روی انضباط کلمه نا مشخص چاپ می شود . سال قبل با طی مرحله چاپ کارنامه و وج بدون چاپ ، درست می شد . اما امسال درست نمی شود .


با سلام خدمت همکار محترم

اگر برای دوره متوسطه اول منظورتان هست من بروز آوری پایگاه و فایل مدارس و اصلاح حروف با آ ین نگارش انجام دادم چنین مشکلی پیش نیامد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
بارم بندی دروس عمومی دوازدهم فنی و کاردانش

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

بارم بندی دروس عمومی پایه دوازدهم فنی و کاردانش و نحوه ارزشی دروس ریاضی -فیزیک -شیمی و زیست شاخه فنی و حرفه ای به شیوه پودمانی به صورت فایل پی دی اف جهت استفاده همکاران محترم منتشر می شود جهت هر کدام روی آن کلیک کنید

بارم بندی دروس عمومی پایه دوازدهم فنی و کاردانش

نحوه ارزشی دروس ریاضی -فیزیک -شیمی و زیست شاخه فنیپاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات

با عرض سلام وخسته نباشید میخواستم بپرسم آیا سیستم دانا قابل نصب شدن روی ویندوز8 را دارد یا خیر؟؟((محمد))


با سلام خدمت همکار محترم

من تا این لحظه با ویندوز 8 کار نکرده ام و اطلاعی در این زمینه ندارم همکاران محترم نظر خود را در این مورد برای ما ارسال نمایند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت: 12:10 توسط:شیما
با سلام واحترام وتبریک مچددخدمت شما وخانواده ی محترم امیدوارم همیشه موفق وسالم باشید
گرامی دو سوال ضروری خدمتتان داشتم یکی اینکه درمتوسطه دوم کارودانش ارسال به سامانه امین ر ش از پنج مرتبه انجام داده ام ولی تازگی تمام شده میزند حتی تاریخ های قبل راهم تمام شده میزند ولی حال که می خواهم تیک تایید مدرسه را ذخیره کنم انجام نمیگیرد خواهشمندم راهنمایی بفرمایید .دوم،حال که سال رابرای نمرات پودمانی باز کرده ام چنانجه به بازی در اینده نیازی شد این نمرات ازبین نمیروند؟خدایارویاورتان باشد از شیراز


با سلام خدمت همکار محترم

موقع تیک زدن آیا پیام خاصی می دهد ؟؟؟اگر پیام خاصی نمی دهد مربوط به سایت می باشد و جای نگرانی نمی باشد ولی اگر پیام خاصی می دهد پیام را برای ما ارسال نمایید

در مورد سوال دوم وقتی کاری انجام می دهید و ذخیره می گیرید اگر ذخیره های قبلی را بازی نمایید تمام کارهای بعد از آن ذخیره مشاهده نمی شود اگر کارهایی که انجام داده اید موردی ندارید جای هیچ نگرانی نمی باشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام گرامی خسته نباشید خواستم سوالی در مورد اینکه بخشنامه آمده درمورد چاپ دفتر امتحانات کاردانش سال تحصیلی 95-96 من از دانا به سیستم امین ارسال ولی نمرات پودمانی نشان نمیده درحالیکه درسیستم دانا کلیه نمرات پودمانی در کارنامه دانش آموز نشان میده دوار ارسال ولی نمرات پودمانی درج نشده لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون ((هاشمی-ترکمنچای))


با سلام خدمت همکار محترم

در کارنامه امین دروس پودمانی به صورت دانا مشاهده نمی شود و لی در کارنامه اسم درس و نمره وجود دارد و در صورت عدم ب شرایط قبولی این درس جلوی این درس جاری ردی درج شده است

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام خدمت همکار محترم

اطلاعات سال ۹۵_۹۶ دو نوبت ضمن سال و تابستان به امین با موفقیت ارسال شد. اطلاعات دا ۹۶_۹۷رو که ارسال میزنم در هر بازه ای از روز پیغام در انجام عملیات مشکلی بوجود آمده است نشان داده میشه همون لحظه اطلاعات دانش آموزان شهریور ۹۶_۹۷ وارد میکنم بدون هیچ مشکلی بارگزاری میشن. آیا راه حلی ب ذهنتون میرسه؟((با تشکر محمد از خوزستان))

با سلام خدمت همکار محترم
این پیام ناشی از خطای سایت می باشد و چاره ای برای این مورد وجود ندارد جز اینکه سایت درست شده باشد و این خطا ناشی از وجود خطا در کار همکاران نمی باشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام و آرزوی سلامتی ((محمد))

جناب سبحانی عزیز .من بعد از چاپ نمرات تابستانی 96/97 متوجه شدم که اسم دو تا از دانش آموزانم تو لیست نیست .متوجه شدم تا اون دونفر انتخاب واحد با گروه 998 هستند و بقیه با گروه دریافت شده از سناد . در ضمن تو دانا و سامانه امین هم کارنامه شون درست هستش . در حالیکه هم سال 97/98 و تابستانی باز هست راه چاره چیست . سپاس از مهربانی شما

با سلام خدمت همکار محترم
برای این مورد دو ریز نمره برای تابستان قابل مشاهده است که برای گروه آمده از سناد یک ریز و برای گروه 998 یک ریز نمره وجود دارد و این مورد هیچ مشکلی در روال کار پیش نمی آورد
بخشنامه حذف اجرای دروس پیش نیاز متوسطه دوم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

