رسانه
رسانه

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟دشمن شناسی 6

درخواست حذف اطلاعات

تفرقه افکنی


دسته دسته مخاطبین برای سلطه بر آنها و از بین بردن آسان آنها

بر اساس شعار استعماری تفرقه بینداز و حکومت کن ایجاد گسستگی میان یک ملت - موجب می شود بهترین شرایط بحرانی برای ایجاد پراکندگی فکری و فرهنگی پدید آید.

سیاست نام آشنای «تفرقه بینداز و حکومت کن» که به ترفند تاریخی انگلیسی ها برای سلطه بر سایر ملل شهرت دارد، بی شک، از کارآمدترین ترفندهایی است که دستگاه عملیات روانی غرب در راستای استعمار فرانوین از آن بهره می گیرد.

کشورهای غربی و در رأس آنها انگلستان قرنهاست این سیاست را با هدف جلوگیری از شکل گیری اتحادیه های ضد استعماری و تسهیل غارت منابع جهان سوم و کشورهای ی پیگیری می کنند.

ایجاد برخی مذاهب ساختگی توسط وزارت مستعمرات انگلستان، نظیر وه ت در عربستان، بهائیت در ایران و قادیانیت در پا تان که امروزه عامل اصلی عدم اتحاد امت ی هستند، نمونه های بارزی در این خصوص است.

حضرت (ره) در این خصوص می فرمایند: «و آنها از پای نخواهند نشست و هر روز یک راهی درست می کنند برای اختلاف، برای اینکه وحدت ملت را به هم بزنند و ما باید چشم و گوش خودمان را باز کنیم و هوشیار باشیم که اختلافات را دامن نزنیم... دستهای ناپاکی بین شیعه و سنی در این ممالک اختلاف می اندازند. اینها نه شیعه هستد و نه سنی. اینها دستهای ایادی استعمار هستند که می خواهند ذخایر ممال ا از دست آنها بگیرند.» به زعم (ره) طرح موضوعاتی مانند شعیه و سنی، عرب و عجم، فارس و کرد، فارس و بلوچ و... و تحریک و تجهیز آنان علیه یکدیگر از جمله حربه های امپریالیسم رسانه ای غرب است.

معظم انقلاب نیز در باب ضرورت شناخت تفرقه این گونه متذکر می شوند: «اکنون که دشمنان از تحمیل جنگ و فشارهای اقتصادی و محاصره تبلیغاتی برای به زانو در آوردن ملت ایران طرفی نبسته اند، مهمترین تلاشهای خود را در ایجاد تفرقه در صفوف شما ملت عزیز و مسؤولان محترم متمرکز ساخته اند...»

یکی از مهمترین محورهای تبلیغی عراق در اوایل جنگ، تفرقه افکنی بین و بود. بخش فارسی رادیو بغداد در قسمتی از برنامه های خود تصریح می کند: «حیثیت توسط زیر پا گذاشته می شود. به بهانه جنگ مرزی افسران می شوند» یا در جای دیگری عنوان نمود: ( ) در صدد انحلال است.

مهمترین محورهای غرب برای تضعیف قدرت ایران با استفاده از حربه تفرقه افکنی عبارتند از:

الف- تلاش برای تقویت ناسیونالیسم عربی و جلوگیری از اعراب به ایران با دامن زدن به مسایلی همچون جزایر سه گانه میان امارات و ایران.

ب- القای خطر فعالیتهای صلح آمیز ایران برای کشورهای همسایه: به عنوان مثال، در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با ادعای اینکه فعالیتهای هسته ای تهران برای مقاصد صلح آمیز نیست، بلکه برای توسعه تسلیحات اتمی است، فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران را تهدیدی برای همسایگان بویژه کشورهای عربی و جامعه جهانی عنوان کرد و مدعی شد: ایران از فعالیتهای تروریستی حمایت و روند صلح خاورمیانه را نیز ت یب می کند.

ج- دامن زدن به اختلافهای شیعه و سنی: مطرح موضوع هلال شیعی و مخاطره آمیز جلوه دادن آن برای کشورهای عربی و اهل تسنن و القای دخ ایران در امور داخلی کشورهای ی و عربی در این راستا پیگیری می شود.

شیخ محمد صهیب الشافی (کارشناس برجسته مسایل ی در ) اظهار داشت: افزایش اختلافهای مذهبی میان مسلمانان در این برهه زمانی، تصادفی نیست، بلکه حاصل سالها توطئه برنامه ریزی شده است.

وی افزود: بیش از یک ربع قرن است که سرگرم طراحی فتنه و شکاف میان شیعه و سنی است. در این ارتباط، رئیس شورای یهودیان فرانسه نیز در نشستی با حضور نامزدهای ریاست جمهوری مدعی شد: « برنامه هسته ای ایران برای جهان عرب خطرناک است، زیرا ایران با آنها در رقابتی آشکار بسر می برد.» تأثیرگذاری این پیامها به حدی است که خارجه عربستان در گفتگو با «اشپیگل» گفت: « ملک عبدا... بدون ذکر نامی از ایران گفته است که تلاشهایی در حال انجام است تا سنی ها را به شیعه تبدیل کنند.»

نقشه شوم و پیچیده محور واشنگتن - تل آویو و برخی رسانه های عربی و غربی حاکی از این است که آنها با انتشار شایعات و اخبار دروغ و جهت دار درصدد تیره دایمی روابط شیعه و سنی و در نهایت، تضعیف اثرگذاری دین - در راستای سناریوی جنگ تمدنهای هانتینگتون هستند.

د- تلاش برای ایجاد تفرقه میان قومیتهای ایران: در یک سال اخیر، اسناد و مدارک زیادی در ارتباط با تحریک سازی قومیتهای ایران از سوی و انگلیس به دست آمده است. «رالف پیترز» افسر بازنشسته خواستار تجزیه ایران به چند کشور برای مهار ایران قدرتمند شده است.

رایج به اصطلاح لطیفه هایی در بین مردم و نسبت دادن رفتارها وخصوصیات زشت به اهالی مناطق مختلف از روشهای متداول غرب برای اختلاف افکنی میان قومیتهای کشور است که بتازگی نیز با رواج پیامک، زمینه ترویج آنها بسیار آسانتر از گذشته شده است.

«حایم روزنبرگ» یادداشت نویس رو مه صهیونیستی معاریو نیز با اشاره به تأثیر قدرت ایران در منطقه نوشت: ایران کشوری چند قومیتی است و اکنون وقت آن فرا رسیده است، با استفاده از قومیتهای مختلف در ایران ساختار این کشور را متز ل کنیم.ایجاد تفرقه و شکاف میان حاکمیت و مردم:

به عنوان مثال، جرج بوش در دیدار با پوتین در اقامتگاه خانوادگی خود ادعا کرد امیدوار است بتواند همراه با روسیه پیام روشنی به ایران بفرستد که «ما با مردم ایران هیچ مشکلی نداریم و تنها با رژیمی مشکل داریم که در مقابل خواستهای جهانی سرکشی می کند.»

مثال دیگری در این خصوص می توان به اظهارات بوش پس از 22 بهمن سال گذشته اشاره نمود؛ وی با نادیده گرفتن حضور میلیونی مردم در این مدعی شد: نظر مردم ایران با سیاستهای ت این کشور، یکی نیست. این گونه پیامها با هدف تضعیف پایگاه مردمی حاکمیت نظام به طور مرتب از سوی دستگاه عملیات روانی غرب تبلیغ می شود.

همچنین می توان به مثالهای زیر اشاره کرد:

1- نگاهی به جوکها یا عاداتی که به هریک از مردم ا نسبت داده می شود بیندازید و ببینید که چه تعدادی از آنها در راستای این تکنیک نیست!

2- در انتخابات، گروه رقیب سعی می کند با انتشار مصاحبه ها یا اخبار کذب باعث تز ل در گروه رقیب شود. شعارهایی با مضمون عبور از رئیس جمهور یا چنددستگی در گروه رقیب با این منظور منتشر می شود.

3- ضرب المثل قدیمی «از آب گل آلود ماهی گرفتن» به این تکنیک اشاره دارد.

4- در ادبیات فارسی برای فهماندن ضررهای تفرقه، داستان پد یر و ش تن دسته های چوب توسط فرزندان ، آورده شده است.
دشمن شناسی 5

درخواست حذف اطلاعات

انتظار و خبر

گفتن محاسن یک فرد یا برنامه و بالا بردن توقع افکار عمومی + گفتن معایب و خالی زیر پای فرد

مجری عملیات روانی در گزارشی ابتدا به توصیف تواناییها و امکانات می پردازد و پس از آن شروع به شمردن ضعفها مینماید. مخاطب به خاطر آنکه توقعش نسبت به توانمندیها بالا رفته، انتظار دارد که مطالب بعدی نیز در تأیید همین تواناییها باشد و هنگامی که اطلاعات مربوط به عدم موفقیت و ضعفها را دریافت می کند، آنها را به حافظه می سپارد؛ چرا که در بخش اول زمینه تسلیم مخاطب فراهم شده و بخش دوم به عنوان تأثیر ماندگار در حافظه جای می گیرد.

این شیوه از متداول ترین روشهای عملیات روانی توسط رادیو است.

این تکنیک مانند زدن رنگی زیبا به یک ساختمان است که در مرحله بعد با رنگ زشتی پوشش داده شود. در نهایت آنچه برجا خواهد ماند رنگ دوم است. ذهن انسان هم با شنیدن محاسن گاردش باز می شود و سپس آنچه انتقاد یا ت یب است در خود جا می دهد.

