رسانه
رسانه

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت آزمون شماره 1 با پاسخنمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت آزمون شماره 1 با پاسخ

درخواست حذف اطلاعات

1. حس پرستش از آن تعبیر به حس … می شود

الف) معنوی

ب) ربانی

ج) یکتا پرستی

(شاید الف – درست تر؛ حس دینی)

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]