بحث رعایت و یا رعیات ن و در صورت چگونگی و روال کار در صورت رعایت بحث پیش نیاز ها یکی از دغدغه های همکاران بود طبق ماده 6 آیین نامه آموزشی باید برخی دروس یاپه یادهم پیش نیاز برخی دروس پایه دوازدهم بودند که اگر دانش آموزی در این دروس شرایط لازم یعنی نمره سالانه 7 و بالای 7 را ب نمی کرد نمی تواند در پایه دوزادهم درس مرتبط را انتخاب واحد کند این بخش از آیین نامه توسط سناد و دانا اجرایی نشد و برخی همکاران در گروهها و کانال ها بحث پیش نیازها را بدون اینکه آیا این مورد قابلیت اجرایی دارد یا نه پیش می کشیدند و باعث استرس و دلهره در همکاران بخصوص همکاران تازه کار می شد امروز بخشنامه حذف این مورد و عدم اجرایی شدن آن جهت آرامش خاطر همکاران منتشر می کنم جهت فایل پی دی اف روی ع بخشنامه کلیک کنید


پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات

باعرض سلام خدمت سبحانی عزیز ((رضا علیخانی -- خوزستان -شوشتر )
درسال 96/95 در شاخه کاردانش درس رانندگی تراکتور انتخاب واحد شد که در حال حاضر بخاطر خطای ارسال به امین از طریق اصلاحیه نمرات درس مورد نظر درآن سال حذف شده ولی نام و کد درس هنوز باقی مانده و در امین خطا گرفته میشود . حالا باید برای حذق کد درس از نگارش 16.2 استفاده کنم و یا سال 95/96 را باز کنم . لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر


با سلام خدمت همکار محترم

اگر این درس جز دروس آن سال نمی باشد برای حذف ش ابتدا دوره مورد نظر را باز کنید و حذفش کنید اگر سیستم اجازه حذف نداد با نگارش 16/2 اقدام کنید

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام خدمت گرامی((رضا))

چند دانش آموز برای سال 95-96 دارم که نمره مستمر دارند (اما در پایانی دوم همگی غایب غیر موجه هستند) . وضعیتشون هم د دانا ترک تحصیل هست . حالا وقتی در وضعیت ترک تحصیل به سامانه امین ارسال میکنم برای این دانش آموزان کارنامه رو ناقص میزنه اما وقتی در دانا تغییر وضعیت میدم و دانش آموزان ترک تحصیل به فعال تغییر میدم به سامانه امین ارسال میکنم کارنامه ناقص نمیزنه (مشکل حل میشه) . حالا به نظر شما راه حل من درسته یا اینکه نباید اینکار م ؟ در ضمن وقتی برای تابستان 95-96 ارسال میکنم برای دانش آموز ترک تحصیل هیج خطایی نمیده واقعا چند روز درگیرشم اگه اطلاعات تکمیلی خواستین به ایمیلم لطفا پیام بدین ممنون میشم مشکل من (فکر کنم مشکل اکثریت هم باشه ) رفع کنید.

با سلام خدمت همکار محترم
غیبت غیر موجه به منزله نمره صفر است و فردی که نوبت اول و دوم نمره داشته باشد (حتی غیر موجه) برایش نمی توان ترک تحصیل زد شما که برای نوبت دوم غیبت غیر موجه زده اید نباید برایش ترک تحصیل بزنید دانا برای این موارد زیاد حساس نمی باشد ولی امین هوشمندانه عمل می کند
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب وعرض ادب واحترام خدمت شماوهمکاران محترم علت اینکه بعضی ازدروس پودمانی کاردانشدردروس پودمانی دانانمی ایند مثلا ا امات محیط کار ومدیریت تولیدهستن ی گارگاه نوآوری کارآفرینی دردروس پودمانی نم آید لطفا راهنمایی فرمائید((صبوری))

ب در مدرسه کاردانش درس اخلاق حرفه ای را با کد 88150 در دانابرای دانش آموزان انتخاب ولی این درس را به عنوان دروس پودمانی نمی شناسد و در قسمت چاپ لیست کلاس دروس پودمانی این درس وجود ندارد ولی باقی دروس پودمانی دهم و یازدهم قابل رویت و پرینت گرفتن است .و اگر بخواهم درس اخلاق حرفه ای را مانند دروس عادی نمره وارد کنم در مستمر اول و پایانی اول و مستمر دوم اجازه ورود نمره نمی دهد و پیغام آزمون انتخ صحیح نمی باشد مید هد ولی اجازه ورود پایانی دوم را می دهد. لازم به ذکر است حتی این دروس را از انتخاب واحد حذف و دوباره معرفی و برایش دانش آموز انتخاب ولی باز هم اصلاح نشد. بروزآوری ها را هم از سرور داخلی و حتی از سناد هم انجام داد . بروزآوری پایگاه هم انجام شد.نگارش هم اکنون من 23.1 می باشد باتشکر از راهنماییتان((جواد))

با سلام خدمت همکاران محترم
از دریافت آ ین نگارش و بروز آوری آن مطمئن شوید و دریافت جداول و دروس را از سناد و دانا انجام دهید درس و گروه فعلی برای این ماده درسی را ابتدا انتخاب واحدش را حذف و سپس خود درس را حذف و دوباره ایجاد کنید من برای مدرسه خودم این درس انتخاب و در دروس پودمانی هم وجود دارد و مشکلی ندارد و درس اخلاق حرفه ای را هم همین الان در دانا ارائه و در لیست پودمانی ها آمد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت: 5:57 توسط:م ر از مازندران
سلام و عرض ادب بزرگوار
بعد از پلمپ دفتر آمار متوجه شدم نام خانوادگی یکی از دانش آموزان که با"ی"ثبت شده با"ء" صحیح است و همینطور یکی دو دانش آموز نام پدرشان در سیستم کامل نیست چون تازه کار بودم فقط ورودیهای جدید را چک کرده بودم و اینا پایه ی دوازدهم بودند الان در دفتر آمار باید اشاره کنم؟یا نیازی نیست