مثالها:

به این خبر رادیو (بخش انگلیسی) که برای راهنمایی گردشگران است توجه فرمایید:

«ایران کشوری گسترده ، دارای منابع طبیعی عظیم، با پیشینه ای تاریخی و مهد تمدن های بشری است. این کشور تنوع اقلیمی بسیار گسترده ای دارد اما اکنون مامن تروریستها شده است. از دموکراسی خبری نیست و قدرت مطلق در انحصار ون است. ن در فشار قرون وسطی بسر می برند و تمردان به دنبال دستی به بمب هسته ای هستند تا به قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل شوند.» اکنون توریست باید مقصد خود را انتخاب کند.

ادامه دارد...
دشمن شناسی 4

درخواست حذف اطلاعات

ایجاد هراس اخلاقی


ساخت موضوعات فرعی برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی جامعه

نظریه هراس اخلاقی بر این است که رسانه های همگانی برای انحراف دادن افکار عمومی از موضوعات متضاد با منافعشان، موضوعات جدیدی خلق می کنند که اهمیت موضوع قبلی را ندارد اما به علت نوع انعکاس آن، موضوع قبلی فراموش می شود و همه نگاهها به موضوع جدید معطوف می شود.

برای مثال اگر افکار عمومی به مشکلات اقتصادی جامعه معطوف است با طرح مشکلات امنیت شخصی، افکار عمومی منحرف می شود. در حقیقت، در هراس اخلاقی رسانه ها سوژه های جدید را به وجود می آورند.

گاهی هم مطبوعات با بمباران فرد با اخبار کم اهمیت ، ذهن وی را از اخبار مهم منحرف می کنند.

مثالها:

1- ت برای انحراف افکار عمومی از فقرداخلی، بی خانمانها، آوارگان سیل نیواورلئان یا بیکاری حاصل از بحران اقتصادی دنیا، به جنگ افغانستان دامن می زند و اخبار آن را در صدر اخبار داخلی قرار می دهد.

2- طرح وسیع خطر آنفولانزای خوکی در صدر اخبار دنیا برای انحراف چند روزه افکار عمومی از بحرانهای اقتصادی

3- تاکید افراطی بعضی مطبوعات بر ، توسعه ، جامعه چندص و... برای انحراف افکار عمومی از توسعه فساد اجتماعی و فقر

ادامه دارد...
دشمن شناسی 2

درخواست حذف اطلاعات

استناد مجازی

استناد به ارقام غیر قابل بررسی

استناد به آمار، ارقام و اسنادی که در عمل، امکان بررسی صحت و سقم آنها وجود ندارد، از جمله روشهای دیگری است که دستگاه عملیات روانی از آن بهره می برد.

برای مثال رادیو صدای در گزارشی ادعا کرد که «سطح روابط اجتماعی مردم ایران پس از انقلاب، بر اثر مشکلات معیشتی و افزایش بی اعتمادی ناشی از اعمال سیاستهای حکومت، کاهش یافته است» یا «میزان گرایش به وج از کشور، در میان تحصیلکرده ها افزایش یافته است».

فا نیوز نیز در اولین روز حمله به عراق در سال2003، به نقل از منابع نظامی انگلیسی اعلام کرد: بیست درصد از نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق خود را تسلیم کرده اند یا قصد تسلیم شدن را دارند. این در حالی که ارزی شمارش این تعداد نیروی تسلیم شده آن هم در اولین روز جنگ امری ناممکن به نظر می رسد و به وضوح مشخص است که استناد فا نیوز بدون استفاده از منابع موثق بوده و صرفاً برای تشدید عملیات روانی علیه عراقیها صورت گرفته است.

همچنین، دستگاه عملیات روانی برای القای دقیق بودن ادعاها و پیامهای خویش بیشتر به آمار و ارقام استناد می کند. برای مثال صدای در خبری اعلام کرد «شواهدی در دست است که نشان می دهد پنج میلیون ایرانی تحصیلکرده و متخصص بعد از انقلاب از ایران فرار کرده اند.»

و از این گذشته، برای آنکه پیام و خبر خویش را موثق نشان دهند به منابع و عوامل متعددی استناد می کنند.

برای نمونه، برای آنکه به مخاطبان خود بقبولانند که در زندانهای ایران از شکنجه های جسمی و روانی استفاده می شود معمولاً با چند ، چند تحلیلگر و چند زندانی آزاد شده مصاحبه می کنند. علاوه بر آن، خبر شکنجه را به نقل از جراید داخلی ایران، خبرنگاران بدون مرز و سازمانهای خاص ، بارها بازگو می کنند.

همچنین می توان به مثالهای زیر اشاره کرد:

1- در دوران انتخابات ، ستادهای ک داها آماری مبنی بر پیشتازی ک دای خود منتشر می کنند تا بعضی از مردم هم که دوست ندارند بازنده باشند و بین این ک دا و دیگری مردد هستند به این ک دا رای دهند.

2- رسانه ها با آوردن عباراتی مانند منابع آگاه، به نقل از خبرگزاریها، به گفته بعضی اشخاص و... اخبار مورد نظر خود را در جامعه منتشر می کنند.

ادامه دارد...
دشمن شناسی 3

درخواست حذف اطلاعات

استناد مجازی

استناد به ارقام غیر قابل بررسی

استناد به آمار، ارقام و اسنادی که در عمل، امکان بررسی صحت و سقم آنها وجود ندارد، از جمله روشهای دیگری است که دستگاه عملیات روانی از آن بهره می برد.

برای مثال رادیو صدای در گزارشی ادعا کرد که «سطح روابط اجتماعی مردم ایران پس از انقلاب، بر اثر مشکلات معیشتی و افزایش بی اعتمادی ناشی از اعمال سیاستهای حکومت، کاهش یافته است» یا «میزان گرایش به وج از کشور، در میان تحصیلکرده ها افزایش یافته است».

فا نیوز نیز در اولین روز حمله به عراق در سال2003، به نقل از منابع نظامی انگلیسی اعلام کرد: بیست درصد از نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق خود را تسلیم کرده اند یا قصد تسلیم شدن را دارند. این در حالی که ارزی شمارش این تعداد نیروی تسلیم شده آن هم در اولین روز جنگ امری ناممکن به نظر می رسد و به وضوح مشخص است که استناد فا نیوز بدون استفاده از منابع موثق بوده و صرفاً برای تشدید عملیات روانی علیه عراقیها صورت گرفته است.

همچنین، دستگاه عملیات روانی برای القای دقیق بودن ادعاها و پیامهای خویش بیشتر به آمار و ارقام استناد می کند. برای مثال صدای در خبری اعلام کرد «شواهدی در دست است که نشان می دهد پنج میلیون ایرانی تحصیلکرده و متخصص بعد از انقلاب از ایران فرار کرده اند.»

و از این گذشته، برای آنکه پیام و خبر خویش را موثق نشان دهند به منابع و عوامل متعددی استناد می کنند.

برای نمونه، برای آنکه به مخاطبان خود بقبولانند که در زندانهای ایران از شکنجه های جسمی و روانی استفاده می شود معمولاً با چند ، چند تحلیلگر و چند زندانی آزاد شده مصاحبه می کنند. علاوه بر آن، خبر شکنجه را به نقل از جراید داخلی ایران، خبرنگاران بدون مرز و سازمانهای خاص ، بارها بازگو می کنند.

همچنین می توان به مثالهای زیر اشاره کرد:

1- در دوران انتخابات ، ستادهای ک داها آماری مبنی بر پیشتازی ک دای خود منتشر می کنند تا بعضی از مردم هم که دوست ندارند بازنده باشند و بین این ک دا و دیگری مردد هستند به این ک دا رای دهند.

2- رسانه ها با آوردن عباراتی مانند منابع آگاه، به نقل از خبرگزاریها، به گفته بعضی اشخاص و... اخبار مورد نظر خود را در جامعه منتشر می کنند.

ادامه دارد....
به مناسبت 13 آبان و دشمن شناسی

درخواست حذف اطلاعات

چهار دهه از قطع دستان کثیف از وطن عزیزمان ایران می گذرد و در طول این چهل سال بزرگ از هیچ تلاشی برای فروپاشی انقلاب ی ایران دریغ نکرده است.

آنچه که شاید نسل جدید را با تردیدها و ابهامات روبرو می سازد، فقدان آموزش و اطلاع رسانی صحیح و نیز در بسیاری از موارد عدم آگاهی آنان از چرایی شکلگیری 13 آبان و حدوث انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی ست که در نقاط عطفی چون 13 آبان 1342، 13 آبان 1357و نیز 13 آبان 1358 در کشور عزیزمان رخ داد.

در ذیل به نقل از کانال شکده ایمان تا یقین به چند نکته در خصوص دشمن شناسی و نیز تکنیک های عملیات روانی دشمن اشاره می شود که آگاهی از آنها می تواند نسل فعلی را از خطا و اشتباه مصون داشته و آنان را از گرداب سردرگمی و تردیدها خارج سازد؛


تصویرسازی یا انگاره سازی


ساختن تصویری مجازی از دنیای پیرامون توسط رسانه ها که همه آن را بجای واقعیت باور کنند!

انگاره سازی یکی از شیوه های عملیات روانی است که در نبرد رسانه ای از آن استفاده می شود. در این روش، نیروهای مهاجم سعی می کنند با ایجاد تصویری مطلوب از خود، تصویری مخدوش و ناموجه از نیروهای م ع در اذهان مخاطبان ایجاد کنند.

کارل هوسمن در مورد انگاره سازی رسانه ها می گوید: رسانه ها، فضایی ساختگی ارایه می دهند، برداشتی ذهنی از جهان که ضرورتاً با جهان واقعی منطبق نیست. در رسانه ها، خبر، ا اماً همان چیزی نیست که اتفاق می افتد بلکه چیزی است که منبع خبری آن را ارایه می دهد.

