رسانه
رسانه

گوگل،سرچ،پست همیشگیگوگل،سرچ،پست همیشگی

درخواست حذف اطلاعات
دختره میگه:ندا تا حالا خودت رو تو گوگل سرچ کردی؟

من:آره فراوون....

نتیجه:یه مشت دروغ....از کاه کوه ساختن....همه اش رو هم میتونم ثابت کنم....دروغه عزیز....باور نکن.....

همه اش رو دشمنام ساختن....

این کلام آ ه....در این رابطه...منبع: http://nedayeasman70. /