با سلام خدمت همکار محترم
موارد گفته شده را در سناد حتما اعمال نمایید و به دانا منتقل کنید تا در دانا مغایرتی وجود نداشته باشد چون این افراد به فاینال معرفی خواهند شد و در صورت فارغ حصیلی گواهینامه صادر خواهد شد در دفتر آمار موارد گفته شده را با خ ر مشکلی تصحیح کنید مهم تصحیح در سناد و اعمال آنها در دانا می باشد
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت: 23:32 توسط:همکار از تهران
با سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار که همواره راهنمایی های مفیدتان کمک حال بنده ی تازه کار است امیدوارم که خیر دنیا و آ ت نصیب خودتان و خانواده محترمتان شود
امروز دانش آموزی مراجعه کرده که جزء اتباع بوده و برای تمدید آمایش گواهی اشتغال به تحصیل میخواستند نام پدرش در سیستم بصیر ثبت شده بود که گفته بودند در پاسپورت بصیر احمد است و باید اصلاح شود من علی الحساب در قسمت مشخصات شناسنامه ای اصلاح و گواهی را صادر اما مجددا به همان وضع برگرداندم چون برای اصلاح نام پدرش در قسمت مشخصات شناسنامه ای پدر نمیتوانم وارد شوم چون کد ملی ندارند برای خود دانش آموز با کد دانش آموزی وارد میشوم اما برای پدرش که کد ملی ندارد چگونه وارد شوم؟
چون دانش آموز پایه ی دوازدهم است خواستم اصلاح کنم که هنگام دریافت مدرک تحصیلی مشکل ایجاد نشود
ضمنا در صورت تغییر مجددا تغذیه از سناد به دانا انجام دهم؟در دفتر آمار چطور؟
ببخشید که طولانی شد ممنونمبا سلام خدمت همکار محترم
در مورد اتباع هیچ تجربه ای ندارم همکارانی که در مورد اتباع تجربه کاری داشته باشند اطلاع رسانی در این زمینه را داشته باشند
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارملایک کنید تا برنده بشیم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

همیشه وقتی مطلبی منتشر می یا پاسخ به سوالات همکاران بود یا مطلب آموزشی بود امشب این مطلب دعوت از شما بزرگواران برای کمک به اینجانب می باشد خواسته یا ناخواسته به چالشی دعوت شده ایم که یک طرف آن شما بزرگوران می باشد مسابقه ای به مناسب مقام مادر در کانال شهرمان راه اندازی شده است که حدود یک هفته از شروع آن می گذرد و ساعت 20 آ ین فرصت آن می باشد و در حالی به این چالش کشیده شدم که خانواده و بچه ها بحث رای جمع یا جمع ن را پیش کشیدند و گفتند با آنهمه گروهی که دارید محاله در کمتر از 24 ساعت بیش از 500 رای جمع کنید حالا من به امید شما همکاران به این چالش کشیده شدم و امیدوارم با کمک شما بزرگواران در کمتر از 24 ساعت مانده به پایان مسابقه پیروز این چالش بشویم برای کمک کافیه به آدرس کانال ل یامچیمیز رفته ((https://t.me/gozal_yamchimiz )) و به


مطلب شماره 112 رای بدهید


برای رای دادن هم روی علامت لایک کافیه کلیک کنید در شکل پایین با کادر قرمز مشخص شده است در گروهها این مطلب به صورت پین شده می باشد و فقط تا ساعت 20 فرصت داریم تا همه باهم پیروز بشویم

آی دی کانال ل یامچیمیز gozal_yamchimiz@

پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
با سلام و عرض ادب((احمد))

آیا تصحیح و یا تجدید نظر اوراق امتحانات پایانی توسط مدیر در متوسطه دوم روزانه و یا بزرگسالان وجاهت قانونی دارد ؟


با سلام خدمت همکار محترم

تبصره 2 ماده 40 آیین نامه آموزشی به این مورد اشاره کرده است و در اینجا به مدیر اشاره ای نکرده است


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام آقای سبحانی((کروشاوی))

نتیجۀ چالش چی شد؟

با سلام خدمت همکار محترم
مگر می شود اینهمه همکار خونگرم و صمیمی داشت و در یک چالشی شرکت کرد و برنده نشد به لطف همه بزرگواران اول شدیم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
با سلام((مریم سعیدی-بوشهر))
آقای سبحانی دانش آموزی از مدرسه دیگری به مدرسه ما آمده که بعد از دریافت سوابق توسط کد انتقالی در دانا در کارنامه سالیانه نمره ا امات دیده نمیشود مدرسه قبلی ع ی از کارنامه سالیانه فرستاده اند که نمره ا امات و تمام پودمانها وجود داره ولی تو سیستم بنده نمره ا امات و پودمانها خالی هست.مشکل چیه.ممنونم از بودن شما


با سلام خدمت همکار محترم
این نمرات در کارنامه کلی سالیانه فعلا نمایش داده نمی شود احتمالا این کارنامه عملکرد تحصیلی می باشد که نمرات وجود دارد حتی این نمرات در منوی سوابق تحصیلی نیز نمایش داده نمی شود این مورد شاید در نگارشهای بعدی اعمال شود
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
با سلام و عرض خدا قوت خدمت گرامی((م-م)) آیا برای دانش آموزانی که در سال دهم درس هنر گذرانده و در مدرسه جدید در سال یازدهم باز درس هنر ارائه شده است هیچ را اری شیده شد؟

با سلام خدمت همکار محترم متاسفانه تا این لحظه برای این مورد چاره ای شیده نشده است به محض روشن شدن تکلیف این مورد اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ایا برای سال 97-98 دروس پودمانی مثل مطلبی که برای سال 96 قرار دادید اول در سناد وارد بشن و بعد در دانا یا همون در قسمت دروس ژودمانی دانا فقط وارد کنیم. تشکر((محمد از خوزستان))