رضوی زاده نیز می گوید: در انگاره سازی خبری، کارگزاران خبری، آگاهانه و با برنامه ریزی به تصویرسازی خبری یا انگاره سازی خبری دست می زنند، در انگاره سازی آنچه مهم نیست انعکاس واقعیت و رویداد است. در اینجا هدف و ماهیت کار، استفاده از دستمایه واقعیت رویدادی برای ارایه تفسیری پنهان در لفافه است.

یافته های پژوهشگران ارتباطات نشان می دهد که محتوای رسانه های ارتباط جمعی، برنامه اجتماعی و اکثر افراد جامعه را تعیین می کند. هنری ینجر ( خارجه سابق ) درباره قدرت رسانه های خبری در تعیین مهمترین مسایل مورد توجه عموم اظهار داشت که هیچ گاه به محتوای اخبار شب توجه ندارد، بلکه تنها به «آنچه که مورد پوشش قرار می دهند علاقمند است تا آن چه در معرض دید مردم قرار می گیرند را دریابد.»

برنارد کوهن نیز معتقد است که « رسانه های جمعی، شاید اکثر اوقات در تعیین آنچه مردم فکر می کنند موفق نباشند؛ اما به نحوی حیرت انگیز در تعیین آنچه که خوانندگان درباره آن فکر می کنند موفق اند... جهان در نظر افراد مختلف، گوناگون خواهد بود. البته بسته به تصویری که توسط نویسندگان، ویراستاران و ناشران رو مه های آنان برایشان ترسیم می شود.»

برای هدایت افکار عمومی از واقعیات، انگاره هایی خلق می شود که تنها در راستای اه کارگزاران ارتباطی است. مانند ایجاد انگاره ای از ایران در رسانه های یی و غربی که درصدد است ایران را کشوری خشونت طلب جلوه دهد. این انگاره باعث می شود که در صورت کشوری به ایران، افکار عمومی همسو با آن عمل کرده و به اعمال خلاف دیگران مشروعیت داده شود.

همچنین، رسانه های غربی همواره از تصویری افسانه ای ارایه داده اند، افسانه ای برگرفته از داستانهای هزار و یک شب که مملو از ، کاخهای سر به فلک کشیده، فرشهای پرنده، ثروتهای بی پایان، مبارزان و جنگجویان خشن و راه ن بی رحم است.

در تصویری که رسانه های غرب از ارایه می دهند، مسلمانان را افرادی بی رحم و با عقاید افراطی معرفی می کنند.

مثالها:

1- سالها پیش شایعه ای در گرفت که به نقل از مایکل براون (عنصر وازده سیا) می گفت، در اوا دهه 80 میلادی طرح مبارزه با تشیع و جان نثاری معنوی مسلمانان در این سازمان مخوف تدوین شده است. مهم نبود، چقدر این شایعه صحت داشت، مهمتر تحقق این شایعه بود.

جنگ طلب نومحافظه کار زمان را مناسب دید. زمینه های تشکیل و تقویت ی گری را طرح ریزی کرد. ملایان افراطی و سنگ صفتی که آمده بودند تا چهره ای مخوف از ترسیم کنند.

سناریویی که بر مبنای آن می توانستند دشمن «شماره یک» برای بتراشند. رشد کرد و این غده سرطانی عمق افغانستان را بلعید. اکنون هنگام نقطه اوج دلخواه یی فرا رسیده بود.

یک نفر باید کلید را فشار می داد و 11سپتامبر این گونه آفریده شد. از 11سپتامبر2001 به این سو هرچه خواست کرد و برای پیشبرد مقاصد یکجانبه گرایانه خود تا توانست، هراس و وحشت از را ریشه دار کرد. رویکرد مغرضانه رسانه های غربی سبب شد، مردم و اروپا به اشتباه گروههای مسلح و تندرویی همچون القاعده را نمایندگان واقعی مسلمانان و دین بپندارند.

غربیها را معمایی ناشناخته و پدیده ای عجیب و غریب و مملو از افسانه تلقی می کنند. آنها عقیده دارند مشوق اعمال و رفتارهای غیرمنطقی و افراطی است. چنین برداشتی غیر از ارایه اطلاعات نادرست درباره و درک اشتباه از آداب و رسوم و فرامین این دین، دلیل دیگری ندارد.

2- در ماههای گذشته، رسانه های جهان شاهد انتشار گزارش جنایتی جدید بودند و آن، سر ب گروگانهایی با ملیت های مختلف به بهانه حضور هم میهنان آنها در عراق بود که به ویژه انتشار تصاویر این جنایات از برخی شبکه های تلویزیونی، بخش عظیمی از مردم دنیا را تحت تأثیر قرار داد. جالب آنکه در این تصاویر، مردان نقابدار سیاهپوشی که سر می برند، در پشت خود پرچم «لااله الاا...» و «محمد رسول ا...» نصب کرده و پیش از کشتن گروگانها، فریاد «ا... اکبر» سر می دادند و روشن است که این تصاویر چه تأثیر قابل توجهی در ایجاد نفرت از دین دارد.

کافی است، تصور کنید، وقتی یک شهروند فیلیپینی یا یی و اروپایی، تنها شناختش از را با چنین هایی که از تلویزیون مشاهده می کند، دریافت کند، چه دیدی از و مسلمانان در ذهن خود پیدا می کند؟

3- انگاره سازی هالیوود در 300 نیز در نوع خود قابل ملاحظه است؛ در این نظام هخا قائم به شخص و خشایارشا به نام خدای خدایان معرفی می شود در حالی که هخا ان اولین نظام فدراتیو را تأسیس کرد و بر اساس اعتقاد به آیین زرتشت، اهورامزدا را خدای خدایان می دانسته اند. از طرف دیگر، یونانی های قبل از میلاد به چند خ مثل خدای آفتاب، خدای سنگ و غیره اعتقاد داشتند اما همانگونه که کلهر هنرمند ایرانی می گوید: فرمانده اسپارتی ها در انتها در انگاره ای فریبکارانه، مصلوب است و بقیه همچون حواریون نشان داده می شوند. سراسر مسیر نیز نشان دهنده عاشورا است و حتی زمان(عج) را نیز نشان می دهند.

وی در این باره متذکر می شود: اسب سفیدی در دیده می شود و از آنجایی که ما معتقدیم منجی ما با اسب سفید می آید، این می تواند نمادی از زمان(عج) باشد. این مرد، زیباترین جوان اسپارتی را از پشت گردن می زند و می رود. در حقیقت اینجا غرب می خواهد ترس و نفرتی جهانی نسبت به چیزی که از زمان(عج) داریم به وجود بیاورد. این سکانس پیشینه و پس زمینه ندارد و اصرار دارد که مرد را بدون چهره نشان بدهد، مردی که بی گناه ترین و معصوم ترین سرباز اسپارتی را از پشت گردن می زند.

4- در «بدون دخترم هرگز» راوی قصه(بتی محمودی) ایران را کشوری وحشی، بدوی، دور از محبت و ... معرفی می کند و کشورهای غربی با پخش زیاد این و جایزه فراوان به این خانم سعی در ت یب چهره ایران نمودند.

5- این تاکتیک سابقه ای طولانی دارد مثلا معاویه آنقدر چهره علی(ع) را در نزد مردم شام مخدوش کرده بود که هنگامی که آنها شنیدند حضرت در محراب مسجد شهید شده است گفتند: «مگر علی هم می خواند.»

6- اگر شما یکبار دیگر گزارش رسانه های غربی را در جنگ اول خلیج فارس مشاهده نمایید آن را یک بازی کامپیوتری باو ذیر خواهید یافت که تسلط بی چون و چرای غربیان را در این جنگ نشان می دهد!

7- رسانه های غربی با پوشش خبری اعمال خشن یا تبلیغ فراوان کتاب آیات ی ، سعی در ت یب چهره و اعظم دارند و هرچند وقت یکبار با ترسیم یک کاریکاتور یا ی جدید به این موضوع دامن می زنند. ادامه دارد...


دشمن شناسی 2

درخواست حذف اطلاعات

استناد مجازی

استناد به ارقام غیر قابل بررسی

استناد به آمار، ارقام و اسنادی که در عمل، امکان بررسی صحت و سقم آنها وجود ندارد، از جمله روشهای دیگری است که دستگاه عملیات روانی از آن بهره می برد.

برای مثال رادیو صدای در گزارشی ادعا کرد که «سطح روابط اجتماعی مردم ایران پس از انقلاب، بر اثر مشکلات معیشتی و افزایش بی اعتمادی ناشی از اعمال سیاستهای حکومت، کاهش یافته است» یا «میزان گرایش به وج از کشور، در میان تحصیلکرده ها افزایش یافته است».

فا نیوز نیز در اولین روز حمله به عراق در سال2003، به نقل از منابع نظامی انگلیسی اعلام کرد: بیست درصد از نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق خود را تسلیم کرده اند یا قصد تسلیم شدن را دارند. این در حالی که ارزی شمارش این تعداد نیروی تسلیم شده آن هم در اولین روز جنگ امری ناممکن به نظر می رسد و به وضوح مشخص است که استناد فا نیوز بدون استفاده از منابع موثق بوده و صرفاً برای تشدید عملیات روانی علیه عراقیها صورت گرفته است.

همچنین، دستگاه عملیات روانی برای القای دقیق بودن ادعاها و پیامهای خویش بیشتر به آمار و ارقام استناد می کند. برای مثال صدای در خبری اعلام کرد «شواهدی در دست است که نشان می دهد پنج میلیون ایرانی تحصیلکرده و متخصص بعد از انقلاب از ایران فرار کرده اند.»

و از این گذشته، برای آنکه پیام و خبر خویش را موثق نشان دهند به منابع و عوامل متعددی استناد می کنند.