با سلام خدمت همکار محترم
اگر کاردانش منظورتان هست در سناد هیچ نمره ای وارد نخواهد شد و کلیه ورود نمرات کاردانش در دانا خواهد بود در ضمن برای برخی مطالب اگر جستجو انجام داده باشید شاید چندین مطلب را پیدا کنید در وبلاگ جدیدترین مطلب از نظر زمان انتشار در وبلاگ معتبرترین مطلب می باشد و مطالعه مطالب با تاریخ گذشته فاقد اعتبار می باشد با توجه به تغییرات زیاد روال کارها در سناد و برنامه های دانش آموزی جدیدترین مطلب را معیار انجام کارهای خود قرار دهید
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام و عرض ادب((علیرضا براتی))
از دانا نمی تونم کارنامه بگیرم ارور می ده لطفا راهنمایی کنید .ممنون

با سلام خدمت همکار محترم
کلیه تمپها را حذف نموده و از داشتن آ ین نگارش و بروز آوری سیستم مطمئن شده و موقع ورود تیک روتین را بزنید اگر خطا داد ع خطا را ارسال نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب واحترام ((محمدحسین))دانش آموزمتوسطه دوم دارم توی سنادثبت نامش دانا هم دریافت بعدازاینکه دفترامارگرفتم مدرسه نیومده این دانش آموزبایدترک تحصیلش بزنم ؟ اگرترک تحصیل بزنم اسمش تولیست دبیرنمیاد بعد بادفترآمارمطابقت نداره چکارکنم.لطفاراهنمایی فرمایید.

با سلام خدمت همکار محترم
فردی که اسمش در دفتر آمار است و نمی آید ترک تحصیل زده می شود برای فردی که ترک تحصیل زده می شود کارنامه با ذکر مراتب ترک تحصیلی صادر می شود در دبیرستان اسامی ترک تحصیل در ریز نمرات نمی آید ولی در راهنمایی اسامی وجود دارد و جلوی اسم این فرد در ستون ملاحظات عبارت ترک تحصیل مشاهده می شود و اصلا با دفتر آمار هیچ مغایرتی بوجود نمی آید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب سیستم هنرستان (دانا)کلیک روی(کیف)پیام میدهدازسیتم خود ذخیره بگیریبگیریدذخیره می گیرم موقعی روی کیف کلیک می کنم همین پیام(ذخیره بگیرید)رامی دهد لطفا راهنایی فرمائید((صبوری-اهواز))

با سلام خدمت همکار محترم
تاریخ کامپیوتر خود را به میلادی چک نمایید و در صورت صحیح بودن پایگاه را مجددا ایجاد نمایید
همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 14:52 توسط:محمدی از بوشهر
با سلام سپاس فراوان از شما ارجمند
چند دانش آموز دوازدهم داریم که الان متوجه شدم نام خانوادگی شان با شناسنامه ی ان ثبت نشده لغو تایید ثبت احوال را زدم و از سناد به دانا تغذیه انجام دادم حال در دفتر آمار فقط با خ ر مشکی تصحیح کنم کافیست؟ یا در قسمت توضیحات هم باید بنویسم چون دراینصورت خیلی خط خطی میشه
و سوال دیگر اینکه دانش آموزان دوازدهمی که شناسنامه ی جدید گرفته اند و سریال شناسنامه تغییر کرده حتما باید در سناد اصلاح شود یا نیازی نیست
سپاس از لطف و عنایت شما


با سلام خدمت همکار محترم

مهمترین مساله این هست که مشخصات دانش آموزان در دانا درست باشد در دفتر آمار می توانید در قسمت ملاحضات اشاره کنید و در مورد سریال شناسنامه ها اصلا حساسیت به ج ندهید چون در هیچ از مدارک وجی و صادره برای دانش آموز سریال نقشی ندارد و در هیچ مدرکی هم درج نمی شود

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 8:36 توسط:رضایی از فین
سلام جناب سبحانی
در هنرستان کاردانش در نوبت داد 97-96 تعدادی از دانش اموزان در پودمان مدیریت تولید از 5 مهارت این پودمان مهارت های 1و2و3و4 رو نمره گرفتند و در مهارت 5 مردود شدند حالا در نوبت تابستان وقت اطلاعات را از سناد دریافت کردیم مهارت 4 این پودمان رو هم به عنوان مردودی برای دانش آموزان انتخاب واحد شده در صورتی که در سناد درسته هیچ راهی هم برای حذفش نیست چکار باید .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . چون دفاتر تابستان هنوز چاپ و صحافی نشدند


با سلام خدمت همکار محترم

متاسفانه در دانا فعلا در مورد دروس پودمانی برای تابستان درست عمل نمی شود و اگر فردی فقط در یکی از پودمانها افتاده باشد امکان انتخاب واحد این پودمان وجود ندارد برای همین در وبلاگ اشاره کردیم برای دانش آموزان در ورود نمرات انفرادی برای این دانش آموزان همان نمره قبولی اخذ شده برای سایر پودمانها را عینا وارد کنند و برای پودمان افتاده نمره ب شده در تابستان را وارد نمایند در تابستان این دروس غیر حضوری بوده و فقط نمره شایستگی دارند پس در ورود نمره انفرادی چهار پودمان را حضوری و نمرات را عینا نمرات ضمن سال و پودمان افتاده را غیر حضوری و فقط نمره شایستگی وارد می کنیم

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: 20:11 توسط:ابراهیم قبله از اردبیل
با سلام و احترام خدمت برادر عزیز جناب آقای سبحانی

ضمن تشکر از راه اندازی چنین وبلاگ پرزحمت و پربار و قابل استفاده میخواستم بدانم در سیستم دانش آموزی دانا تعداد صفحات قابل چاپ ( آ ین وضعیت (a4)) دو صفحه می باشد اگر تعداد ترم های خوانده شده یک دانش آموز در بزرگسالان بیشتر ازدوصفحه شود برای چاپ آ ین وضعیت چیکار باید کرد ؟


با سلام خدمت همکار محترم

در این مورد فعلا چیزی به نظرم نمی رسد هر یک از همکاران محترم که در این مورد و راه حل این مشکل نظری دارند برای ما ارسال نمایند

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: 14:19 توسط:باب
سلام
در پاسخ سوال دوستمون درباره پدر دانش آموز اتباع-مثل سایر دانش اموزان به مدیریت دانش آموزان،لیست دانش آموزان مراجعه کنند و پس از انتخاب دانش آموز بر روی ذره بین کنار کد دانش آموز کلیک کنند و نام پدر را تغییر دهند و در دانا هم دریافت از سناد کنند


با سلام خدمت همکار محترم

نظر همکار محترمان را در مورد سوال یکی از همکاران در مورد ثبت اطلاعات پدر دانش آموزان مشاهده می کنید از این بزرگوار کمال تشکر و قدردانی را داریم و یک سوال برای من پیش آمده است در چنین مواردی موقع ثبت در صورت وارد نبود کد ملی پیام نبود کد ملی می دهد اگر این پیام را داد باید چیکار کرد؟؟؟پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت: 0:27 توسط:مهناز شادمان
با سلام
جناب اقای سبحانی
اگر عملیات ترک تحصیل دانش اموز پایه 12 را به بعد از امتحانات نوبت اول موکول کنیم از نظر ایین نامه اشکالی دارد یا نه. با تشکر شادمان از رشت


با سلام خدمت همکار محترم

بعد از نوبت اول فقط برای پایه دهم می توان ترک تحصیل زد و برای بقیه پایه نمی توان ترک تحصیل زد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت: 11:42 توسط:مرتضی سرور - نوشهر
سلام آقای سبحانی
آیا لیستی وجود داره که مشخص کنه که در کاردانش چه رشته هایی مربوط به ارشاد و چه رشته هایی مربوط به فنی و حرفه ای هست؟
ممنون


با سلام خدمت همکار محترم

من لیست رشته های کاردانش نظام جدید ندارم اگر این لیست همکاران داشته باشند برایمان ارسال نمایند یا از مسئول کاردانش منطقه این فایل بخواهید در هر رشته نام دروس و مهارتها آورده شده است اگر جلوی شماره مهارت عبارت((ف-ه)) بود مهارت ارشاد و در غیر اینصورت مهارت فنی می باشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 18:22 توسط:
سلام آقای سبحانی خسته نباشین، سال 96-95 دانش آموز دهم بعد نوبت اول ترک تحصیل کرده و چون اون زمان ا امات به شکل کلی ثبت میشد و پودمانی نبود، به شکل کلی هم بدلیل ترک تحصیلش ثبت نمره نیاز نبود حالا موقع ارسال به امین چون پودمانا ثبت نشده تو کارنامه قسمت پودمان درس ا امات محیط کار رو نمیاره، و موقعی هم که بخوایم فقط دوتا از پودمان ها که مربوط به نوبت اول ثبت کنیم و بقیه رو خالی بزاریم خطای پودمانها خالی هست رو میده میشه راهنمایی کنین و برا این دانش آموز ترک تحصیل چیکار باید ؟


با سلام خدمت همکار محترم

برای این مورد برای بقیه پودمانها غیبت غیر موجه بزنید تا خالی نماند و در ارسال مشکلی ایجاد نکند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 17:0 توسط:م.ر از تهران
با سلام و احترام خدمت شما بزرگوار
دو تا سوال داشتم از حضورتون
۱_ آیاوجود مدارک تحصیلی پدر و مادر در پرونده دانش آموزان لازم است؟
۲_ اگر دانش آموزی در امتحان غایب بوده و گواهی داشته باشد و برایش ۹۷ وارد کنیم و در غیبتش موجه باشد چه شرایطی برایش ایجاد میشود؟یعنی نمره ی نوبت دومش برای نوبت اول در نظر گرفته میشود؟


با سلام خدمت همکار محترم

در آیین نامه آموزشی جدید اشاره ای به این مورد نشده است و بودنش هم مشکلی ایجاد نمی کند همکاران محترم نظر خود را در این زمینه برای ما ارسال نمایند

فردی که غیبت موجه در نوبت اول می کند نمرات نوبت دوم به صورت اتوماتیک وار جایگزین نمرات نوبت اول می شود

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 9:57 توسط:رضا احمدی
سلام ((رضا احمدی))
در سامانه امین وقتی میخوام فایل ارسالی از دانا را دریافت کنم پیام میده در انجام عملیات مشکلی بوجود آمده است و فایل دریافت نمیشه هر راهی رفتم درست نمیشه مشکل از کجاست؟


با سلام خدمت همکار محترم
وقتی در سامانه امین پیام در انجام عملیات مشکلی به وجود آمده است را می دهد به معنای در دسترس نبودن سرور سامانه می باشد در فواصل زمانی مختلف به سایت سر بزنید

سلام جناب سبحانی

بنده در فواصل زمانی مختلف اینکاررو انجام دادم حتی آ شب و صبح زود متاسفانه باز هم همین خطا رو میزنه الان کلافه شدم هر راهی به ذهنم رسیده رفتم فایده نداره