برای نمونه، برای آنکه به مخاطبان خود بقبولانند که در زندانهای ایران از شکنجه های جسمی و روانی استفاده می شود معمولاً با چند ، چند تحلیلگر و چند زندانی آزاد شده مصاحبه می کنند. علاوه بر آن، خبر شکنجه را به نقل از جراید داخلی ایران، خبرنگاران بدون مرز و سازمانهای خاص ، بارها بازگو می کنند.

همچنین می توان به مثالهای زیر اشاره کرد:

1- در دوران انتخابات ، ستادهای ک داها آماری مبنی بر پیشتازی ک دای خود منتشر می کنند تا بعضی از مردم هم که دوست ندارند بازنده باشند و بین این ک دا و دیگری مردد هستند به این ک دا رای دهند.

2- رسانه ها با آوردن عباراتی مانند منابع آگاه، به نقل از خبرگزاریها، به گفته بعضی اشخاص و... اخبار مورد نظر خود را در جامعه منتشر می کنند.

ادامه دارد...
چالشهای نه گانه توسعه غربی در برنامه ریزی های توسعه ایران

درخواست حذف اطلاعات

1- نخستین چالش ادبیات توسعه غربی، بی اعتنایی به تزکیه و تربیت و محور قرار دادن آموزش های مرتبط با بخش خدمات و تولید است که گسترش محرومیت عاطفی در جامعه و ب بع گسترش اصطکاک بین انسان ها را به دنبال دارد. برای برون رفت از این وضع، باید ابعاد فضای حاکم بر نهاد متکفل تربیت را شناسایی و برای بهبود تدریجی آن برنامه ریزی کرد.

2- چالش دوم توسعه غربی برنامه ریزی گسترش تلقی تجربی و بیکنی از علم در جامعه است. این در حالی است که منحصر علم در سطح تجربه و تصرف در طبیعت، محرومیت فکری برای انسان را نتیجه می دهد. برای دستی به زندگی بهتر، دستگاه علمی کشور باید در پنج سطح؛ مدیریت تحمّل، مدیریت تعقّل، مدیریت تدبّر، مدیریت تجرّب و مدیریت تفقّه، مهارت­ آفرینی و تولید محتوا کند.

3- سومین چالش برنامه های مبتنی بر توسعه، ایجاد چالش برای ب حلال است که با پدیده نکبت­ بار و ضدرفق ربا و محاسبه همه انواع تولید ولو تولیدات ضد سلامت و ضد تزکیه در زمره تولید ناخالص داخلی اتفاق می افتد.

4- چالش چهارم برنامه های مبتنی بر توسعه، تأمین نظم جامعه با محور قوانین است که این معنا، اختیار افراد را دائماً به چالش می کشد. در اولین نقشه الگوی پیشرفت ی، نظریه نظم اختیاری هدایت بنیان، برای ایجاد نظم ارائه شده است که تعریف قانون را از معنای«چارچوب­ گذاری برای رفتار افراد» به «چارچوب­ گذاری برای تقویت نهادهای نگرش­ ساز» ارتقاء می دهد.

5- چالش پنجم توسعه، استخدام رسانه ها برای به پذیرش رساندن برنامه های نوشته شده، بر اساس منافع سرمایه داران است. اما در نخستین نقشه الگوی پیشرفت ی، طراحی نظام سؤالات ارزی برنامه های اداره کشور ارائه شده است و این سؤالات مادر کمک می­کند تا رسانه ها، ارزی بهتری از تناسب برنامه های توسعه با زیرساخت­ های نه گانه هدایت را ارائه نمایند.

6- ششمین چالش توسعه، اتکاء به تعریف غلط از بشر و حقوق آن، و در نتیجه بی­ بهره ماندن برنامه ها از پایگاه نگرش­ ساز عبرت، در مقابله با جرائم است. بر این مبنا در برنامه های توسعه قضایی یا عناوین واقعی مجرمانه را کاهش می دهند و یا اینکه برای مقابله با جرائم، از مجازات­ های غیر مؤثر مانند زندان، استفاده می کنند در حالی­ که موارد استفاده از حبس، در فقه ی به موارد محدودی اختصاص دارد.

7- هفتمین چالش توسعه، در حوزه شاخص­ های ارزی است. بسته شاخصه­ های فعلی، نقطه نهایی جامعه را افزایش تولید ناخالص داخلی و تعدیل کلان جامعه حول بخش اقتصاد می داند. اما در اولین نقشه الگوی پیشرفت ی، شاخص اصلی برای ارزی پیشرفت جوامع، میزان گسستگی یا پیوستگی روابط انسانی است.

8- تعریف روابط بین الملل با محور مسئله اقتصاد، چالش هشتم برنامه های مبتنی بر توسعه است. در حالی­ که مبنای تنظیم روابط بین الملل بر اساس فکر ی، نفی سبیل است و نفی سبیل به معنای نفی تسلط انی است که شه صحیحی نسبت به انسان، جهان و حقایق ندارند.

9- و بالا ه چالش نهم توسعه، محور قرار گرفتن ایده پوسیده و تبعیض­ آفرین لیبرال- دموکراسی برای ی و مدیریت جامعه است. اما در ، ی و ت جامعه، بر اساس دو وصف؛ عد و علم، تئوریزه و محقق می­ شود.

بر مبنای مفاهیم مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت ی، این مسائل نه گانه محورهای اصلی اختلاف میان محاسبات توسعه غربی و پیشرفت ی است که گفتگو درباره آن به تثبیت تدریجی الگوی تفصیلی پیشرفت ی و تمیز آن از الگوی توسعه غربی در ذهن فعالان و دلسوزان و مدیران انقلاب ی منجر خواهد شد.

بیانیه شورای راهبردی الگوی پیشرفت ی
جامعه شناسی "پیاده روی اربعین حسینی" 3

درخواست حذف اطلاعات

3. سطح تحلیل کلان و جهانی

با توجه به اینکه دوره حاضر عصر سوم از تجدد و به نوعی دوره پسامدرن نامیده شده است و به نوعی همراه با زیر سوال رفتن برخی انگاره های تجدد بوده، اما در عمل برخلاف تصوراتی که در صدد جهانی شدن معنویت گریزی و دوری از ماوراءالطبیعه و دین هستند؛ خیزش هایی جهانی مانند اربعین، زنده بودن معنویت و دین را در ابعاد بزرگ منطقه ای و حتی جهانی نشان می دهد.
ش ت در جذب بخشی از مردم غرب با ارائه تصویری دروغین از ، عطش دانستن از حسینی و رحمانی را که در عین مبارزه با ظلم و ستم و مقابله با جهل و تعصب جاهلی، در صدد نجات و رهایی انسان ها از طاغوت است؛ حاکی از واقعی بودن امید به احیای معنویت در بشر عصر حاضر است که تجلی آن در آیین هایی چون اربعین آشکار است.

پیاده روی اربعین نشانه ی شکل گیری تمدن و اقتدار جهانی نوینی بر اساس کنش عقلانی معطوف به ارزش است. اقتداری که آغازگاه آن، پیروزی انقلاب ی در ایران و امتداد آن در اربعین حسینی قابل مشاهده است.
اربعین حسینی تبلور یک همزیستی زیبا از نژادها و زبان ها و قومیت ها در یک سرزمین است که لازمه پدید آمدن یک تمدن جهانی است. ارزش های زیبایی که در تابلوی روز عاشورا ترسیم شد و زینب سلام ا... علیها به تماشای آن نشست، این بار در همایش جهانی پیاده روی اربعین بازتولید می شود تا این بار، غربِ تشنه ی معنویت به نظاره ی آن بنشیند.

پیاده روی اربعین، صحنه ای زیبا و بدیع از مناسبات و روابط و جوشش انسان هایی است از ملیت ها و قومیت های مختلف و حتی معتقدان آیین هایی متفاوت از شیعه که واجد زیباترین، خالصانه ترین و عاشقانه ترین تعاملات بین انسانی است که با هیچ یک از نظریات جامعه شناسی قابل تبیین و تحلیل نیست.
اجتماع گسترده انسان هایی از سراسر جهان با ملیت ها و نژادهای مختلف و از اقشار، پایگاه ها و منزلت های اجتماعی گوناگون که در واقع می توان آن را به مثابه نمونه ای از جامعه بشری دانست، در کنار نمایش جلوه های مختلف فضائل اخلاقی همچون از خود گذشتگی و ایثار، صبر، یاری به هم نوع، محبت و عطوفت و صدها خصلت والای انسانی نشان از شکل گیری یک فرا اجتماعی در سطح جهانی است که بشریت را به آرمانشهری عینی فرا می خواند.

اربعین گویای آن است که مشترکات عام مهم به ویژه اگر این هدف، الهی و معنوی هم باشد وحدت آفرین است، انسجام و همبستگی می آفریند و جمع گرایی را به جای فردگرایی و عام گرایی را به جای خاص گرایی می نشاند.
وقتی مسیر الهی است و در جهت آن قدم برداشته می شود دیگر تفاوت ها معنا ندارد و اختلافات و افتراقات رنگ می بازند. اربعین یک حرکت خودجوش مردم بنیان الهی است که خود مردم بر مبنای اعتقادات دینی و مذهبی خود ایجاد و اداره کرده اند و به خوبی هم اداره می کنند.
مهمتر آنکه این امر در شرایط تهدید و خطر و عدم امکانات و با وجود سختی های فراوان ولی با عشق و میل درونی و خودجوش مردم انجام می شود.