با سلام خدمت همکار محترم

برای این مورد راهی جز صبر و به روز شدن سایت نمی باشد در این مواقع همکاران هیچ استرسی نداشته باشند امروز هم دریافت در امین صورت نمی گرفت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: 20:1 توسط:شیما
با سلام واحترام خدمت جناب اقای سبحانی
گرامی دانش آموزی را بااستفاده از نگارش 16/2تغیر رشته از تجربی به انسانی دادم وکارنامه هم زدم ولی حالا بعد از دوماه که می خواهم آن را به مدرسه دیگری انتقال دهم هیجگونه نمرات تعییر رشته اش در دانا موجود نیست (این دانش آموزسابقه ی تابستان را درکارنامه کلی ندارد)لطفا راهنمایی بفرمایید
ضمنا در سامانه امین برای متوسطه دوم کارودانش دوباره کارهایم راانجام دادم ولی هنوز بررسی نشده مینوسد،وحتی سال 96-95راهم که نگاه بررسی نشده نوشته بود خواهشمندم راهنمایی کاملی کنید باتشکروارزوی بهترنیها برای شماوخانواده ی محترم


با سلام خدمت همکار محترم

در مورد سوال اول به احتمال خیلی زیاد ذخیره ای بازی کرده اید و متوجه نشده اید باز دوباره همان کارها را انجام دهید

در مورد سوال دوم امین به روال عادی برنگشته است در فواصل زمانی به سایت سر بزنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام خدمت گرامی((رضا))

من برای سال 95-96 که ارسال و محاسبه رو هم زدم تمام شد وقتی تیک تایید مدرسه را می زنم خطا میده امکان تایید وجود ندارد (دقیقا همان خطایی که ع ش در پستتون وجود دارد) وقتی کارنامه را بررسی برای دانش آموزان ترک تحصیل درس ا امات محیط کار که پودمانی هست ناتمام زده .لطفا این مشکل به اطلاع همکاران دیگه هم برسانید اگه ره حلی دارند بفرماییند. راه حل این خطا چیست ؟


با سلام خدمت همکار محترم
راه حل این مشکل در مطلب بعدی منتشر خواهم کرد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام جناب سبحانی عزیز .حالا که میگن مشکل کاردانش با امین حل شده باراهنمایی شما نمره افتاده را حذف وجاری ردی زدم.اما هیچ کدام از جاری ردی ها در امین دریافت نمیشن.در وضعیت مدرسه هم فقط ارسالی را که پارسال انجام دادم هست و این ارسال امروز ذخیره نمیشه؟ چکار کنم؟((لیلا-رشت))


با سلام خدمت همکار محترم
اگر ارسال جدید زده باشید اطلاعات جدید جایگزین خواهد شد و برای اطمینان کلیه دانش آموزان ارسال قبلی را حذف و دوباره از دانا ارسال نمایید در هنگام نگارش این متن امین در حذف دانش آموزان و دریافت فایل دانا مشکلی ندارد دروس رد جاری و همچنین پودمانی در امین بدون خطا دریافت می شود

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جناب سبحانی سلام.طبق راهنمایی های حضرتعالی کارهای داد95/96راانجام دادم.اما در سامانه امین اطلاعات دانش آموزانی که از گزینه جاری رد برای دروس مهارتی افتاده استفاده منتقل نشد .(در امین فقط انی رادریافت که بجای جاری ردی نمره داشتند.)آیا درکار من اشکالی هست یا هنوز مشکل دانا و امین بطور کامل حل نشده؟((احمد-تهران))


با سلام خدمت همکار محترم

اگر آ ین نگارش 23/1 را دریافت کرده اید و بروز آوری انجام داده باشید و دریافت جداول دروس و رشته از سناد و دانا را انجام داده باشید این دروس هیچ مشکلی ندارند

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام ((حسینی-مازندران))

دانش آموزی در سال 98-97 پایه یازدهم به مدرسه ما منتقل شد سوابق ایشان در دانا دریافت شد .برای رویت سوابق ایشان در امین آیا دوباره باید در مدرسه ما ارسال به امین انجام شود تا سوابق ایشان را در امین داشته باشم

با سلام خدمت همکار محترم
سوابق دهم این فرد در امین همان مدرسه قابل رویت است و وقتی در داد ارسال به امین کردید سوابق یازدهمش در امین شما دریافت خواهد شد در امین هر کدی سابقه دانش آموزی که از همان کد مدرسه اطلاعات دریافت کرده است مشاهده می گردد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 16:6 توسط:صمد ناموری بستان آباد
سلام. سبحانی عزیز.غرض از مزاحمت مشکلی برای معاون عزیزمان رخ داده است که بدین شرح است :
بعد ازینکه ضمن سال 96-95 تمام شد دادماه یک بک آپ گرفته اند و تابستان هم بدین منوال سپری شد و اما مساله در اینجاست که با شروع مهر بک آپ داد را دوباره سهوا بارگزاری د و ادامه سال را کار ند تا اینکه در سال 98-97 فهمیدند که تابستان 96-95 نیست.این رو چطوری باید ایجاد کرد که اطلاعات هم از بین نره.خیلی ممنونم اگر بتوانید کمکی ید.

با سلام خدمت همکار محترم

اگر شما ذخیره ای که در آن اطلاعات تابستان مورد نظر را دارید آن را بازی نمایید و کلیه موارد را چک کنید اگر صحیح بودند دوره تابستان را ببندید و برای کلیه دانش آموزان که در دوره تابستان مورد نظر سابقه دارند همه را انتخاب و کد انتقال بگیرید سپس ذخیره فعلی را بازی نمایید و این کد انتقال را دریافت نمایید با اینکار اطلاعات تابستان این دانش آموزان به اطلاعات فعلی شما افزدوه خواهد شد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 15:48 توسط:نقشی از بروجرد
با سلام واحترام
موقع وارد نمره سیستم پیغام می دهد بیش از یک دوره باز در سیتم وجود دارد اما دوره تابستات را بسته ام وفقط یک دوره باز در سیستم هست . لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکرم

با سلام خدمت همکار محترم

شما محض احتیاط گزینه پایان دوره را چک کنید در اینجا کلیه دوره های باز مشاهده می شود محال است با وجود باز بودن فقط یک دوره این پیام را بدهد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت: 7:18 توسط:مازندران -حسینی
با سلام
در سناد در قسمت وضعیت ثبت احوال استعلام نشده چه معنی دادرد ؟در حالی که قبلا این دانش آموز بصورت تایید شده بود.با تشکر از رامنمایی شما بزرگوار

با سلام خدمت همکار محترم

این پیام به این معنی می باشد که در سناد برای اعمال برخی اطلاعات شناسنامه ای لغو تایید ثبت احوال زده شده است و وقتی این گزینه زده شود باید منتظر تایید ثبت احوال شد که این عملیات معمولا هفته ای یکبار و در برخی موارد بیش از یک هفته طول می کشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات
۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت: 8:43 توسط:کاظم
ب خدمت جناب آقای سبحانی
از اینکه چنین سایتی را گذاشته اید تشکر می کنم.امیدوارم موفق باشید.

یزد-شهرستان بافق

با سلام خدمت همکار محترم

از اینکه مثمر ثمر واقع گشته ایم و توانسته ایم اعتماد همکاران را جلب کنیم خدا را شاکریم و امیدواریم با همدلی و اتحاد بتوانیم بزرگترین جامعه آماری معاونین اجرایی را تشکیل داده تا در هیچ جای کشور عزیزمان هیچ همکاری به مشکل برنخورد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزاریم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت: 8:24 توسط:محمد
با سلام
جناب سبحانی بزرگوار در پاسخ به :
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 17:0 توسط:م.ر از تهران
با سلام و احترام خدمت شما بزرگوار
دو تا سوال داشتم از حضورتون
۱_ آیاوجود مدارک تحصیلی پدر و مادر در پرونده دانش آموزان لازم است؟

به کار ما نمی آیند ولی برای جذب نهضت سواد آموزی کار برد دارد. و گاها بخشنامه می کنند ا امی است . با سپاس فراوان

با سلام خدمت همکار محترم

نظر همکار محترمان را در پاسخ به سوال یکی از همکاران در مورد ا ام بودن مدارک تحصیلی والدین در پرونده دانش آموزان را مشاهده می کنید از این همکار محترم تقدیر و تشکر می گردد و از سایر همکاران خواهشمندیم تجربیات خود را با ما در میان بگذارند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت: 22:32 توسط:
سلام آقای سبحانی ببخشید برا پودمان های دانش آموز ترک تحصیل فقط قسمت شایستگی غیبت غیر موجه بزنیم؟ یابرا مستمر پودمانهام باید غیبت غیر موجه بزنیم؟

با سلام خدمت همکار محترم

در قسمت نمره مستمر اگر هیچ نمره ای وارد نشود همان صفر منظور می شود و شما کافیه در نمره شایستگی غیبت غیر موجه بزنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت: 21:36 توسط:کاردانش
با سلام، با وجود خطای 85 ارسال به امین زدم(برای یکی از دانش آموزان این خطا رو میداد)، در امین کارنامه محاسبه شد و تیک منطقه هم زده شد. آیا اشتباه انجام شده؟ در امین مثل باقی دانش آموزان نمره دارد و فقط در دانا برایش ارزشی مجدد زده.
لرستان

با سلام خدمت همکار محترم

اگر برای فردی که این خطا را نشان داده در امین خطا نگرفته و در امین کارنامه برایش قابل چاپ می باشد نیازی به دوباره کاری نمی باشد

همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم
نگارش18-11 و جدیدترین هلپر متوسطه اول(راهنمایی)

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید

اگر قصد دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر را دارید و موقع دریافت نگارش و موقع دریافت نگارش با این پیام مواجه می شوید به دلیل قدیمی بودن هلپرتان می باشد

برای رفع این مورد کافی است که از هلپرهای جدید استفاده کنید اگر هلپر جدید ندارید در ادامه با کلیک بر روی ع زیر می توانید جدیدترین هلپر راهنمایی را نمایید کافیه بعد از این هلپر از دسکتاپ خود هلپر موجود را حذف و این هلپر را جایگزین آن نمایید

این هلپر به همراه این نگارش آمده است و در حقیقت جدیدترین هلپر دوره راهنمایی می باشد


یک نکته: نحوه جایگزینی هلپر جدید به این صورت است که این هلپر را و هلپر قبلی را از دسکتاپ حذف و این را جایگزین آن کنید هلپر نیاز به نصب ندارد


نگارش18-11متوسطه اول(راهنمایی) بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد

آ ین تغییرات نگارش برای متوسطه اول

توضیحی برای آ ین تغییرات نگارش نوشته نشده است ولی با این نگارش چاپ ریز نمرات دروس مشکلی ندارد ولی ریز نمرات درس انضباط مشکل دارد چاپ را در چندین صفحه می زند و ریز به صورت ناقص می باشد اگر برای همه مدارس به این شکل باشد برای چاپ ریز نمرات انضباط یا باید منتظر اصلاحیه این نگارش یا نگارش جدید باشیم و برای این درس پایه را نامشخص می زند که فکر کنم علت این مشکل همین مورد باشد

فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید

آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید

حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد

بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشد جهت روی عبارات زیر کلیک کنید

نگارش18-11 متوسطه اول (راهنمایی)