در این واقعه بزرگ افرادی از پیروان ادیان غیرمسلمان و مذاهب مختلف ی حاضر هستند. افرادی از ملت های مختلف از شرق و غرب جهان در آن حضور دارند. افرادی از قومیت های مختلف و از نژادهای مختلف، افرادی از همه اقشار و طبقات جامعه، از همه سنین و زن و مرد بی اینکه در این مجمع بزرگ اهل بیت رسول اکرم صلی ا... علیه و اله به تفاوت هایشان توجهی داشته باشند در کنار هم با محبت و مودت وصف ناپذیری شرکت می کنند.
این امر که اهمیت اقامه عزا بر شهادت حضرت سیدال در طول تاریخ و حفظ فرهنگ شهادت را نشان می دهد، بیانگر آن است که شهادت آن بزرگوار، او را به حبل المتین الهی تبدیل نموده که ظرفیت گرد هم آمدن همه آزادگان از سراسر جهان صرف نظر از تفاوت هایشان را دارد.

اربعین رسانه انتشار فرهنگ ضداستکباری و ظلم ستیزی شیعی است. آنچه نیاز بشریت امروز است. فرهنگ تمدن سازی که در آن زمینه شکوفایی استعدادهای انسانی آدمیان برای طی طریق در مسیر رسیدن به هدف غایی خلقتشان فراهم می شود.

رویداد رسانه ای اربعین از ابعاد مهمی در جامعه شناسی قابل تحلیل است با توجه به رسانه ای شدن سیاست می توان گفت نقش و تاثیر رسانه ها در انعکاس پیام و تحقق کارکردهای جهانی عاشورا قابل توجه است.

بازتاب جهانی این رویداد که به نوعی با بایکوت و سانسور خبری رسانه های دنیای الحاد و ماده پرستی و نیز ارتجاع منطقه همراه است؛ در تحقق اه این رویداد بزرگ تاثیرگذار است. پوشش خبری و رسانه ای این رویداد نشان دهنده ابعاد جامعه شناختی مهمی از این آیین بزرگ ی است.

می توان گفت پررنگ شدن هویت دینی؛ ابعاد سازنده و معنوی در شرکت کنندگان در این و تاثیر آن در خودسازی، همدلی و همبستگی میلیون ها مسلمان در مناسکی و مذهبی که تحکیم کننده هویت آنان در تندبادهای معنویت گریز و به دور از هویت انقل است؛ شکل گیری گفتمان امت ی انقل در برابر امریکایی و سازش کار، پیوند و همبستگی مسلمانان ایرانی و عراقی و نیز حماسه قدرت و نمایشی از ظهور جغرافیای انسانی شیعه بخشی و امیدورای به تحقق تمدن نوین ی با الهام از فرهنگ عاشورایی، از نتایج مهم در تحلیل جامعه شناسی اربعین است.جامعه شناسی "پیاده روی اربعین حسینی" 2

درخواست حذف اطلاعات

2. سطح تحلیل میانه: اربعین به مثابه مناسک

از نگاه امیل دورکیم جامعه شناس برجسته ی فرانسوی، آنچه جامعه را سر پا نگه می دارد، احساس «همبستگی» میان اعضای آن است. او برای بازشناسی جامعه ی مدرن از جامعه ی سنتی نیز از همین مفهوم استفاده کرده و بر اساس میزان و نوع همبستگی میان اعضای آن، جامعه ی سنتی را جامعه ای ساده و دارای همبستگی مکانیکی و جامعه ی مدرن را پیچیده و با همبستگی ارگانیک می داند.

البته برای درک ماهیت همبستگی اجتماعی، در جامعه شناسی دورکیم به میزان و نوع «تقسیم کار» ارجاع داده می شود. او بر این باور بود که در شرایط تقسیم کار کم و ساده که همبستگی مکانیکی را پدید می آورد، مردم کارهای همانندی انجام می دهند و از این رو تمایل دارند که مانند هم بی شند و هنجار حاکم بر چنین جامعه ای نیز هم رنگی با جماعت است.
با این حال به نظر می رسد در مطالعات جامعه شناسیِ دین دورکیم، می توان به درک بهتری از ریشه های همبستگی اجتماعی دست یافت. دورکیم بر این باور است که در جامعه ی سنتی، دین نقش پررنگی در ایجاد و تداوم همبستگی اجتماعی بازی می-کند.

او اثرگذاری و تعیین کنندگی دین در چنین جامعه ای را با تکیه بر اعمال ملموس عبادی و آداب نمادین دینی توضیح می دهد. گردهم آیی مردم برای انجام مناسک عبادی مشترک و نمادین در چنین جامعه ای، حس نیرومند تعلق گروهی را میان آنها ایجاد و تثبیت می کند.

به باور دورکیم «هیچ جامعه ای وجود ندارد که لازم نداند در فواصل منظم زمانی، احساسات و آرمان های جمعی را به علامت حفظ آنها و تصدیق دوباره آنها به نمایش بگذارد؛ زیرا این ها هستند که عناصر سازنده وحدت و شخصیت یک جامعه را تشکیل می دهند.
جامعه ضمناً می داند که این بازسازی معنوی و اخلاقی امکان ندارد، جز به وسیله گردهم آیی های مکرر و بر پا ات و جلساتی که در آنها افراد به اتفاق به تأکید مجدد بر احساسات جمعی خویش بپردازند.»

در بزرگ اربعین احساس همبستگی میان حاضران در قوام و تثبیت همبستگی دینداران، تاثیر به سزایی دارد. تبدیل اربعین به مناسکی جهانی با فراگیر شدن این رویداد به کشورهای منطقه و نیز حضور غیرمسلمانان در این همایش عظیم، ابعاد تازه ای به این مناسک می بخشد؛ چنین آیینی زمان و مکان و فضا را درهم پیوند می زند و رفتار جمعی با تقسیم کار میان میهمانان و میزبانان و نیز احساس مشترک و عینیت آن برای انجام مناسک عبادی مشترک و نمادین، حس نیرومند تعلق گروهی را میان آنها ایجاد و تثبیت می کند.
اگر چه اغلب حاضران را باورمندان به مکتب شیعی و وفاداران به انقل تشکیل می دهند اما اکنون دایره چنین همایشی به اهل سنت و حتی غیرمسلمانان نیز ارتقا یافته است و نوعی همبستگی بزرگ معنویت خواهان و طلبان را رقم زده است.

چنین همایشی که ابعاد غیر قابل انکاری دارد بر بستر مناسک دینی بزرگداشت قیام سالار شهیدان صورت می گیرد و به نوعی جهانی شدن پیام انقلاب ی که آن نیز بر پایه مناسک دینی عاشورا رقم می خورد به ثبوت می رساند.
در مناسک عاشورایی زمان و مکان و افراد به نمادهای خاص و با اشعار و سروده ها و نیز حضور در حسینیه ها و مساجد، یاد قیام سالار شهیدان (ع) را گرامی داشتند.

مروری بر تحولات انقلاب ی از قیام 15 داد گرفته تا عظیم عاشورای سال 57 اهمیت استقرار انقلاب ی بر پایه مناسک عاشورایی را نشان می دهد از این جهت گفتمان انقل شیعی محور در همایش بزرگ اربعین سرچشمه جریان ها و خیزش هایی است که در موفقیت محور مقاومت بر جریان معارض با فرهنگ عاشورا یعنی جریان سلفی تروریستی تاثیر و کارایی خود را نشان داده است.

اربعین رویدادی مردمی

اگرچه اکنون با حاکم شدن ت های شیعی در عراق و ایران و اهتمام دو کشور بر بسط و گسترش آیین های دینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشوراست اما وجه مهم قابل مطالعه اربعین، مردمی بودن آن است.

ریشه داشتنِ فرهنگ پذیرایی از زائران حسین نزد مردم و عشایر عراق و نیز حضور میلیون ها ایرانی با هزینه شخصی و بدون سازماندهی حکومتی، به اربعین هویت غالب مردمی بخشیده است. چنین پدیده ای تبدیل شدن فرهنگ عاشورا به عمق استراتژیک دو کشور تبدیل کرده است. در واقع بر خلاف تحلیل هایی که حضور ایرانیان در اربعین را حکومتی و ایدئولوژیک با سازماندهی رسمی القا می کنند؛ اکثریت ایرانیان حاضر در اربعین را مردم و جوانان کشور بدون حمایت و سازماندهی حکومتی تشکیل می دهند.

اگرچه حضور برخی نهادها در ب ایی و استقرار موکب های باشکوه و عظیم؛ به نوعی تهدیدکننده سادگی و مردمی بودن این تلقی شده است؛ اما دقت در منابع مالی چنین نهادهایی نیز ریشه و بنیان مردمی بسیاری از نهادهای خدمت رسان را در اربعین اثبات می کند.

همایش و بزرگ اربعین که اکثریت قاطع آن را مردم عراق تشکیل می دهند به نوعی غلبه و ظهور جغرافیای انسانی بزرگ شیعی را نوید داده است که با وجود حضور دو میلیون ایرانی عمدتا بر پایه حضور گسترده شیعیان و دیگر مسلمانان عراق است.

جامعه شناسی "پیاده روی اربعین حسینی" 1

درخواست حذف اطلاعات

همایش و بزرگ اربعین از جمله رویدادهای بزرگی است که همه ارزش ¬های خبری مانند بزرگی، تازگی، مجاورت، دربرگیری، شگفتی و برخورد را با هم دارد.

چنین ویژگی کم نظیری اربعین را به موضوعی بسیار قابل توجه در علوم خبری و ارتباطی تبدیل می کند.

اربعین نقش مهمی در تداوم واقعه عاشورا دارد و اگر نقش آفرینی پیغام آورانه حضرت زینب سلام ا... علیها از عاشورا تا اربعین نبود شاید نهضت حضرت حسین علیه السلام تداوم تاریخی به این گونه پیدا نمی کرد و حقایق واقعه کربلا به ما به صورت فعلی نمی رسید. اربعین یک رسانه برای انتشار پیام عاشورا بوده است.