برای دریافت نگارش جدید به صورت آفلاین دو روش وجود دارد

روش اول: یکی از روشها نگارش جدید می باشد که فایل شده همیشه به صورت زیپ شده(فشرده) می باشد که کافیه این فایل از فشردگی خارج کرده و محتویات آن را در پوشه program filr داخل پوشه پژوهش و در داخل این پوشه داخل مقطع مربوطه قرار دهید که چگونگی اینکار در آموزشی زیر نشان داده شده است

آموزشی اعمال نگارش جدید

یک نکته خیلی مهم قبل از مطالعه روش دوم: نگارشهای جدیدی که بارگذاری می گردد در دبیرستان با نام dana و در راهنمایی با نام rahnemaee ایجاد می گردند من برای اینکه شماره هر نگارش مشخص گردد اینها را تغییر نام داده و بعد از عبارت دانا و راهنمایی شماره نگارش را هم می نویسم مثلا dana20-4 یعنی این نگارش مربوط به دبیرستان و نگارش 20/4 می باشد در روش دوم مسیر فقط نام های اصلی را قبول می کند و هر گونه تغیر نام قابل دریافت نمی باشد بنابراین قبل از اجرای این مرحله نام نگارش را تغییر داده و شماره را حذف تا عبارت dana و rahnemaee به طور خالی باقی بماند

در روش دوم دریافت نگارش به صورت آفلاین کافیه فایل را کرده و از فشردگی اصلا خارج ننمایید و این فایل را داخل یک پوشه قرار دهید سپس از هلپر برنامه از گزینه ((بروز رسانی سیستم)) گزینه ((دریافت و نصب فایل نگارش جدید سیستم مدرسه الکترونیک)) را اجرا نمایید سپس از شما مسیری خواهد خواست شما مسیری که پوشه را ایجاد و فایل را در این پوشه قرار داده بودید انتخاب و روی پوشه کلیک خواهید کرددر شکل زیر من پوشه ای به نام new folder ایجاد کرده ام و نگارش جدید را بدون آنکه از فشردگی خارج کنم داخل این پوشه قرار داده ام

به هیچ وجه وارد پوشه نشده و فقط روی پوشه کلیک خواهید کرد

بعد از انتخاب پوشه ok و سپس ((تایید)) را خواهید زد با این کار نگارش جدید اعمال خواهد شد
رفع خطای 85 دروس پودمانی کاردانش

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

این روزها همکاران کاردانش مشغول ارسال اطلاعات دهم و یازدهم ها به سامانه عملیات متوسطه دوم می باشند به احتمال خیلی زیاد برای اطلاعات 97-96 همکاران مشکلی نداشته باشند چون سال گذشته منوی ورود نمرات برای دروس پودمانی راه اندازی شده و همکاران نمرات این دروس در دانا از طریق منوی دروس پودمانی وارد کرده اند ولی در سال 96-95 این منو فعال نبود و همکارانی که کاردانش پایه دهم داشتند برای درس ا امات آن زمان گفته شد که نمرات این درس از طریق ورود نمرات انفرادی انجام دهید حالا ارسال به امین این مورد را خطا می گیرد و شاید برخی همکاران به خطای 85 برخورد کرده باشند

این خطا در چندین ح ممکن است بوجود آمده باشد

-در ح اول نمرات دروس پودمانی از طریق ورود نمرات انفرادی وارد شده باشد که این به احتمال زیاد برای س حصیلی 96-95 محتمل می باشد

راه حل :دوره مورد نظر را باز کرده و از طریق ورود نمرات انفرادی کلیه نمرات این درس تمام دانش آموزان را حذف می کنیم اگر در ورود نمره این درس از منوی دروس پودمانی برای هر دانش آموز هر پنج پودمان را نشان داد نمرات را وارد می کنیم ولی اگر کمتر از پنج پودمان نشان داد از طریق انتخاب واحد گروهی کلیه دانش آموزان این درس حذف و دوباره انتخاب واحد می کنیم و بعدا نمرات را وارد می کنیم

-در ح دوم دانش آموزی ترک تحصیل زده اید بقیه دروس برای فرد ترک تحصیل خورده نمره ای نمی خواهد متاسفانه این مورد برای دروس پودمانی تا این لحظه لحاظ نشده است و برای نمره شایستگی این فرد یا نمره یا غیبت غیر موجه زده باشید که این مورد برای س حصیلی 96-95 و 97-96 می تواند رخ داده باشد

در شکل بالا فرد در پودمان اول حضور داشته بعدا ترک تحصیل کرده است پودمان دوم به بعد می بینید نمره ای ندارد باید برای پودمانهایی که نمره ندارد از طریق منوی مربوطه که در شکل مشخص است غیبت غیر موجه انتخاب گردد تا موقع ارسال خطایی نشان ندهد
شروع بکار سایت

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت همکاران محترم

سایت بلاگ که از دوشنبه شب از دسترس همکاران خارج شده بود از امشب مشکل خطای داخلی رفع گشته و همکاران می توانند همزمان با آدرس قبلی از این سایت بازدید و از مطالب منتشر شده استفاده نمایند سایت بلاگ به آدرس http://nadersobhany.blog.ir که اکثر همکاران از این سایت بازدید میکنندو بیشترین بازدید روزانه از همین آدرس می باشد مطالب همزمان در این آدرس و سایت به آدرس http://nadersobhany. / منتشر می شود.

به ح عادی برگشتن سایت اصلی را به اطلاع همکاران محترم برسانید

جهت رفاه حال همکاران محترم مطالب همزمان در دو آدرس منتشر می شود که اگر یکی از آدرس ها از دسترس خارج شد همکاران بتوانند از آدرس دیگر استفاده نمایند میزان بازدید آدرس نشان دهنده این بود که اکثر همکاران از پیام اول وبلاگ و آدرس دیگر بی اطلاع بودند هر دو آدرس را به یاد داشته باشید و هر دو آدرس را به اطلاع همکاران برسانید