چنین رویدادی از ابعاد مختلفی قابل بررسی و تحلیل است. اما این حادثه بزرگ کمتر از منظر جامعه شناسی تحلیل شده است. در سطوح مختلف تحلیلی این رویداد بزرگ قابل بحث است.
نخست از منظر فردی و ظهور دوباره کنش فرد در اجتماع بزرگ دینی، از منظر تجلی اقتدار و ظهور و حضور شیعیان و در سطح کلان رویدادی دینی و معنوی از مسلمانان و حتی غیر مسلمانان که گویای زنده بودن حیات معنوی و امید به تحقق تمدن نوین ی با وجود تندبادهای معنویت گریزی و خدا ستیزی است.
در نوشتار حاضر به نقل از شکده ایمان تا یقین به طور اجمالی این ابعاد بررسی شده است:

1. سطح تحلیل د

حضور میلیون ها انسان در اربعین اگرچه رفتاری جمعی در ابعادی میلیونی است اما افراد حاضر در این در عین حضور در جمعیت، خ با خدای خود و با خود و توجه و توسلی نیز با سالار شهیدان و مولای متقیان و دیگر پیشوایان و ائمه بزرگوار دارند.
پیوند عاطفی و حماسی با سالار شهیدان در ی شدن حیات انسان ها نقشی اساسی دارد؛ چرا که اساسا فلسفه عاشورا احیای دین و زنده نگه داشتن دین محمدی (ص) است.
چنین رفتاری که مالامال از معنویت و شور و احساس و حماسه است به بازی هویت دینی فرد و تقویت و انسجام آن کمک بسیاری می کند.

نهادینه شدن ایثار و از خودگذشتگی در شخصیت از دیگر ابعاد قابل توجه در اربعین است. ایثارگری، از خود گذشتگی و مهمان نوازی و خدمت به زائران و محبان اهل بیت (ع) در دورانی که خودخواهی و بی توجهی به دیگران در حال گسترش است ارزش دوچندانی دارد.
آشنایی با چنین رفتارهای مثبتی و تجربه آنها از نزدیک، باعث می شود این ویژگی ها در افراد نهادینه شود؛ همچنین افراد با سلیقه ها و فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر و قدم به قدم با هم برای رسیدن به مقصدی مشترک همکاری می کنند و این تفاوت ها باعث نمی شود که به یکدیگر کمک نکنند.
یکی دیگر از دستاوردهای روان شناختی این پیاده روی، درک متقابل اطرافیان و کمک به همنوع است. افرادی که با برنامه ریزی خودشان و پذیرفتن سختی ها و هزینه های مالی تصمیم می گیرند گروه هایی را برای حضور در پیاده روی اربعین تشکیل دهند، را ارهای تعامل بیشتر با همنوع را در راه رسیدن به هدفی آرمانی تمرین می کنند که یادگیری این مهارت، بسیار ارزشمند است. احساس خود ارزشمندی و بزرگ شدن شخصیت از دیگر ثمرات این بزرگ است.
بالا بردن صبر، تحمل و شکیبایی سختی های مسیر، به ساخته شدن افراد کمک می کند.

بازی هویت دینی و شیعی

هویت از یک سو بر ی و تشابه و از سوی دیگر بر تفاوت و تمایز دل می کند؛ بدین معنی که اعضای یک گروه درون مرز مشخص و بر اساس "شاخصه های هویتی" به نوعی با هم شباهت دارند.
از سوی دیگر افراد در خارج از این محدوده و در فراسوی مرزهای نمادین از دیگر گروه ها متمایز و بر اساس ویژگی های اختصاصی و تفاوت با دیگران مشخص می شوند؛ به بیان دیگر در خارج از مرزها گروه به جای هویت با مفهوم هویت ها روبرو هستیم که ناشی از تفاوت و گاهی تقابل هویت ها است.

برخی از کارشناسان اجتماعی هویت را از دیدگاه فردی و روان شناختی تحلیل کرده و برخی دیگر از بررسی هویت در قالب اجتماع دفاع می کنند و اصطلاح "هویت اجتماعی" را برای بیان ارتباط فرد و جامعه به کار می بندند.

بنابراین تعریف از هویت خویش یک اصل بسیار مهم برای هر فردی است. از نقطه نظر روانشناسی جستجوی یک احساس واحد و یکپارچه از خود، آرمان ها و اه را روشن و رسیدن به آن را ممکن می نماید. خود هویتی فرد به میزان زیاد بر رفتار افراد تأثیرگذار بوده است.

در بزرگ اربعین ی ها و اشتراک افراد حاضر از مناطق مختلف جهان یک احساس و هویت مشترکی را میان حاضران پررنگ می کند که ای بسا افراد در موطن خود کمتر با این حجم و تعداد از افراد دارای شه و احساس و باور مشترک روبرو بوده اند.

احساس لذت "ما" بودن و کثرت و پرشماری میان افراد متعلق به یک هویت در نهادینگی و تثبیت آن هویت کمک شایانی می کند. در اربعین توجه به مسیر و مقصد احساس تعهد و باور نسبت به قیام سالار شهیدان زنده نگه داشتن یاد حسین(ع) به منزله احیاگر دین به تقویت هویت دینی و فرهنگ حسینی و حماسی کمک شایانی می کند.

عظیم اربعین در فضای کنونی که عراق هدف اقدامات تروریستی و مانور جریان تکفیری بود امکان و زمینه ای را فراهم آورده است تا غیریت سازی نسبت به این جریان تروریستی برای تثبیت هویت خود بیشتر فراهم شود.

برگزاری همایش بزرگ اربعین در چنین فضا و مکان و زمانی که تا چندی پیش هدف تهدید جدی تروریست های بود احساس بزرگی و عظمت ما در قبال دیگران (گفتمان تکفیری) را به وضوح نشان می دهد.

ایجاد اعتماد و همبستگی متقابل که میان شیعیان در این به ظهور می رسد، به دلیل پیوند تاریخی و نیز گفتمانی میان شیعیان ایران و عراق سرمایه اجتماعی دو کشور محسوب می شود. در واقع شکل گیری پیوندهای میان جوانان، یان، نیروهای امنیتی و انتظامی، نهادها و دستگاه های خدمت رسان در دو کشور برای ایجاد رضایت و خدمت رسانی حداکثری به زائران، ابعاد مهمی از کارآمدی در برقراری نظم و امنیت را به نمایش می گذارد که به نوبه خود عامل مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی شیعی است.
رنسانس، آغاز یک جنگ تمدنی

درخواست حذف اطلاعات

پدیده_رنسانس و به تبع آن انقلاب های علمی وصنعتی،سبب تئوریزه شدن الگویی جهانی برای جامعه_سازی و مدیریت جهان شد که به آن «جامعه مدنی» گفته می شود.

جامعه_مدنی الگویی است که فیلسوفان غربی برای سعادت بشری ترسیم د و در بطن آن یک الگوی_سبک_زندگی نیز وجود دارد.

این نظریه دارای شاخص هایی ست که در تعارض شدیدبا نظریه مدینه_النبی ست.

اما فرق_اساسی بین این دو نظریه چیست؟

مدینه النبی یک مدل جامعه سازی و مدیریت جهان است که توسط ارائه شده است.ایشان به عنوان تئوریسین جهان_بینی_الهی وطرحی نو در ساخت ظاهری و باطنی شهر مدینه در عربستان به عنوان پایتخت جهان به کار برد.این طرح قطعاً طرحی محدود به مدینه نبوده، بلکه طرحی جهانی برای مدیریت جامعه بشری بوده است.

شاخصه های طرح در خود پایتخت جهان که توسط بنا شده بود و نیز دوره 230 ساله معصومین بنا به وجود عوامل متعدد به صورت کامل و جامع محقق نشد ولی کلام مشترک بین همه انبیا و معصومین این بوده است که محقق_کننده واقعی شاخص های «مدینه النبی» حضرت_صاحب_الامر(عج)است.


می توان مولفه های «مدینه النبی» (ص)، که طرح جامعه_سازی ایشان برای ساخت و مدیریت جهان بشریت بوده را با سه معیار و یک هدف مطرح کنیم:

حکمت_گرایی
عفت_گرایی
عد _محوری

شعار_ و هدف اصلی این سه شاخص جمله «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» است که پیام آن خدا_ محوری و معنویت گرایی است.

اما در جامعه_مدنی، نظریه پرداز و تئورسین ،فیلسوفی منقطع_از_غیب و معتمد به عقل خود است.

شاخص های جامعه مدنی به قرار زیر است:
علم_گرایی
لذت_گرایی
سود_طلبی

♦️هدف کلی جامعه مدنی امانیسم و انسان_محوری است و شعار آنها این است:« هر آنچه از درون من میجوشد، دستور العمل من است.»

باور به این اعتقاد یعنی انسان امیال و غرایز انسانی را بدون کنترل عقل_و_دین بر خود و جامعه حاکم نماید، آن وقت است که پیدا تفاوت بین جامعه_بشری و جامعه_حیوانی بسیار سخت خواهد بود.(به نقل از کانال شکده سبک زندگی-عباسی اصل)

پیاده روی اربعین؛ کنش عرفانی معطوف به ارزش ها

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری نظریه های جدید در علم سیاست با رویکرد اثبات گرا در صددند قالب ها و الگوهایی برای تحلیل انسان ها ارائه دهند.

پیش فرض اغلب این نظریه ها از انسان مدرن، فردی منفعت جو، محاسبه گر و نتیجه ت. نظریه هایی مانند انتخاب عقلانی، عقلانیت معطوف به هدف، عمدتا از این زاویه به رفتار انسان ها نگریسته اند.
اساس کنش عقلانی معطوف به هدف، سود دنیویی است. در این نوع از کنش ها، این سود دنیوی است که فرد را بر می انگیزاند تا کنش از وی صادر گردد، در حالی که در پیاده روی اربعین به عنوان یک کنش، افراد کنش گر نه تنها به دنبال سود مادی نیستند بلکه تمام سرمایه مادی سالانه ی خود را در این همایش بزرگ هزینه می کنند.

علاوه بر این، در این عظیم احتمال خطر جانی برای زائران حسینی نیز وجود دارد و لذا با عقلانیت ابزاری که به دنبال انتخاب بهترین وسیله برای دستی به هدف مادی است، نمی توان به تحلیل این واقعه عظیم پرداخت.
مواجهه جامعه شناسی با شهادت...

درخواست حذف اطلاعات


جامعه شناس و #جامعه_شناسی ای که اتفاقات مهمی چون #مرگ_پاشایی و تشییع پرحاشیه اش را میبیند و توجه و تحلیل میکند ولی در کنارش وقایع عظیمی چون #شهادت_حججی و تشییع عاشقانه اش را نمی بیند و اکراه و انکار میکند؛

یا در قبر پوسیده #نژادپرستی مرده،
یا در چاه سیاه #تحجر افتاده،
یا در مرداب متعفن #محافظه_کاری نشسته،
یا در گرداب ملون # قاط سرگشته شده،
و یا در مقتل مجلل #مدرنیسم کشته شده است؛ چه لیبرالیسم منفور و چه مار یسم مغرور.


وگرنه برای تحلیل جامعه شناختی متناسب با جامعه #ایران_ ی، در کنار دیگر مسائل مهم، چه پدیده پویاتری از #رویش_نسلی شهیدحججی ها و #جوشش_جمعی آغشته به عقل و عشق و ایمان ایرانیان ناشی از شهادت حججی؟


نخواستن یا نتوانستن جامعه شناسی نیمه جان و ناتوان امروز ایران در تحلیل این سنخ پدیده ها، نشانه آشکاری از #بیگانگی_علمی جامعه شناسی با قلب و عقل و عمل و جهت گیری جامعه ی ایران است؛

خواه این بیگانگی ناشی از غفلت شبه علمی منتج از جزئی نگری های جامعه شناسی #متعارف باشد،

و یا ناشی از خیال پردازی های ذهن گرایانه جریانات #تفسیری،

و یا ناشی از نفرت تاریخی #مار یست های متوهم ه در تاریخ و مشغول به خوشگذرانی های شبه مبارزاتی و نشسته در انتظار آینده دور،

و یا ناشی از قاط های رنگارنگ جریانات شبه ی گمشده در میدان ملتهب #پست_مدرنیسم،

و یا ناشی از طرد و تکفیرهای شبه حزب اللهی های #سنت_پرست،

و یا ناشی از #فلسفه بافی های برخی فضلای مدعی علم الاجتماع و غرق در متون فلسفی و بریده از متنِ جامعه.

برگرفته از مطالب کانال جامعه شناسی ی
ما ت و جامعه ی نداریم!

درخواست حذف اطلاعات

ما #جامعه_ ی نداریم؛ ما ت ی هم نداریم. ما توانستیم یک انقلاب ی یعنی یک حرکت انقل به وجود بیاوریم؛ توانستیم براساس آن یک نظام ی به وجود بیاوریم. تا اینجاها توفیق حاصل شده است و خیلی هم مهم است لکن بعد از این، ایجاد یک # ت_ ی و ایجاد تشکیلات مدیریتی ی برای یک کشور است. ما در این قضیه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم.

انقلاب هنجارهای گذشته را به هم می ریزد، هنجارهای جدیدی را به وجود می آورد، حفظ این هنجارهای جدید #تداوم_انقلاب است. اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا به پیروزی برسد امروز هم مبارزه لازم است تا بتوانیم هنجارهای انقلاب را تثبیت کنیم و به نتیجه برسانیم؛ تا جامعه، جامعه ی ی بشود.
انقلاب ی 06 شهریور 96
فقدان عد و ناامیدی جامعه ی از کارکرد دین

درخواست حذف اطلاعات

نبودِ عد موجب ناامیدی از دین و مؤ سسه های دینی و علمای دین می شود

شاید برخی از علمای دین، با دعوت و تبلیغ یا با سکوتشان، در نشاندنِ عبادت به جای عد ، سهیم بوده باشند، این در حالی است که اعلام داشته است: افضل العبادات کلمه حق عند سلطان جائر، برترین عبادت سخنِ حق گفتن در برابر سلطان ستمکار است.

روشن است که نتیجه این روش تربیتی بی نهایت خطرناک بوده است، چرا که نبودِ عد در جوامع از مرحله خطرهای و اجتماعی گذشته و به مرحله انحرافات ایدئولوژیک رسیده و موجب ناامیدی بزرگی از دین و مؤ سسه های دینی و علمای دین، مخصوصاً از آن دسته از علمای دین که در برابر بیدادگری ها سکوت می کنند و برای احقاق حقوق مردمِ زیرِ ستم مبارزه نمی کنند، شده است.

خلاصه سخن اینکه این ج در کوشش هایی که به منظورِ تحقق عد در جوامع ی صورت می گیرد، نابسامانی هایی به وجود آورده و مشکلات اجتماعی و و اعتقادی بسیاری به جای گذاشته است.

هرگاه عد ، در برخی جوامع، به صورت جزئی و جدا از قاعده و زیربنای اعتقاد_ ی تحقق یابد، مشکلات بزرگ تری به جای می گذارد. زیرا این نوع عد موجباتِ متعارف و فرهنگیِ خود را همراه می آورد و شکل خاصی از مصرف را به جامعه تحمیل می کند و، در نتیجه، شیوه ای تازه از زندگی را در پیشاروی انسان می نهد که او را به گمراهی می کشاند...»

برگرفته از سخنرانی و عد اجتماعی و اقتصادی موسی صدر
یِ علوم انسانی ی در حوزه و

درخواست حذف اطلاعات


تاکید و اصرار بر وحدت #حوزه_و_ ، به خاطر آثار و برکات آن است. این دو نهاد با #تبادل_روش ها، یکدیگر را کامل کنند و مجهز به روش های علمی جدید و سنتی شوند.

وحدت #حوزه_و_ یعنی وحدت در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک #جامعه_ ی پیشرفته و الگو حرکت نمایند.

مبناى #علوم_انسانى غربى، غیرالهى است و با مبانى ى سازگار نیست.

در جهان بینی ما، #علم از دل #دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است.

غربی ها در #علوم_انسانی منطقه ممنوعه درست کرده اند و یک عده آدم ضعیف النفسی هم دلباخته اینها شده اند!

پایه #علم هم بر #فلسفه است؛ فلسفه نباشد، علم وجود ندارد.

ما تلفیق بین #علوم_انسانی غربی و علوم انسانی ی را، اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جوّ زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول داریم و اشکال ندارد.

#علوم_انسانى آن وقتى صحیح و مفید و تربیت کننده ى صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که براساس تفکّر #الهى و جهان بینى الهى باشد.

ما بایستی در #علوم_انسانی اجتهاد کنیم؛ نباید مقلد باشیم.

مجاهد فی سبیل اللَّه تولید کننده است؛ باید هم #علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم.

نمی شود #علم را از دیگران گ کرد. علم، درون جوش است؛ درون زاست. باید استعدادهای یک ملّت به کار بیفتد تا یک ملّت به معنای حقیقی کلمه عالم بشود.

مبنای علمی و #فلسفی تحوّل #علوم_انسانی باید تدوین شود.

#علوم_انسانی هوای تنفسی مجموعه های نخبه کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند، بنابراین آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار تعیین کننده است.

#علم و عقل ابزار دو جنبه یی است؛ می تواند در خدمت #ارزش ها قرار بگیرد، می تواند در خدمت حیوانیت و سَبُعیت قرار بگیرد.

هر ی، هر دانشجویی و هر پژوهشگری احساس د که تولید #علم و پیشرفت علمی و نرم افزاری وظیفه ی او است.

#علم با #دین و اخلاق هست که برای بشریت مفید خواهد بود.

حرف هایی که الان در زمینه های #جامعه شناسی، #روان شناسی، #تاریخ و حتّی #فلسفه و #ادبیات مطرح است، از خارج برای ما دیکته می شود!

در نظام ی، #علم_و_دین پابه پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و ، معنایش این نیست که حتماً بایستی تخصص های حوزه یی در و تخصص های ی در حوزه دنبال بشود.

سمّ مهلک حرکت #علمى این است که ها تبدیل بشوند به باشگاه هاى سیاسى؛ کارى که در یک دوره اى انجام گرفت.

پیشرفت #علمی، به تنهایی، یک ملت و کشور را سعادتمند نخواهد کرد، بلکه همراه شدن حرکت علمی با آرمان های والای #معنوی و انقل ، زمینه ساز به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای و جهان خواهد بود.

اگر حرکت #علمی دچار دشمنی ها بشود و ما نفهمیم و از آن مراقبت نکنیم، یک نتیجه ی بسیار سنگین و تلخی خواهد داشت. آن نتیجه عبارت است از ایجاد یأس در نیروهای جوان کشور.

کشورى که دستش از #علم تهى است، نمیتواند توقع #عزت داشته باشد .

برگرفته و گزیده ای از سخنان ی
تحلیل اثر نرخ جدید دلار بر ب و کار

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله با رای مثبت ۵ نفر از ٩ نفر عضو تیم تحقیق محمد حسین ادیب به نقل از کانال جامعه شناسی توسعه انتشار می یابد ، دیدگاه مخالفین که معتقدند دلار باز هم افزایش می یابد و بعد ریزش سنگینی دارد منتشر میشود

1-با نرخ جدید دلار ، حضور افاغنه در ایران ، غیر اقتصادی شده ، افاغنه ایران را ترک می کنند ، ۴ میلیون فرصت شغلی برای ایرانی ایجاد میشود

2-با نرخ جدید دلار ، ید طلای زینتی فاقد توجیه اقتصادی است ، ٨٠ درصد صنف طلا فروشان باید بازار را ترک کنند ، سرقفلی مغازه که در بازار زرگر های تهران به شدت بالا رفته بود سقوط می کند

3-هزاران ایرانی از بانکهای خارج وام گرفته و در بانکهای ایران س گذاری کرده بودند ، با نرخ جدید دلار ، این گروه به شدت زیان د

4-حداقل ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور در داخل در بخش مسکن یا امور دیگر سرمایه گذاری کرده بودند که با نرخ جدید دلار ، به شدت احساس غبن می کنند

5-با نرخ جدید دلار و قطع ارز مسافرتی وج سالانه ٨ میلیون ایرانی به خارج به شدت کاهش می یابد بیزینس متکی به مسافرت به خارج باید به شدت کوچک شود

6- با نرخ جدید دلار ، حقوق کارمندی ، اقتصاد خانواده را تامین نمی کند

7-با نرخ جدید دلار ، حقوق بگیری به عنوان عامل تامین مخارج زندگی فلسفه خود را از دست داد ، انگیزه حقوق بگیران برای کار به شدت تضعیف شد

8- معادن ذغال سنگ فاقد توجیه اقتصادی شده بود با نرخ جدید دلار ، صادرات ذغال سنگ به شدت اقتصادی شده است

9- با نرخ جدید ارز ، ٧٠ درصد از مغازه داران از بازار حذف شدند چون فروش ٣٠ درصد سابق است

10- با کاهش فروش به ٣٠ درصد سابق ، اجاره باید به یک چهارم سال ٩۶ کاهش یابد اما مالکان به افزایش نرخ ارز توجه دارند و خواستار افزایش اجاره هستند ، این قبیل مالکان ، در ٩٠ درصد موارد قادر به وصول اجازه نخواهند بود اجاره املاک تجاری یا حداقل نصف میشود یا امکان وصول نخواهد داشت

11- صنایع ضایعاتی به شدت در گذشته سود آور بودند مثل صنعت تبدیل ضایعات پلاستیک به محصول ، با نرخ جدید دلار ، صادرات ضایعات به ترکیه اقتصادی شده و صنایع ضایعاتی قادر به تهیه خوراک نیستند و تعدادی از آنها در آستانه تعطیل شدن قرار دارند

12- با نرخ جدید دلار ، ثروت س گذاران به دلار یک سوم شد

13- اگر ی در اسفند ٨٩ ، سیصد و سی میلیون تومان داشت و در تهران آپارتمان یده بود ، آپارتمان او در اسفند ٩١ ، به یک میلیارد تومان افزایش یافته بود ، قیمت این آپارتمان تا آبان ٩۶ ثابت بود و اکنون ، یک میلیارد و پانصد هزار تومان است اما اگر به دلار محاسبه شود این فرد در اسفند ٨٩ ، بالغ بر ٣٣٠ هزار دلار داشت و اکنون ١۵٠ هزار دلار دارد ، ثروت ی که از اسفند ٨٩ تا کنون در بخش مسکن تهران بوده است از ٣٣٠ هزار دلار به ١۵٠ هزار دلار کاهش یافته است

14- قیمت مسکن در کرمان در سال گذشته تا حال افزایش نداشته است ، ثروت ی که در کرمان زندگی می کند و در سال ٨٩ مسکن یده است از ٣٣٠ هزار دلار به ١٠٠ هزار دلار کاهش یافته است ( اگر مسکن یداری به دلار محاسبه شود )
علوم انسانی بومی

درخواست حذف اطلاعات

علوم انسانی فعلی ما برخاسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن پانزدهم و شانزدهم اروپا است.حوزه و باید پایه های علوم انسانی مبتنی بر تفکر ی و جهان بینی را مستحکم بریزد.

برای ایجاد یک تمدن ی مانند هر تمدن دیگر دو عنصر اساسی لازم است :

اول اینکه تولید فکر کند.
و دوم اینکه انسان پرورش دهد.

نقل بخشى از اقتدار شاهنشاه آریامهر

درخواست حذف اطلاعات

یک روز محمد رضا که خیلی ناراحت بود به من گفت: «مادر جان مرده شوره این سلطنت را ببرد که من، شاه و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطلاع من هواپیماهای ما را برده اند ویتنام»

کتاب ملکه پهلوی صفحه ۳۷۸

☑️ ‏آن موقع جنگ ویتنام بود و یی ها که از قدیم در ایران نیروی نظامی داشتند هر وقت احتیاج پیدا می د از پایگاههای ایران و امکانت ایران با صلاحدید خود استفاده می د. حتی اگر احتیاج داشتند هواپیماها و یدکی های ما را برای پشتیبانی از نیروهای خودشان در ویتنام بکار میبردند .

‏حالا بماند که چقدر سوخت مجانی میزدند و اصلا کل بنزین هواپیماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران میبردند.

کتاب ملکه پهلوی صفحه ۳۷۸

☑️ ‏اردشیر زاهدی در خاطرات خود می نویسد:

آقای هنری کیسینجر امور خارجه سابق از افراد وفاداری بود که تقریباً هر روز به شاه در دو نوبت تلفن می کرد.

۲۵ سال در کنار پادشاه ؛ خاطرات اردشیر زاهدی

☑️ ‏یک روز که من در کنار اعلی حضرت بودم و کیسینجر تلفن کرد شاه به او گفت : اکنون متوجه شده ام که یی ها مردمی ناسپاس و نامرد هستند. من تمام عمرم را در خدمت به ایالات متحده گذراندم و اکنون حتی اجازه نمی دهد در یکی از بیمارستان های آن کشور بستری شوم…

‏" ین رونیس" می نویسد: شاه وابستگی روحی و روانی زیادی به روسای جمهور داشت. اوایل انقلاب در زمانی که اولین شعله ها در قم پدید آمد شاه به یکی از دوستان نزدیکش گفت: «مادام که یی ها از من حمایت می کنند می توانیم هر کاری می خواهیم انجام بدهیم; مرا نمی توان تکان داد!

‏اگر یی ها کاپیتولاسیون می خواستند شاه بدون تامل اقدام می کرد و به خاطر رضایت یی ها انبوهی از مردم را به زندان ها می فرستاد بزرگ ترین شخصیت های مذهبی و محبوب ترین مراجع را تبعید می کرد تا یی ها از او خشنود شوند.

‏اگر یی ها می گفتند به ظفار(در کشور عمان)نیرو بفرست و نفت را چنین و چنان بفروش و در گرماگرم جنگ صهیونیست ها با مسلمانان چنین کن و… بدون آنکه پیرامون این مسائل فکر کند فورا دست به کار می شد و مثل یک سرباز ساده کاملا به چگونگی اجرای فرمان فکر می کرد نه به ماهیت و عواقب فرمان.

‏رو مه نیویورک تایمز می نویسد:

«پس از کودتا، شاه گیلاس خود را با تعارف به روزولت، رئیس بخش سیا در خاورمیانه برداشت و گفت: من تاج و تخت خود را به شما مدیونم.

گازیوروسکى، کتاب سیاست خارجی و شاه، ص ۲۸٫

☑️ ‏در حقیقت، کشور در دوره پهلوى، حیات خلوت و منطقه نفوذ قدرت های جهانی بود. آنها در عزل و نصب مقامات ارشد، نمایندگان مجلس، تصویب یا رد لوایح و قوانین، امضای قراردادها و پروتکل ها، سیاست گذاری ها و…، نقشی آشکار و پنهان داشتند.

ماروین زونیس، کتاب ش ت شاهانه، ص ۳۰۵٫

☑️ ‏انتخاب نخست و ان، از بین افراد وابسته به سازمان های جاسوسی و فراماسونری صورت می گرفت “آماری که از وابستگی های افراد شناخته شده هیئت ان هویدا، آموزگار، شریف ی و ازهاری به دست آمده، حکایت از آن دارد که ۳۸% آنان فراماسون، ۲۴% عضو سیا و ۲۱% عضو ساواک بوده اند.

‏سیروس پرهام، کتاب انقلاب ایران و مبانی ی خمینى، انتشارات کبیر، تهران ۱۳۵۷، ص ۲۶٫

☑️ ‏در خاطرات خاطره بد طوفانیان امده است که آقای بد نعمت الله نصیری می آمد خدمت محمدرضا، گاهی من هم در این ملاقات ها بودم. میگفت یی ها فلان پرونده و فلان اطلاعات را خواسنه اند! محمدرضا میگفت بدهید.

خاطرات بد حسن طوفانیان صفحه ۸۳


‏منابع:

۱) یادداشت های اسدالله علم؛ متن کامل، جلد اول، انتشارات مازیار و انتشارات معین ، تهران ، چاپ ششم ، ۱۳۸۵ صفحات ۱۰۹ تا ۱۱۸

۲) صحیفه جلد۸ ص ۱۰۰

۳) پایگاه اطلاع رسانی خط

۴) گازیوروسکى، کتاب سیاست خارجی و شاه،ص ۲۸٫

۵) ماروین زونیس، کتاب ش ت شاهانه،ص ۳۰۵٫

‏۶) سیروس پرهام، کتاب انقلاب ایران و مبانی ی خمینى، انتشارات کبیر، تهران ۱۳۵۷، ص ۲۶٫

۷) کتاب ملکه پهلوی صفحه ۳۷۸

۸) خاطرات بد حسن طوفانیان صفحه ۸۳

۹) ۲۵ سال در کنار پادشاه ؛ خاطرات اردشیر زاهدی صفحه ۳۶۴